Mededelingen & nieuws (10 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 10 november 2021.

Beste parochianen,

In deze week van 7 tot en met 14 november wordt de Nationale Roepingenweek gehouden. Bisdommen en religieuzen bidden deze week om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Ook in ons bisdom Rotterdam doen wij dit en hebben wij dit gedaan in de aanbidding van de Heilige Eucharistie op maandag 8 november in de kapel van Vronesteyn.

Roepingen — Bidden om roepingen betekent letterlijk vragen aan de Heer om meer werkers in de wijngaard. Priesters die ons voorgaan in de bediening van de sacramenten, diakens die ons de diaconie helpen ondersteunen en religieuzen die vanuit hun charisma bidden en werken voor en in de wereld. Het is God die ons roept en niemand anders! God geeft aan de Kerk Zijn priesters, Zijn diakens en Zijn religieuzen. De mens antwoordt!!  Aan ons om in onze kerk een klimaat te scheppen waarin de roepstem van de Heer gehoord en beantwoord kan worden.           

Getuigen — Het roepingenwerk begint dus met de ervaring van de vreugde van het Evangelie. God heeft ons geschapen, Hij draagt ons leven en geeft ons kracht om ons leven zin en inhoud te geven. God is zelf de bron van die vreugde. Deze vreugde mogen wij doorgeven aan een nieuwe generatie. We mogen niet stilzitten en de vreugde voor ons zelf houden. Nee, we worden allen uitgenodigd jonge mensen te verwelkomen in onze gemeenschap. Ruimte te geven om vrijwilligerswerk te doen, met gelovige oren naar hen te luisteren en samen op te trekken.

Wijding — Aanstaande zaterdagochtend 13 november wordt in de kathedraal van Rotterdam Sander Verschuur tot priester gewijd. De viering begint om 11.00 uur.  Wij zijn ontzettend dankbaar een nieuwe priester in ons bisdom te verwelkomen. Hij heeft een getuigenis gegeven op de site van het bisdom. Hoor zijn woorden! Wie je ook bent, hoe jong of oud:  proef de vreugde van deze aankomende priester. En bidt mee. De drie meditaties die afgelopen maandagavond zijn uitgesproken, vinden jullie hier (pdf). Ook deze aanbidding kunt u terugkijken. Bekijk de video

Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


BISSCHOPPEN: ANDERHALVE METER AFSTAND EN MONDKAPJES IN KERKEN

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen wordt verzocht om tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen. Maar de bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


TAIZÉ-VIERING (14 NOVEMBER)

Zondag 14 november is er ’s avonds  om 19 uur een Taizé-viering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg. 

Het is een uitnodiging om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, lezing, stilte, persoonlijke bezinning, met muzikale begeleiding. Het thema van de viering is AARDE. Een belangrijk onderwerp in deze tijd.