Mededelingen & nieuws (14 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 14 december 2022.

Beste parochianen,

In de liturgie van de vierde zondag van de advent komen twee figuren aan de orde: Achaz en Jozef. Achaz is de koning van Juda, en dat is het zuiden van het vroegere koninkrijk Israël. Nu wil het noorden zijn rijk veroveren, en daarom roept hij de hulp in van het machtige buurland Assyrië. Zo ontsnapt hij aan de verovering door het noorden, maar zijn rijk is wel een miniem stukje van het grote Assyrië geworden. Maar moeilijk heeft hij het daar niet mee, integendeel, hij richt zich helemaal tot de goden van zijn nieuwe heersers. In heel zijn land laat hij offerplaatsen voor die goden bouwen. Hij geeft zich dus over aan afgoderij, zelfs tot het uiterste toe, want hij offert een paar van zijn eigen zonen aan die afgoden op.

Jozef — In het evangelie wordt Jozef geconfronteerd met een erge situatie: zijn verloofde is zwanger, en het kind is niet van hem. Hij had daarvan kunnen profiteren, hij had zijn verloofde van overspel kunnen beschuldigen en haar kunnen afstoten. Maar hij doet dat niet, hij wil alleen in alle stilte van haar scheiden. Tot hij in een droom een onbegrijpelijk verhaal te horen krijgt: het kind in de schoot van zijn verloofde is van de heilige Geest. En wat doet hij? Hij begint niet in afgoden te geloven aan wie hij zijn vrouw en kind opoffert. Nee, hij gelooft in het ondenkbare, hij gelooft in ‘God met ons’, hoe onbegrijpelijk dat voor hem ook is.

Wie ben ik! — En nu kunnen we ons afvragen: wie zijn wij? Zijn wij Achaz of zijn we Jozef? Willen ook wij geen hulp van God, omdat we onze eigen weg willen gaan, en niet de weg die Jezus ons is voorgegaan? Negeren ook wij het bestaan van God, omdat we niet willen leven zoals Hij ons heeft geschapen, naar zijn beeld en gelijkenis? Omdat we liever ons eigen beeld zijn en liever onze eigen goden aanbidden: onze goden van geld en bezit, van macht en eigenbelang? Is dat ons leven, of proberen we te zijn zoals Jozef: gelovig in alle omstandigheden, ook als we er niets meer van begrijpen. Niet uit op veroordelen, en zeker niet op anderen een loer draaien, maar uit op helpen. Niet afbreken, niet tegenwerken, maar helpen waar we kunnen. Wat is onze weg, wie willen wij zijn: Jozef of Achaz?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 4E ZONDAG VAN DE ADVENT

17-18 december – 4e zondag van de Advent (A): Jes. 7,10-14 – Rom. 1,1-7 – Mt. 1,18-24


Op zaterdag 17 december is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 18 december is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 18 december is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (17 december): Voor Adrianus van der Geest.

Parochiekern De Goede Herder (18 december): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rotteveel. — Voor Jan Straathof, Simon Honslaar, Thom en Anneke van Rooijen, Paula Lucas-Wellens, Anton Houdijk, Bep Lovink-Ouwerkerk, Annie en Dick van der Hulst, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek=Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (18 december): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 14 december is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Donderdag 15 december: Vespers in de adventstijd in de Goede-Herderkerk. Het thema is: “Zie jij nog toekomst?” Aanvang: 19:15 uur. — Zondag 18 december is er een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis. Aanvang: 14:00 uur. Zie affiche.

Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 11.12.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (11)

Op donderdagmiddag 8 december hebben ruim 80 leden van de KBO/PCOB Leiderdorp een kerstviering gehad in het atrium van onze kerk. Het is een jarenlange traditie vanuit de KBO/PCOB om met elkaar dit te vieren als voorbereiding op het Kerstfeest. Het Atrium was gezellig ingericht en het werd door een aantal leden bijzonder op prijs gesteld dat de kerststal van de Menswording in de ruimte was geplaatst. Door een harpiste werd de kerstviering geleid aan de hand van een eigentijds kerstverhaal. Zij speelde op de harp bijzondere kerstliederen maar ook bekende nummers, die door de ouderen werden meegezongen. De aanwezigen werden goed verzorgd en voorzien van koffie/thee en wat lekkers en drankjes en hapjes. De viering werd afgesloten met een optreden van leerlingen van de Leiderdorpse basisschool De Schakel onder leiding van Ans Bulles. Zij verrasten de ouderen met mooie kerstliedjes die ook enthousiast werden meegezongen. Vanwege de Corona-perikelen was het twee jaar niet doorgegaan. Nu kon het weer, mede dankzij financiële ondersteuning van de Anna Martina stichting. — Joop van Huut


KERST VOOR KINDEREN IN REGIO OOST

Op Kerstavond (zaterdag 24 december) is er om 17.00 uur in de Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp) een viering voor gezinnen met jonge kinderen (3-8 jaar). Deze viering wordt verzorgd door de werkgroep kinderkerk waarbij de kinderen actief betrokken worden. Natuurlijk is er ook gelegenheid om samen de bekende kerstliedjes te zingen.

Twee uur later op Kerstavond, om 19:00 uur, is er in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) een gezinsviering met medewerking van het tienerkoor en voorganger pastor Ad van der Helm. Tijdens de viering luisteren de kinderen naar een verhaal over de Goede Herder en zingen we mooie kerstliedjes met elkaar.

Kindje wiegen

“Kerstmis is een feest om samen met de hele familie te vieren. Het feest van de geboorte van het Kerstkind. Veel mensen bezoeken met Kerstmis een kerk. Elk jaar vieren we dit mooie feest ook met de kleinsten onder ons. Dat doen we in de viering van ‘Kindje wiegen’. We zingen een paar liedjes en luisteren naar het verhaal over het ezeltje Jesse.

Hebben jullie zin om te komen? Dat is fijn, want jullie zijn allemaal welkom op Eerste Kerstdag om 14:00 uur in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude Rijndijk). Dan maken we er samen een mooie viering van. Tot dan!” — Melissa en Stephanie

Ook op Tweede Kerstdag is er ‘Kindje wiegen’ en wel in de Laurentiuskerk (Stompwijk), ’s ochtends om 11:00 uur.