Mededelingen & nieuws (9 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 9 november 2022.

Beste parochianen,

Bij de opening van de klimaattop in Sharm-el-Sheikh in Egypte heeft de VN-chef Guterres de wereld gewaarschuwd met de woorden: “We zitten op de snelweg naar een klimaathel met ons voet op het gaspedaal!” Hij riep op tot samenwerken om de toekomstige generatie niet met een klimaatramp op te zadelen. Actie dus, om de uitstoot te verminderen. Het past ons niet om achterover in de stoel te blijven leunen. Problemen te over in de wereld van vandaag rond klimaat, oorlog en vrede en de toenemende armoede.

Einde van de wereld — De problemen in de wereld zijn zo dichtbij, dat sommigen tegen mij zeggen: Is dit nu het einde van de wereld? Hongersnood, oorlogen, natuurrampen, ziekte en geweld, we zien en horen het zoveel. Mensen staan op en waarschuwen ons voor de tekenen van de tijd en roepen op tot bekering: “Dan zal de aarde vergaan, de tijd is nabij.” Komende zondag horen wij: ‘Wanneer u hoort van oorlogen en onrusten, laat u niet uit het veld slaan’, (wees dan niet verontrust).” Jezus waarschuwt ons tegen de verontrusting die op kan komen bij mensen en waarschuwt ons hier om al die wereldproblemen vooral geen goddelijke macht toe te kennen. Laten wij er niet door weerhouden om juist wel actie te ondernemen tegen de problemen van deze tijd! Want niets is zo verleidelijk om mee te huilen met de wolven in het bos en vastgenageld aan de stoel het journaal te bekijken.

Koninkrijk Gods — Niets geen einde der tijden. “Gij kent dag noch uur,” staat er geschreven. Alleen
God weet het, niet de mens!! Als de profeet zegt: “De dag gaat komen,” en Jezus zegt: “Er zal een dag komen” …. en als Marcus in het evangelie verkondigt: “De tijd is rijp en het Koninkrijk Gods is nabij”, dan zegt dat weinig over de specifieke berekening van de tijd. Het betekent meer dat de komst van het Rijk Gods intens ervaren wordt. Het Rijk Gods is altijd komende en de Heer zal wederkomen, op een uur dat Hijzelf kiest en bij Hem past. Wij kunnen dat Rijk verhaasten, niet door de tijd sneller te laten draaien, maar door het Rijk Gods intenser te beleven. Hoe standvastig, hoe getuigend en begaan zijn wij met het koninkrijk van God, in het hier en nu? De inzet voor de naasten en de wereld: dat is onze opdracht, dat is ook genade. Want uiteindelijk is het de Heer zelf die ons zal bijstaan, die ons zal steunen met zijn kracht. Het is aan ons om op Hem te blijven vertrouwen. Aan Hem is de toekomst.

Vertrouwen — Als christenen mogen wij vertrouwen hebben dat het Koninkrijk Gods al onder ons is en wij mee mogen werken aan dat Koninkrijk. Vertrouwen is geen statisch woord, zo van: Ik heb vertrouwen dat het goed komt, maar doe zelf niets. Net zoals Guterres de wereld oproept om samen te werken, roept de Heer ons op Zijn Koninkrijk te bespoedigen. Zet je in: de kleine stapjes, thuis, op school, in de kerk en in de samenleving kunnen het verschil maken. Maak de verbindingen met elkaar, alleen is maar alleen, samen kunnen we veel!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 33E ZONDAG DOOR HET JAAR

12-13 november – 33e zondag door het jaar: Mal. 3,19-20a – 2 Tess. 3,7-12 – Luc. 21,5-19


Op zaterdag 12 november is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 13 november is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van alle koren (parochiedag!). Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 13 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (12 november): Voor Gerardus van Kleef, Wim van Veen en overleden familie, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel, overleden  ouders Westhof-Van Hoorn.

Parochiekern De Goede Herder (13 november): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Bep Lovink-Ouwerkerk. — Voor Theo Rump, Kees en Gré van der Meer, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Lina en Frits Labordus, Nel Bruines-Overmeer, Wim Kalkers, Ria Tacx, Siem Heemskerk, Ans van der Hulst, Jeanette van der Voort, Cecil van Bohemen.

Parochiekern H. Laurentius (13 november): Bij gelegenheid van het 55 jarig huwelijk van Rienus
en Fietje. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Koos van Rijn (jaargetijde), Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 9 november is er woord- en gebedsviering. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. Aanstaande vrijdagochtend is het secretariaat gesloten. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 30.10.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: november (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Op zaterdag 19 november is er Kerstmarkt in de kerk. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


PAROCHIEDAG IN DE GOEDE-HERDERKERK (13 NOVEMBER)

Aankomende zondag is het feest aan de Rijndijk: allen die zich verbonden voelen met de Goede-Herderkerk zijn van harte uitgenodigd op de parochiedag. De eucharistieviering van 9:30 heeft als thema ‘Vertrouwen’ en wordt muzikaal omlijst door maar liefst drie koren.

Na afloop van de viering is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en spreken in het atrium, waarbij ook pastoor Broeders aanwezig is (en blijft). De koffie en thee gaan vergezeld van allerlei lekkers. Wie een taart of cake bakt kan op grote waardering rekenen; wel even melden bij Riet Heemskerk of het secretariaat.

Ook de kinderen zijn van harte uitgenodigd. Onder begeleiding van Stephanie Jägel en enkele leden van het tienerkoor gaan ze tijdens de viering (en daarna aan een speciale tafel in het atrium) bloempotjes versieren en omtoveren tot kaarsenhouders. Voorzien van een kaarsje zullen ze aangeboden worden aan parochianen die vanwege ouderdom of ziekte moeilijk meer naar de kerk kunnen komen: lichtpuntjes in de donkere dagen van november en december.