Mededelingen& nieuws (17 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 17 mei 2023.

Afgelopen zondag en maandag was het feest in de havenstad Rotterdam. Voor de zestiende keer werd Feyenoord kampioen. En in de Kuip was het goed te horen. Arne Slot werd heilig verklaard, de kampioenschaal werd getoond en op het balkon zong Lee Towers: “Walk on…”. Wat een feest, wat een verbinding en wat een vreugde. Geen woorden maar daden!

Hand in hand — Die maandagavond werd ook de Erasmuslezing gehouden door Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse Waarden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel van de lezing was een vette knipoog naar de Kuip: hand in hand!! Wat kunnen wij van Erasmus leren? Hierover sprak ook de hoogleraar vooraf op de radio. We klagen over polarisatie, tweedeling, en we zoeken verbinding. Erasmus geeft het antwoord.

Confrontatie — Door je in te leven in de ander, ben je ook op weg om jezelf beter te leren kennen. En zo weet je ook welke waarden wij met elkaar (willen) delen.  Wij kennen in onze tijd de nieuwe sociale media, die leiden tot bubbels en uitsluiting. Ook in de tijd van Erasmus was dat niet vreemd en wel door de boekdrukkunst, waarmee men ook elkaar wilde aanvallen en verdacht wilde maken. Erasmus leert ons hoe wij daarmee om moeten gaan. Door elkaar op te zoeken en empathisch de confrontatie met de ander aan te gaan.

Wederkerigheid — We leven allemaal in onze eigen bubbels en op de sociale media worden wij bestookt door commerciële algoritmes. Erasmus sprak over de wederkerigheid. Als jij vrij wilt zijn, kan dat alleen maar als jij anderen ook de vrijheid gunt. Je kunt niet vrij zijn in je eentje! Als jij met respect benaderd wilt worden, kan dat alleen maar als jij ook anderen met respect benadert. Dat betekent ook een andere houding in de media en in ons gezamenlijke ontmoetingen. Rekening houden met elkaar en zoeken naar gemeenschappelijke waarden en normen.

Geen woorden maar daden — Erasmus als symbool voor Rotterdam is te eng. Hij mag symbool staan voor ons allemaal. We staan aan de vooravond van Hemelvaartsdag. Met Hemelvaart komt er een einde aan de bijzondere lichamelijke aanwezigheid van de Heer. Met Hemelvaart gaat de menselijke gestalte van God, Jezus, naar God toe, wordt totaal verenigd in de Goddelijke eenheid. En Gods heilige Geest daalt neer om in de harten van mensen te mogen landen. Dat brengt mij bij het devies van Feyenoord. Mag ik? Facta non verba: geen woorden maar daden!! Wij mogen Christus ontmoeten in onze getuigenis: in ons gezin, in onze familie, op ons werk.

Excuses aan de AJAX supporters en al de anderen!

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: HEMELVAART, 7e ZONDAG VAN PASEN

18 mei – Hemelvaart van de Heer: Hand. 1,1-11 – Ef. 1,17-23 – Mt. 28,16-20
21 mei – 7e zondag van Pasen: Hand. 1,12-14 – 1 Petr. 4,13-16 – Joh. 17,1-11a


Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zaterdag 20 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 21 mei is er een eucharistieviering (E.H. Communie) in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 21 mei is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen van onze Parochie-kern namens P.C.I.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Els Plantinga-van Heerde, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Nettie Brocken-van Peppen, Jetty van Tricht-Kneppers. — (18 mei:) Voor Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Theo Rump, Nel Bruines-Overmeer, Ria Tacx, Wim Kalkers, Theo Rotteveel, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst. — (21 mei:) Voor Cato van ’t Kruis, die zondag jl door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap is opgenomen. — Voor opa Herman Krowinkel, overleden familie Bruines-Kortekaas, Lina en Frits Labordus, Jan Straathof, Simon Honselaar, Thom en Anneke van Rooijen, Paula Lucas-Wellens, Anton Houdijk, Bep Lovink-Ouwerkerk, Joop Wisse, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, familie Cors van de Bosch, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op zondag 21 mei zullen 9 kinderen (van verschillende scholen) hun Eerste Heilige Communie doen in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders zal voorgaan en het Tienerkoor zingt. Kom je ook kijken? De viering begint om 09.30 uur. Graag tot dan!

Van 20-28 mei is het de week van de Nederlandse Missionaris, bekend als de Pinksteractie. Het thema dit jaar is Geloven in de ander, samen één missie. Volgende week tijdens het Hoogfeest van Pinksteren is de gehele collecte bestemd voor deze actie. Steun het werk van onze bevlogen missionarissen. — Woensdag 24 mei is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — De ingang aan de Rijndijkzijde is weer toegankelijk. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 7 mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina. — Het is meimaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. — Marianne Turk

Handleiding voor het bidden van de Rozenkrans (pdf)


WAT IS HEMELVAART?

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en Pinksteren? Kennis over deze christelijke feesten is lang niet meer algemeen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen. Op de website over christelijke hoogfeesten, vier.nu wordt onder meer uitgelegd wat en hoe christenen vieren met Hemelvaart en Pinksteren en welke tradities er mee verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het bidden van een pinksternoveen.

En beluister via de website kerknet.be tien keer Hemelvaart in de muziek.