Kerstmis 2022

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 21 december 2022.

Beste parochianen,

Zalig Kerstfeest, wat betekent dat?

Hemelpoort — Vincent gaat dood en komt bij de hemelpoort! Daar zit Petrus als portier. Klopt het dat ik dood ben, vraagt hij aan Petrus. Klopt! Mag ik binnen. Dat kan, maar eerst moet u een toegangsbewijs verkrijgen. We zijn tegenwoordig digitaal. Daar staat een laptop en die kunt u gebruiken. U typt in wat u allemaal voor goeds hebt gedaan en als u vijfhonderd punten hebt, gaat de deur vanzelf open. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben vijfenveertig jaar koorzanger geweest… piep twee punten. Ik heb met kerstmis vele jaren soep gedeeld bij het Centraal Station.. piep 2 punten. Jarenlang goede doelen financieel gesteurd…. Piep 1 punt en zo ging hij door… Help roept Alexander, ik heb nog maar 9 punten, zo kom ik nooit tot de 500 punten.  Petrus komt erbij staan en zet de computer uit en zegt. Help, dat is het woord dat ik wilde horen. Die andere 491 punten krijg je gratis, dat noemen wij genade. Kom maar binnen.

Kerstfeest — Het kerstfeest is het feest van de genade. God wordt mens, opdat wij opgenomen worden in Zijn goddelijk leven! God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon heeft gezonden naar deze wereld, om ons naar Hem toe te leiden. Dan mogen en kunnen wij delen in Zijn liefde en goedheid, om op onze beurt dit te delen met onze medemensen. Niet alleen met de mensen die wij zo aardig vinden, maar ook met anderen. Als wij als christenen beminnen die ons beminnen, wat voor recht op loon hebben wij dan? Doen de heidenen dit niet ook? Bemin uw naasten, hen beminnen die u haten, bemin hen die jij wel achter het behang zou willen plakken (cf. Matt 5).

Praxis — Ons geloof is geen ‘praxis’ geloof. Ik bedoel dit, ons geloof is geen doe geloof. Ik doe goede werken, ik help mijn buren, ik loop mijn benen uit mijn lijf voor de voedselbank. Allemaal erg belangrijk. Echter ons geloof is op de eerste plaats een participeren in de liefde van God. Dat is genade. Zijn liefde ontvangen en met zijn liefde op pad gaan.

Op eigen kracht kan ik niet bij God komen. Help, geef mij uw genade. Dat is Zalig Kerstfeest, dat wij die genade mogen ontvangen.

Overtuiging — Iedereen is welkom bij ons in de kerk om te vieren dat God mens wordt. Het zou zo maar kunnen zijn, dat je na afloop zegt: Ik heb die liefde niet gevoeld! Ogen, oren en neus zijn belangrijk als zintuigen om dingen waar te nemen, maar zijn absoluut niet het belangrijkste. Het belangrijkste is jouw overtuiging! Jouw geloof ! Een overtuiging die het geloof ons geeft! Ik geloof, omdat Jezus het mij gezegd heeft. Zelf ben ik te klein om alles te begrijpen. God is mens geworden, hoe kan dat? God is oneindig groter dan mijn verstand en alles wat ik kan ervaren met mijn gevoel of kan begrijpen met mijn verstand.

Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: KERSTAVOND — KERSTMIS

24 december – Kerstavond: Jes. 9,1-3.5-6 – Titus 2,11-14 – Lc. 2,1-14

25 december – Kerstmis: Jes. 52,7-10 – Hebr. 1,1-6 – Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14


VIERINGEN ZATERDAG 24 DECEMBER 2022 — KERSTAVOND

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Kinderviering (werkgroep Kinderkerk)
Aanvang: 17:00 uur

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het parochiekoor én eigentijds koor
Aanvang: 19:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Gezinsviering. Voorganger: pastoor Ad van der Helm
Met medewerking van het tienerkoor
Aanvang: 19:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eurcharistieviering. Voorganger: pastoor Jeroen Smith
Met medewerking van het dames- en herenkoor
Aanvang: 21:15 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eurcharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het jongerenmiddenkoor
Aanvang: 23:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Bertus Wessel
Met medewerking van het parochiekoor
Aanvang: 20:00 uur


VIERINGEN ZONDAG 25 DECEMBER 2022 — KERSTMIS

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het dames- en herenkoor
Aanvang: 09:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
— Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Woord- en gebedsviering. Voorganger: Marianne Turk
Aanvang: 11:00 uur

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Kindje wiegen.
Aanvang: 14:00 uur


