Mededelingen & nieuws (26 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 26 oktober 2022.

Beste parochianen,

Wanneer kan jij blij worden van iets wat je ontvangen hebt?  Ik weet nog goed, dat ik als 15 jarige graag een paar bijzondere schoenen wilde hebben: roots! Kent u ze nog? Die waren modern en populair. Maar wel erg duur. Rond de 100 gulden. Mijn ouders waren geen miljonair. Maar ik kreeg ze wel en wat was ik er blij mee! Op de sociale media circuleert een filmpje van een jongen die een heel bijzonder verjaardagscadeau kreeg. Hij heeft er lang om gevraagd en gedacht: dat ga ik nooit krijgen. Maar daar komt zijn vader met …. een puppy! Hij begon te huilen van blijdschap.
Wat heb jij, wat heeft u gekregen in uw leven, wat je eigenlijk niet verwachtte, maar toch kreeg?  Wat maakte jou blij?

Lachen — Een vriendin van mij kwam eens thuis en mopperde over alles wat er verkeerd gegaan was die dag op haar werk. Ze was daar wel een kwartier over aan het praten, tot haar zoon tegen haar zei: ‘mam, heb jij nog gelachen vandaag?’ Zeggen wij dat tegen onszelf, als wij onze tanden poetsen voor het slapen gaan en  in de spiegel kijken: heb ik nog gelachen vandaag?

Zacheus — Aanstaande zondag lezen wij het verhaal van Zacheüs. Hij was door de samenleving reeds afgeschreven en verstoten. Hij was een tollenaar. De tollenaars waren mensen die samenwerkten met de Romeinse bezetter. Zij collaboreerden, haalden belasting op voor de onderdrukkers van het volk. Hetgeen hen zeer gehaat maakten. Ondanks de macht van Zacheüs, voelde hij zich klein en achtergesteld. Men duwde hem opzij als een klein kind en hij voelde zich, zo rijk als hij was, heel arm. Hij hoorde nergens bij. Men keek op hem neer. Zo werd hij veroordeeld en hadden de mensen hun oordeel klaar over hem, vooroordelen, zij waren bevooroordeeld. Want kenden de mensen werkelijk Zacheüs?

Boom — En dan hoort hij dat Jezus in de buurt is. Hij heeft van Hem gehoord. Hij klimt in de boom om naar hem uit te kijken, immers hij is klein van stuk. Jezus komt langs en kijkt omhoog. Jezus oordeelt hem niet, leest hem niet de les, geeft hem niet op zijn donder, maar kijkt hem liefdevol aan.

Ja werkelijk, Jezus kijkt naar hem op, letterlijk omdat hij in die boom is geklommen, maar ook figuurlijk: ook hij is een kind van God. Hij kijkt hem vol liefde aan en ziet hem werkelijk zitten: ‘Zacheüs kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik te gast zijn in jou huis.’

Geluk — Zacheüs wordt overrompeld door geluk. Hij heeft het niet verdiend, maar hij ontvangt vandaag zoveel liefde, zoveel liefde van God, zoveel genade. Zacheüs wordt geraakt, misschien wel voor het eerst in zijn leven, hij wordt geraakt in zijn hart. Alle buitenkant valt weg. Hij kan zijn geluk niet op. Wat doet hij! Hij klimt uit de boom, gaat naar huis en ontvangt Jezus als een gast in zijn huis. Jezus wordt zijn vriend en zijn leven verandert, gaat hij veranderen.

Veranderen — Soms kan een onverwacht cadeau, een ontmoeting of een voorval jou veel geluk en vreugde geven, blijdschap en dankbaarheid. Je gaat dan op een andere manier naar het leven kijken.  Ondanks alles wat kan tegenzitten. Je ziel wordt warmer, je straalt vreugde uit en die energie verandert jouw houding en straal je uit naar jouw omgeving. Die positiviteit is een klein zaadje voor het Koninkrijk van God. Een voorproefje van de zaligheid? Mag Jezus mijn leven veranderen? Zal de ontmoeting met Hem mijn leven veranderen?


SCHRIFTLEZINGEN: 31E ZONDAG DOOR HET JAAR

29-30 oktober – 31e zondag door het jaar: Wijsh.11,23-12,2 – 2 Tess.1,11-2,2 – Luc. 19,1-10


Op zaterdag 29 oktober is er ’s middags in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp) een Allerzielenviering voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. Voorgangers: pastoor Walter Broeders en Margreet Onderwater. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 15:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zaterdag 29 oktober is er ’s avonds in de Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp) een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl


Op zondag 30 oktober is er een eucharistieviering in de-Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


Op zondag 30 oktober is er ’s ochtends in de Laurentiuskerk (Stompwijk) een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.

Op zondag 30 oktober is er ’s middags bij de Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp) i.v.m. Allerzielen zegening van de graven. Pastoor Broeders en Margreet Onderwater zijn aanwezig op het kerkhof om de graven en urnen te zegenen. Er zijn graflichtjes te koop, en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of warme chocolademelk. Van 14:30-16:30 uur.


Op woensdag 2 november is er een Allerzielenviering in de Goede-Herderkerk voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. Voorganger in deze viering van woord en gebed is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 19:30 uur. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Na afloop kan het kerkhof achter de kerk bezocht worden (Allerzielen in het licht), met zegening van de graven door pastoor Broeders. Daarna is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of warme chocolademelk in het atrium van de kerk om met elkaar na te praten.

Op woensdag 2 november is er een Allerzielenviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk) voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. In de viering van woord en gebed gaan Marianne Turk en leden van de avondwake groep voor. Met zang van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. Aansluitend bezoek aan het kerkhof.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (29 oktober): Uit dankbaarheid bij 60 jarig huwelijksjubileum. — Voor Cock van Meurs, Gerardus van Kleef, overleden familie Straathof-Van der Ham, Simon en Gre van der Salm, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen en hun zoon Jan.

Parochiekern De Goede Herder (30 oktober): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Bep Lovink-Ouwerkerk. — Voor Theodorus Pieterse, Wilhelmina Elizabeth Pieterse-van Diemen, Theo Rump, Siem Heemskerk, Wim Kalkers, Ria Tacx, Vader, moeder en Martin Hendriks.

Parochiekern H. Laurentius (30 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van de Arend, Jaap Warmendam, familie Van Boheemen-Van der Krogt, Kees en Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 2 november is er geen eucharistieviering, in verband met de avondviering van Allerzielen (zie hierboven). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdagochtend 9:00-12:00 uur. Deze week is het secretariaat op vrijdagochtend 28 oktober gesloten. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 30.10.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


NIEUWE AFLEVERING VAN PAROCHIEBLAD

Achter in onze kerken ligt de nieuwe aflevering van Rondom Petrus en Paulus (oktober-november 2022). U kunt een exemplaar meenemen. Ook beschikbaar als digitale versie (pdf).