19e zondag door het jaar (7-8 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 7-8 augustus 2021, 19e zondag door het jaar (B): 1 Kon. 19,4-8 – Ef. 4,30-5,2 – Joh. 6,41-51


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 7 augustus is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 8 augustus is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met cantoren. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 8 augustus is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (7 augustus): Overleden ouders den Blanken-van den Bosch, Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Huib en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder (8 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Regina Paardekoper-van der Ven, Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen, — Voor Ivo Harteveld,
Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn,
Petronella Kocken-van Wensveen, Rie van der Meer-Montanus, Wil Ouwerkerk-Kershof.

Parochiekern H. Laurentius (8 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 15 augustus is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met cantoren. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 14 augustus is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 15 augustus is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met cantor van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


OUDSTE KERKORGEL TER WERELD

Het vermoedelijk oudste bewaard gebleven kerkorgel ter wereld – dat in de twaalfde eeuw in de Geboortebasiliek in Bethlehem in gebruik was – wordt momenteel uitgebreid onderzocht en gereconstrueerd. Het bevindt zich nu in Jeruzalem en zal binnenkort worden tentoongesteld in het Franciscaans Museum. De orgelpijpen (vermoedelijk door Franse kruisvaarders meegevoerd) zijn nog in uitstekende staat, aldus de Spaanse musicoloog David Catalunya, die betrokken is bij een vijfjarig project in opdracht van de Franciscaanse Custodie van het Heilig Land.

Lees meer (via kro-ncrv.nl)
Bekijk een korte video van het Christian Media Center: ‘The organ thas has been ‘frozen’ in time‘ (via YouTube)