MAANDAG 26 DECEMBER 2022 — TWEEDE KERSTDAG

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Kindje wiegen.
Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (24 december:) Voor overleden weldoeners en armen van de parochie — Uit dankbaarheid voor 50 jarig huwelijk — Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Wim Van Veen en overleden familie, Martin Berg, Leo van Gent, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel, Adrianus van der Geest, overleden ouders Captein-Van der Poel en overleden familie, Ton Mooijman, Wim Mooijman en Liza Mooijman-de Boer, Franciscus en Johanna Slingerland-Kwant, Tineke van Galen-Slingerland, Everardus en Petronella van der Hoeven-Van Teijlingen, Gerard van der Hoeven, pastoor van der Plas.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rotteveel. — (24 december) (19:00 uur:) Voor Ingrid van Nierop, Aad Beereboom, Martin en Gré Menken-van der Poel, Jan en Tiny van Cassel–Van der Hoeven, Nel en Jan Zandbergen, Jan van der Ploeg, Piet Dooyenburg, Willemmaarten en Lidwien Kocken en de kleine Lindsey, Opa en Oma Krowinkel. — (21:15 uur) Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Aad Beereboom, Jan Straathof, Alie Rotteveel, Noor Lohmeijer, Ans van der Hulst, Theo Rump, Wim Kalkers, Siem Heemskerk. — (23:30 uur:) Voor Jan Mooren, Ton Choufoer, Frans en Lex Winkelhuis, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ivo Harteveld;
Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven. — (25 december) Voor Jelle Moes, die op Kerstavond het Heilig Doopsel heeft ontvangen. — Voor Aad Beereboom, overleden familie Boers en De Wolf, Nel Bruines-Overmeer, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Lina en Frits Labordus, Theo Rump, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, Toon en Mien Hockx, Truus de Boer-Van Wieringen, Kees van Hoof, Ton Buikstra, Gitty Kok, Thom en Anneke van Rooijen, Sacha van Lim, overleden familie Van Rijn, Josephine van Galen.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — (25 december:)  Voor Hubertus Onderwater, overleden familie Berg-Hoogeveen, familie Turkenburg van de Kroft, Riet van Klink-Turkenburg, familie De Jong-Van der Poel, Jacques van Santen, Riet Knijnenburg-van Vliet, familie Knijnenburg-Van der Lubbe, familie Van Vliet-Van Wissen, familie Oudijk, familie Van Velzen-Snoeker, familie van Santen-Onderwater, familieWortman-Van der Ven, Gijs en Rie Onderwater, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Goeman (jaargetijde), Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn. — (26 december:) Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Goeman (jaargetijde), Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn- Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, familie De Jong-Van der Poel, familie Cors van de Bosch-Van Haaster, Hubert Jan Frauenfelder, familie Onderwater-Van der Ploeg, familie Santen-Onderwater, Jan van Santen, Ben van Abtswoude, Piet Roeling , Nel Verburg, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Bert de Jong en Lena de Jong-Van der Geest, Thijs Klijn, Piet de Jong, overleden familie Klijn-Lexmond, overleden familie van der Arend-Warmendam, Paul Ammerlaan, familie Van Boheemen-Van der Krogt, familie Turkenburg-Van der Kroft, Bertus van Vliet, ouders Van Vliet- Van Leeuwen, Wil van den Brink en Helma van den Brink, Koos van Rijn, Gerard en Riet Pijnaker-Knijnenburg, overleden ouders Van Os-Verbeek, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Annie van den Burg-van Veen, Marianne den Hartog-Eijkens.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder Donderdag 22 december: Vespers in de adventstijd in de Dorpskerk te Leiderdorp. Het thema is: “Zie jij nog toekomst?” Aanvang: 19:15 uur. — Woensdag 28 december is er een viering in de Mariakapel. Aanvang: 9:30 uur. Aansluitend koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 11.12.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (12)

Afgelopen zondagmiddag vond in de Goede-Herderkerk in voorbereiding op Kerstmis een dienst van lezingen en liederen plaats, onder de titel ‘Een ster ging op uit Israël’. Het projectkoor, dat Nederlandse, Engelse en Latijnse liederen zong, stond onder leiding van Ans Bulles, die ook vele aanwezigen tot meezingen wist te bewegen; organist was Jorge Silva. De negen lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament werden verzorgd door Heleen Brouwer, Machteld Duijn en Stephanie Jägel. Voorganger Thea Epskamp sprak als inleiding de volgende tekst uit:

Geen feest algemener gevierd dan kerstmis: wereldwijd, kerkelijk en buitenkerkelijk, met lichtjes en liederen, sentimenteel soms, met voorstellingen van een wereld waar, binnen een lichtkring, eenvoudig en liefdevol wordt geleefd en gezorgd.

Wereldvreemd, zou je kunnen denken. Dat zou ’t zijn als het kerstverhaal een sprookje was, een feelgood-story. Maar dat is het allerminst. Het kerstverhaal wil met ons in gesprek gaan. Het geeft antwoord op een vraag, op een noodkreet eigenlijk, die al sinds duizenden jaren uit menig mensenhart opklinkt: ‘Is er dan niemand die ons – in godsnaam – kan redden van wat wij elkaar aandoen, van wat ons overkomt, en van mijn eigen ontoereikendheid?’

In de Bijbel, in het Oude Testament, wordt die ervaren reddeloosheid beschreven als: overlopen worden door de vijand, in ballingschap verkeren, zuchten onder onrecht en geweld, zoals te lezen valt bij de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament, in de evangelies, draait het om mensen die lijden onder willekeur, uitstoting, armoede, maar die ook gevangen zitten in eigen onmacht en verkeerde drijfveren.

Allemaal heel herkenbaar voor ons, hier en nu. “God, kom ons te hulp”, klinkt het in een psalm van 4000 jaar geleden, en dat roepen velen ook nu. Het goede nieuws is, dat dat roepen niet tevergeefs is. Het is gehoord en beantwoord met de geboorte van een mens die Gods ontferming en onvoorwaardelijke liefde belichaamt. God zelf is in deze mens, Jezus, bij ons komen wonen, toen, zo’n 2000 jaar geleden, en tot op de dag van vandaag in ieder mensenhart dat een geboorteplek voor Hem wil zijn, in ieder die Hem, in woord en daad, gestalte wil geven. Daarin ligt de redding van de wereld. Dat is de kerstboodschap. Laten we die vreugdevolle en troostrijke belofte beluisteren en bezingen.