Mededelingen & nieuws (24 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 24 mei 2023.

Een van mijn studenten wil graag mensen ontmoeten en gaat dan een stuk fietsen en bezoekt een kroegje, bestelt een biertje en komt zo met veel mensen in contact. Hij praat over van alles en nog wat, en het geloof hoort daar ook bij. Zo ontstaan boeiende gesprekken. Nooit, zegt hij, is de sfeer vijandig. Mensen willen graag spreken over wat hen bezig houdt en geloof of ongeloof hoort daarbij! Doen wij dat niet te weinig? Spreken over ons geloof?  Men zegt over politiek en het geloof moet je niet spreken op een verjaardag, daar komt ruzie van. Is dat zo? En waarom komt er dan ruzie? Kunnen wij slecht luisteren of oordelen wij over hetgeen er gesproken wordt?

Bouwen — Ieder mens bouwt aan zijn levenshuis en wil er meestal graag over praten. Hoe hij zijn huis heeft gebouwd en ingericht. Over alles wordt vaak gesproken, over wat wordt gedaan als werk, betaald of onbetaald, hun zorgen, hun uitdagingen, maar ook over hun vreugde. Er wordt gesproken over renovaties van hun levenshuis. Veranderingen van werk, van relatie, de kinderen gaan het huis uit en de kinderkamers staan leeg!! Ook het kruisbeeld in de harten van hun levenshuis is niet onbesproken. Uit welke hoop leven zij en waar halen zij hun kracht vandaan? En zo  komt God soms impliciet, of expliciet ter spraken.

Keuzes — Wij mensen staan vaak voor grote keuzes in ons leven. Wat ga ik doen in mijn leven, waar kies ik voor?  Blijf ik bij mijn huidige baan of ga ik mijn droom achterna? Keuzes houden steeds herbronning en bezinning in, waarbij we niet alleen maar naar onszelf luisteren, maar ook naar wat de wijsheid van God ons aanreikt.

H. Geest — Met Pinksteren ontvangen wij de Geest die wij allen zo hard nodig hebben, de Geest die de kerk zo nodig heeft, om bouwers te zijn van ons eigen levenshuis, om te voorkomen dat ons levenshuis een bouwval wordt.

Bij de Hemelvaart van Jezus mochten de leerlingen niet naar de hemel staren:

Wat sta je toch naar de hemel te staren, deze Jezus die van jullie is weggenomen en in de hemel op opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.

Met andere woorden: hun blik werd van boven omgebogen naar beneden. Niet daar, maar hier. Het gaat om het leven hier. Niet om het hiernamaals, dat zit wel goed, dat is ons beloofd, het gaat om het hiernumaals. Het gaat om het Koninkrijk op aarde: God dienen en de naasten als onszelf. Daar hebben wij zijn Geest voor nodig.

Zalig Pinksteren en ik wens jullie allen Gods kracht om aan je levenshuis te blijven werken, verbouwen, renoveren en opknappen, opdat je gelukkig mag leven voor jezelf en alle mensen die je mag ontmoeten, en in de dienst aan je naasten, opdat God mag zeggen: het is goed wat je doet!!

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders   


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (5)

Op zondag 21 mei hebben in een feestelijk versierde Goede-Herderkerk negen communicantjes hun Eerste Communie gedaan. Het was een mooie viering met als thema ‘In de wolken’.

Gelukkig begon na de viering het zonnetje heerlijk te schijnen. Amalia, Raya, Emilia, Lydia, Mathilde, Thomas, William, Cecilia en Damian; allemaal van harte gefeliciteerd!!  — Mariëlla Oerlemans


PINKSTERACTIE

De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht en armoede. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen zij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Zo kunnen we samen het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk maken. Tijdens het Hoogfeest van Pinksteren is de gehele collecte in onze kerken bestemd voor deze actie. U kunt ook digitaal doneren. Steun het werk van onze bevlogen missionarissen. Lees meer


SCHRIFTLEZINGEN: PINKSTEREN

28 mei – Pinksteren: Hand. 2,1-11 – 1 Kor. 12,3b-7.12-13 – Joh. 20,19-23


Op zaterdag 27 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 28 mei is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 28 mei is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Wim van Veen en overleden familie, pastoor van der Plas.

Parochiekern De Goede Herder: Voor de communiecantjes die zondag j.l. hun eerste Heilige Communie hebben ontvangen en hun ouders. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Els Plantinga-van Heerde, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Nettie Brocken-van Peppen, Jetty van Tricht-Kneppers. — Voor overleden familie Van Schie-Van der Poel, Kees van Schie, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Vader, moeder en Martien Hendriks, Paula van der Werff-Engels, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Martha Hoogweg-van Meurs, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, familie Cors van de Bosch, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder  — Woensdag 24 mei is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Corry Boin. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — In verband met vakantie is het secretariaat op de vrijdagen 26 mei, 2 en 9 juni gesloten; wel geopend op maandag- en woensdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 28 mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina. — Het is meimaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. — Marianne Turk

Handleiding voor het bidden van de Rozenkrans (pdf)


WAT IS PINKSTEREN?

Wat is Pinksteren? Op de website vier.nu worden diverse begrippen uit de katholieke Kerk en traditie uitgelegd die met dit hoogfeest te maken hebben: vijftigste dag na pasen, vurige tongen, uitstorting van de heilige Geest, geboorte van de kerk … Lees meer


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (nr. 6, mei/juni 2023).

Gedrukte exemplaren liggen achterin de kerken van onze parochie. Maar ook hier beschikbaar in een digitale versie