3e zondag van de advent (11-12 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 11-12 december 2021: 3e zondag van de advent: Sef. 3,14-18a – Fil. 4,4-7 – Luc. 3,10-18


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 11 december is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 12 december is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 december is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (11 december): Voor Cock van Meurs — Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder (12 december): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg, Trees Hosman-van der Maas. — Voor Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Nel Bruines-Overmeer, Kees van Hoof, Marie Louise Bemelmans-Videc, Toon en Mien Hockx, Petronella Kocken-van Wensveen, Rie van der Meer-Montanus, Wil Ouwerkerk-Kershof, Bep Romijn, Josephine ven Galen, overleden Familie van Rijn.

Parochiekern H. Laurentius (12 december): Uit dankbaarheid bij een 40 jarig huwelijk. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 19 december is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor, o.l.v. Thijs van der Hulst. — Gelieve voor de komende zondagen uw kerkbezoek vooraf aan te melden. Dit kan per email of telefonisch naar het secretariaat. Zie verder de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 12.12.2021 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 18 december is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 19 december is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER: ACTIE KERKBALANS KOMT ERAAN

Het overgrote deel van de Nederlandse rooms-katholieke parochies zit in de financiële problemen: bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek door dagblad Trouw. Daarvoor werden de financiën van alle parochies tegen het licht gehouden.

Regelmatig krijgen leden van de Beheercommissie de vraag hoe het in onze parochiekern gesteld is met de financiën. Wij mogen ons gelukkig prijzen met uw blijvende financiële steun in kerkbijdragen, collectes, stipendia enzovoort. Daarnaast biedt onze verbouwde kerk met het atrium, de familiekamer en opbaarruimte meer dan ooit mogelijkheden tot verhuur. Dankzij de tomeloze inzet van ons koffieteam en onze kosters blijft dat allemaal mogelijk. Dit heeft zeker geholpen in deze coronatijd. En daarnaast wordt er op alle mogelijke manieren op de kleintjes gelet. Een mooi voorbeeld is de bloemversiering, die wekelijks door de tien enthousiaste leden van onze Bloemengroep wordt verzorgd met schitterend resultaat en… tegen veel lagere kosten dan voorheen!

In De Goede Herder willen we een kerk zijn voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. God kent u zoals u bent en in Zijn huis bent u altijd welkom. In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat u bezighoudt. Aangeraakt worden door God en uw geloof met anderen delen.
Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

In januari doet onze parochie weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als parochianen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! — Beheercommissie en werkgroep Kerkbalans van parochiekern De Goede Herder


PAROCHIEKERN SINT-JAN — ADVENTSVESPER 2021

Op zondag 19 december, de vierde adventszondag, is er in de Dorpskerk van Zoeterwoude een vesperviering van een half uur die volgens de corona-regels om 16:00 uur begint. Kaarslicht, meditatieve muziek, enkele liederen door een klein koor en een korte overdenking brengen de sfeer van Kerstmis alvast wat dichterbij.

De Wereldwinkel is er met een ruime keuze kaarsen. Anders dan andere jaren is er geen koffie achteraf, maar de ontmoeting hoeft er niet minder om te zijn. Zitplaatsen zijn op tenminste anderhalve meter van elkaar, in het koor en, voor zover nodig, in de kerkbanken.

Ook zo kunnen wij elkaar eraan herinneren, dat wij mogen rekenen op een toekomst van licht en de geboorte van nieuwe hoop voor onze tijd. Tot ziens! — Raad van kerken. Zoeterwoude


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS VERSCHENEN

Deze week verscheen de kerstaflevering (nr. 3) van Rondom Petrus en Paulus, het parochieblad voor Leiden en ommelanden. Gedrukte exemplaren liggen achter in de kerken.

Met onder meer: Wat is het kerstfeest je waard | pastoor Broeders — ‘Avondkklokdown’ in de Advent en met Kerst | pastoor Smith — Vormselviering (30 oktober) — Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 (onder voorbehoud) — Kerst-quiz 2021 — Regiopagina’s Oost, Noord en Zuid — Liturgiekalender — Activiteitenagenda.

Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)

VOOR DE VIERINGEN IN REGIO OOST OP KERSTAVOND EN EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG:

ZIE DE AGENDA VAN DE WEBSITE ‘UIT DE SCHAAPSKOOI’


MIJN ADVENT: MONIQUE DE DOBBELEER

De Vlaamse website Kerknet startte een reeks ‘Mijn advent’. Hierin beantwoorden gasten acht vaste vragen over de voorbereidingstijd op Kerstmis:

(1) Welk onrecht maakt de fulminerende Johannes de Doper in je wakker  (2) Waartoe zou je de mensen willen oproepen?  (3) Welk adventslied ken je of andere muziek komt er bij je op?  (4) Wat vind jij het moeilijkste aan wachten op licht in de duisternis?  (5) Welke herinnering roept de advent bij je op?  (6) Waar of in wie zie je tekenen van hoop voor deze wereld?  (7) wat is het recept van hoop?  (8) In welke kerstfiguur herken je het meeste iets van jezelf?

Deze keer: Monique de Dobbeleer, directeur van Ferm, een netwerk gedragen door vrouwen, “dat verbindt, steunt en inspireert, voor minder zorgen en meer plezier”. Lees meer