Mededelingen & nieuws (19 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 19 oktober 2022.

Beste parochianen,

De meesten van ons zijn gedoopt, toen wij nog een baby waren. Onze ouders hebben ons gelovig opgevoed, wij hebben onze Eerste Heilige Communie gedaan en wij zijn gevormd! Drie sacramenten, die ons deden intreden in de kerk!! Staan wij stil bij ons geloof? Je zou je ook kunnen afvragen: wat heb ik eraan? Welke meerwaarde biedt het mij? Als christen mag ik geloven in het Evangelie, dat betekent ‘goed nieuws’.  Ben ik daarvan overtuigd? We praten over liefde, vrijheid, saamhorigheid en vergeving. Maar worden onze kerken gezien als een plek waar dit wordt gepraktiseerd?

Zoektocht — Het leven is voor de gelovige mens een zoektocht naar God, als de betekenis van ons leven. Geloven (pisteuo in het Grieks) betekent hopen, vertrouwen dat ons leven, mijn leven een zinvol leven is, omdat ik door God word bemind. Wie ik ook ben! Een pelgrimstocht en we hopen op weg te gaan en onderweg God en de medemens te vinden. Door de onrust in ons bestaan kan ik op weg gaan, een pelgrim zijn en onderweg mensen ontmoeten en met hen spreken over hun leven, hun zegeningen, maar ook over hun verdriet of hun verlangen. Maar waar leidt die weg naar toe?

Wie ben ik? — Op 7 april in het jaar 30 werden voor de muren van Jeruzalem drie Joden gekruisigd. Twee van hen zijn anoniem gebleven, de derde kennen wij tot op de dag van vandaag Jesjoe, Jezus, wat betekent: God redt. Aan ons zijn de evangeliën gegeven, samen met de brieven van Paulus en de kroniek van de jonge kerk: de Handelingen van de Apostelen. Ik lees in het evangelie de vraag van Jezus: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? De Schriften geven hierop het antwoord: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. De gezalfde, de lang verwachte.

Auschwitz — Bij de Dominicaan Timothy Radclife lees ik, dat er een grote kaart bestaat van alle spoorwegen uit Europa die naar het vernietigingskamp Auschwitz leiden. De wegen eindigen in de gaskamers. Ze zijn letterlijk het einde van de lijn.  Ook in onze tijd worden oorlog en terreur weer een wegenkaart. Mensen staan elkaar naar het leven, in het klein en in het groot!

Christendom — Het christendom biedt geen wegenkaart, maar een Verhaal. De ene man Jezus, die gekruisigd werd, kennen wij nog steeds. Op die derde dag, toen de vrouwen naar het graf gingen, zagen zij een leeg graf. Zijn leerlingen herkenden Hem bijzonder bij het breken van het Brood. Zij verkondigden Hem als de Levende en voelden zijn aanwezigheid in hun bestaan. Het was niet Jezus, die zij ontmoetten, nee Christus, de Gezalfde, de Levende. Hij raakte hun harten en dat deed hen op weg gaan om Hem te verkondigen.

Het Koninkrijk van God — In het evangelie toont Jezus het Koninkrijk van God, een Rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. Het evangelie vraagt ons verbindingen te leggen met je medemens, met de schepping en met Christus. Een driehoek dus! Die verbindingen geven jou een zinvol leven. Een leven waarin jij gekend mag zijn door je medemens en door God, een leven met respect voor de schepping. En juist in de ontmoeting met jouw Schepper ontvangen wij de genade, die wij nodig hebben om de kleur van deze wereld te veranderen in een glans vol vrede.

Wees dan een vrouw Gods, wees een man Gods!  Laat je raken door zijn aanwezigheid.  Door het doopsel en vormsel worden wij kinderen van God, opgenomen in zijn heerlijkheid, in zijn goddelijke liefde. Tilt Hij ons op boven ons eigen bestaan uit en geeft Hij ons een opdracht mee: ‘Deel Mijn liefde en bespoedig zo het Rijk van God.’ En doe dat tot jij bij Hem mag uitkomen en Christus mag zien van aangezicht tot aangezicht. Uitkomen in de hemel dus!

Heer, geef dat allen die zich christen noemen, afwijzen wat aan deze naam afbreuk doet en nastreven wat daaraan beantwoordt. Dat wij zo’n kerkgemeenschap mogen zijn.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 30E ZONDAG DOOR HET JAAR

22-23 oktober – 30e zondag door het jaar: Sir. 35,12-14,16-18 – 2 Tim. 4,6-8.16-18 – Luc. 18,9-14


Op zaterdag 22 oktober is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 23 oktober is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 23 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (22 oktober): Wim van Veen en overleden familie. — Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder (23 oktober): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Paula van der Werff-Engel, Thom van Rooijen. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Trees Hosman-van der Maas, Ton Buikstra, Gitty Kok, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef.

