Mededelingen & nieuws (12 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 12 oktober 2022.

Beste parochianen,

Vorige week woonde ik in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag een lezing bij van Beatrice de Graaf naar aanleiding van haar nieuwe boek getiteld CRISIS! Zeer interessant. Er doen zich momenteel verschillende crises tegelijk voor: vertrouwenscrisis, stikstofcrisis, coronacrisis, woningcrisis en wat dacht je van de energiecrisis en de Oekraïnecrisis? We gaan nu anders met een crisis om dan vroeger.

Tegenspoed — Vele crises zijn er in de geschiedenis geweest. Denk ook aan de kerstvloed van 1707. Er verdronken zo’n 1200 mensen. Toch kreeg niemand de schuld van de ramp, omdat de mensen nog geloofden in een hogere straf waar niks tegen te doen was. “Tegenspoed kwam van God”, zegt De Graaf. “Het was het noodlot en je had het gezamenlijk te ondergaan.” 

Overheid — In 1807 ontplofte aan het Steenschuur een vrachtschip met 37 ton buskruit. Rond de 160 mensen kwamen om het leven. Een nationale ramp. Veel aandacht werd hieraan gegeven. Koning Lodewijk Napoleon kwam op bezoek en vanuit het centrale gezag (Nederland was sinds een jaar een koninkrijk) werden wetten uitgevaardigd om dit te voorkomen. Door de grote cholera-epidemieën die later in de eeuw uitbraken kwam er van hogerhand regelgeving. Dat moest wel, want de cholera werd veroorzaakt door armoede en slechte hygiëne. Toch weten sommigen de ziekte ook aan aan een immorele houding. Dus was bekering was geboden: God stelt op de proef! Eind negentiende eeuw was er het Palingoproer in de Jordaanbuurt in Amsterdam, dat werd neergeslagen ten koste van 25 doden. De bevolking kwam in verzet omdat industrialisatie de kloof tussen arm en rijk verder vergrootte. Er kwam steeds meer invloed van de centrale overheid door regelgeving en investeringen (meer ambtenaren).

Nationaal — In 1953 braken de dijken door in Zeeland, op die 1e februari. We weten het allemaal. Beelden werden getoond en de Majesteit trok haar kaplaarzen aan en ging troosten. Een nationale inzamelingsactie werd gestart. Het Deltaproject moest zorgen voor afdoende verdediging tegen het wassende water. Er werd geen schuldige aangewezen. En toch wist men later: ‘er lag al vanaf 1935 een plan om de dijken te verstevigen en meteorologen hadden de week van tevoren crisisuitzendingen willen doen’, aldus De Graaf in een tv-uitzending van OP1!

Recent — Bij recentere rampen ontstaat meer publieke commotie dan voorheen. Dat geldt zowel voor de Bijlmerramp (1992), de val van Srebrenica (1995), de veteranenziekte (1999) als de vuurwerkramp in Enschede (2000). Wie is er nalatig geweest? Beatrice de Graaf spreekt hierbij van een dramadriehoek, waarin slachtoffers, redders en aanklagers hun eigen rol spelen. Ook speelt de kwetsbaarheidsparadox mee: naarmate een land en een bevolking rijker en veiliger worden, en er beter in slagen om crises te voorkomen, is de ontreddering des te groter wanneer zich af en toe toch een crisis voordoet. Aldus De Graaf in haar lezing.

Toekomst — De Graaf ziet ‘de dodendans’ als de oplossing in het crisisverhaal. In vroegere tijden dansten jong en oud, arm en rijk de dodendans. Memento mori, mens gedenk dat je zult sterven.  Leef eerlijk en oprecht en doe wat je moet doen voor God en elkaar. Wij moeten ook deze dans nu dansen, zegt de Graaf. Echter we weten nu dat we niet bij pakken hoeven neer te gaan zitten. De techniek en kennis ontwikkelen zich. We hebben elkaar nodig: een systeem om de crisis te beheersen en de communicatie hierover met de burger de nodige aandacht te geven. Een open, eerlijk en transparant proces. Mensen het gevoel geven dat de pijn en de lasten eerlijk en rechtvaardig verdeeld worden. Alleen dan houden burgers het vol, zegt De Graaf in hqq4 slotconclusie.

Religie — Na de voordracht kocht ik het boekje en liet het door haar signeren. Ik zei tegen haar: ‘Goed dat u op het eind even de godsdienst en de religie hebt aangestipt als mogelijk onderdeel van de oplossing.’ Ze zei: ‘Ik vind dat zo moeilijk om dat te vertellen. Ik geloof er zelf heilig is. Maar je ziet dat de confessionele zorg bijna niet meer bestaat en het geloof in God tanende is. Het is geen issue meer. Maar zelf, ik geloof dat God het fundament is van mijn bestaan.’ Ik beaamde dat! God heeft de wereld en mij geschapen en laat mij niet los. Hij is met mij en de wereld begaan, zei ik haar. Zij signeerde het boekje: ‘Voor Walter. Er is meer dan crisis. Psalm 4’.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 29E ZONDAG DOOR HET JAAR

15-16 oktober – 29e zondag door het jaar: Ex. 17,8-13 – 2 Tim. 3,14-4,2 – Luc. 18,1-8


Op zaterdag 15 oktober is er een eucharistieviering (familieviering) in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 16 oktober is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 16 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het gastkoor Joy, uit Rijpwetering. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (15 oktober): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (16 oktober): Voor een ernstig zieke collega vrijwilliger, om sterkte en beterschap. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen. — Voor Theo Rump, Jan Straathof, Simon Honselaar, Annie en Dick van der Hulst, Anneke van Rooijen-Slingerland, Aad Kuijken, Martin van Tilburg, Paula Lucas Wellens, Anton Houdijk, Lina en Frits Labordus, Nel Bruines-Overmeer,
Toon en Mien Hockx, Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius (16 oktober): Uit dankbaarheid — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Rika Beukers-van Santen, overleden familieleden Beukers-Van Santen, overleden ouders Zuidgeest-van Uffelen, Kees en Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 19 oktober is er een eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Aanvang 9:30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in de Herdershof, die op deze ochtend zijn 12,5-jarig bestaan viert. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 9.10.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Op woensdag 19 oktober is er rozenkransgebed in de kerk, met Marianne Turk. Aanvang: 10:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


CURSUS REANIMATIE & AED

Op initiatief van het parochiebestuur van de HHPP wordt in oktober twee keer een cursus Reanimatie & AED aangeboden. Hiervoor hebben zich in totaal 24 personen aangemeld, afkomstig uit de diverse parochiekernen. Plaats van handeling: het atrium van de Goede-Herderkerk. De cursus duurt 2 uur en wordt verzorgd via de organisatie Levensreddend.nl.

Afgelopen maandag 10 oktober vond de eerste instructiesessie plaats. De cursisten mochten op grote poppen oefenen hoe de hartmassage toe te passen, waarmee zo snel mogelijk moet worden begonnen, wanneer iemand een hartstilstand heeft, buiten bewustzijn is geraakt en niet meer ademhaalt. Uiteraard moet tevens 112 gebeld worden voor een ambulance en voor ondersteunend medisch advies totdat de ambulance arriveert..

Ook werd de AED gedemonstreerd (Automatische Elektrische Defibrillator). Dat is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In elk kerkgebouw van onze parochie is een AED aanwezig en het is natuurlijk belangrijk dat bij een ongeval dit apparaat wordt gebruikt, ook weer zo snel mogelijk, in afwachting van de ambulance.

Dank aan de vrijwilligers die zich (hebben) laten instrueren, en dank aan het parochiebestuur voor het initiatief!