Mededelingen & nieuws (7 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 7 december 2022.

Beste parochianen,

Veel mensen gaan er in deze dagen op uit om inkopen te doen, cadeaus te kopen voor de kerstdagen. Er is overal veel te koop! Tuincentra, warenhuizen en winkels zijn erop ingericht.  Reclames nodigen uit. Soms krijg ik het gevoel dat door ons koopgedrag de wereld voor veel mensen maakbaar lijkt! We kunnen soms kopen wat we willen en daardoor komt, zo denken veel mensen, het geluk aan onze kant.

Zelfrechtvaardiging — In talkshows, maar vaak ook in gesprekken met anderen, kunnen mensen maar slecht luisteren naar elkaar. De eigen mening is belangrijk en de mening van de ander doet er vaak niet toe. ‘Interessant wat je zegt, ik denk er even over na’, hoor je eigenlijk maar weinig. ‘Belachelijk, totaal niet aan de orde’ veel meer! Wat ik doe, is goed!  Ik hoor zelfs, zonden,  ‘zou niet weten wat ik verkeerd doe’. Zelfrechtvaardiging is aan de orde van de dag: het rechtvaardigen van je eigen acties om daarmee het gevoel van eigenwaarde in stand te houden. Grof gezegd betekent het: goedpraten van wat je doet, wat je misdoet.

Gebroken — Echter, ten diepste zijn wij mensen die leven in een gebroken wereld en zijn wij mensen met fouten en tekorten. En iedere dag opnieuw mogen wij beseffen dat wij lang niet volmaakt zijn. Dat zien wij in kerk, maatschappij en in ons eigen persoonlijk leven.  Wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde! Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij de genade van onze scheppende God en elkaar voor nodig: de kerkgemeenschap die leeft van Gods genade van barmhartigheid en vergeving. Niemand kan zichzelf aan zijn haren uit het moeras trekken, daar heb je de ander/Ander voor nodig.

Boeteviering — In de voorbereiding op het komende Kerstfeest is het goed om te beseffen dat de wereld niet maakbaar is. Dat wij mensen fouten maken, te kort schieten, ja  afhankelijk zijn van Gods genade. De boeteviering is hierbij voor ons een hulpmiddel. Dinsdag 13 december om 19.30 uur is de boeteviering in de Goede Herderkerk. De weg naar Bethlehem loopt altijd via de boeteviering.

Laat je je met God verzoenen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 3E ZONDAG VAN DE ADVENT (GAUDETE)

10-11 december – 3e zondag van de Advent (A): Jes. 35,1-6a.10 – Jak. 5,7-10 – Mt. 11,2-11


Op zaterdag 10 december is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 11 december is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 11 december is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (10 december): Voor Wim van Veen en overleden familie, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel, Leo van Gent.

Parochiekern De Goede Herder (11 december): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rotteveel, Bep Lovink-Ouwerkerk. — Voor Theo Rump, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Cecil van Bohemen, Jeanette van der Voort, Arie Bos, pastoor Jan Schlatmann, Lies en Adriaan Vreeburg.

Parochiekern H. Laurentius (12 december): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Bertus Rijgersberg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Donderdag 8 december: Vespers in de adventstijd in de Dorpskerk in Leiderdorp. Het thema is: “Zie jij nog toekomst?” Aanvang: 19:15 uur. — Woensdag 14 december is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Kirstin van Veen. Aanvang: 10:00 uur. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 11.12.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van Rondom Petrus en Paulus (nr. 3, december 2022), het kerstnummer. Gedrukte exemplaren liggen komend weekeinde achterin de kerken van onze parochie. Maar nu al beschikbaar in een digitale versie (pdf)!