Parochiekern H. Laurentius (23 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Annie van de Burg-van Veen, Piet Roeling, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn- Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 26 oktober is er een eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Aanvang 9:30 uur. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 9.10.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Op woensdag 19 oktober is er rozenkransgebed in de kerk, met Marianne Turk. Aanvang: 10:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (10)

Met een eucharistieviering in de Mariakapel van de Goede-Herderkerk werd vanochtend de viering van het twaalf-en-een-half-jarig bestaan van de Herdershof gestart, de wekelijkse inloop op woensdagmorgen voor kerkgangers en wijkbewoners. Pastoor Broeders ging tijdens de overweging in op een aantal vragen. Wat geeft het geloof ons? Wat bindt ons in het vieren van ons geloof? En ook de waarde van elkaar te ontmoeten, ook buiten de viering, werd benoemd. Na de eucharistieviering was er voor de vele aanwezigen koffie met gebak in het atrium. Vrijwilligers van het eerste uur, maar ook de dames die nu gastvrijheid verlenen, werden in het zonnetje gezet. Na een muzikaal intermezzo door een zangduo uit Stompwijk was er nog een heerlijk lunchbuffet met een Weipoorts ijsje toe! Als blijk van waardering voor de geboden gastvrijheid in het atrium van de kerk schonk de organisatie van de Herdershof de parochiekern een aantal bloempanelen die, gemonteerd op de verrijdbare kapstokken, als kamerschermen dienst kunnen doen in het atrium. Waarvoor hartelijk dank!


MISSIO: KERKCOLLECTE VOOR PASTORAAL WERK IN KIBERA (22/23 OKTOBER)

Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Ondanks de ellende en uitzichtloosheid heerst er toch veel saamhorigheid en helpt men elkaar waar nodig. Missio ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Lees meer (via missio.nl)

Hiervoor is uw financiële hulp hard nodig. Aankomende zondag gaat de gehele kerkcollecte naar dit goede doel. Steun het werk van Missio en geef gul. U kunt uw gift ook direct overmaken op: IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Hartelijk dank voor uw gift!


LAUDATO SI-KRANT UIT (NR. 33)

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van de Laudato Si-werkgroep van de Petrus-en-Paulusparochie. Ook beschikbaar als digitale versie (pdf).

Hierin onder meer: Vooruitgang door kleine stapjes terug — Filmpremière van ‘The Letter’ — In het nieuws: COP27 — Terugblik op Scheppingsperiode 2022

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van de Laudato Si-werkgroep van de Petrus-en-Paulusparochie. Hierin onder meer: Vooruitgang door kleine stapjes terug — Filmpremière van ‘The Letter’ — In het nieuws: COP27 — Terugblik op Scheppingsperiode 2022 — Dierendagspecial.


BISDOM ROTTERDAM KOMT MET ADVIEZEN OVER TERUGDRINGEN ENERGIEVERBRUIK EN BESMETTINGSRISICO IN KERKGEBOUWEN

Het bisdom Rotterdam roept parochies op na te denken over maatregelen om energie te besparen in de kerkgebouwen, nu extra urgent in verband met de sterk gestegen kosten voor gas en elektra. Een aantal maatregelen zijn relatief eenvoudig te nemen, zoals: dichten van kieren, plaatsen van deurdrangers; stookseizoen later beginnen en eerder eindigen; het gebouw niet hoger verwarmen dan 14-15 graden; fleece dekens aanschaffen voor de kerkgangers, voor vieringen met een beperkt aantal kerkgangers bekijken of er voor de wintermaanden een kleinere alternatieve ruimte te gebruiken is. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl). Het parochiebestuur is inmiddels hierover in gesprek met de parochiekernen in de drie regio’s.

De oproep van de bisschoppen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen, geldt nog steeds. Dit betreft handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Voor nu geldt ook: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

Op verzoek van de Rijksoverheid heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) een corona-handreiking voor kerken (pdf) geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen de aangesloten kerkgenootschappen zien welke maatregelen passen bij welke situatie. Ze zijn onderverdeeld in vier fasen: basismaatregelen, preventiemaatregelen, interventiemaatregelen, noodremmaatregelen. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zal eerst overleg van de bisschoppen plaatsvinden.