Mededelingen & nieuws (31 mei)

EEN PELGRIMSGROET UIT ROME (Stephanie Jägel)

Maandag, na een ontspannen, zeer vroege vlucht kwamen we zonder problemen aan in Rome. Na de lunch met elkaar gebruikt te hebben in het hotel begonnen we de eerste stadswandeling. En wat voor een. Omdat we op ongeveer 800 meter van het Sint Pietersplein logeren, was dat ook het eerste dat we zagen: de immens grote Sint Pieter met de zuilen langs het plein. Verder zijn we o.a naar Piazza Navone geweest, de Trevi fontein, het Pantheon, Santa Maria sopra Minerva en de Spaanse trappen. Al met al een wandeling waar mening toerist drie dagen over doet.

Dinsdag moesten we al om 6u ontbijten omdat we om 7:15u een eucharistieviering in de crypte van de Sint Pieter hadden. We werden naar beneden begeleid en in een van de kapellen beneden hebben we met elkaar een prachtige viering gehad waar pastoor Broeders in voor ging. Heel indrukwekkend bijna naast het graf van Petrus. Erg ontroerend om dat met elkaar te kunnen doen.

Omdat we er al zo vroeg waren hadden we alle gelegenheid om de kerk na de viering op ons gemak te kunnen bekijken. Zo zijn er een aantal de koepel in gegaan en hebben zo een prachtig zicht op de stad gehad. ’s Middags stond er een bezoek aan Het Vaticaans museum op het programma met een gids. Zij kon zo kostelijk vertellen dat je niet kon stoppen met luisteren. De rondleiding eindigde in de Sixtijnse kapel.

Woensdag, vanochtend, gelukkig niet voor nacht en ontij ons bed uit. Om 8u konden we ontbijten en om 9u gingen we richting het Pietersplein waar de paus de wekelijkse audiëntie hield. Het is erg indrukwekkend om hem in het echt, ook al is het op afstand, te zien en te horen.

De Friezenkerk stond als volgende op het programma waarna we met de metro op weg gingen naar de Sint Jan van Lateranen, oftewel, de San Giovanni in Laterano. Dat klinkt toch een stuk indrukwekkender. Op de gevel van de kerk staat te lezen: Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput (Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld). Het is de pauselijke aartsbasiliek.

Eenmaal in de kerk zagen we  prachtige mozaïek vloeren en enorme pilaren. Na de rondleiding in het museum weten we nu dat dit allemaal materialen zijn die uit oude Romeinse huizen komen. (recycling ten top natuurlijk) Maar dat maakt wel dat je met andere ogen gaat kijken. Wat ik ook zo mooi vond waren de grote beelden van de twaalf apostelen die allen het martelwerktuig bij zich droegen waarmee ze om het leven gebracht waren. Zo is Bartholomeus gevild en heeft dus zijn eigen huid vast.

Einddoel van vandaag was de San Pietro in Vincoli, oftewel Sint Pieter in de ketens. In tegenstelling tot alle andere kerken die we tot nu toe gezien hebben, was deze relatief sober. Niet veel kleur en pracht en praal, maar niet minder indrukwekkend, Wel stond er een prachtig kunstwerk, ontworpen en deels gemaakt door Michelangelo. Het is een grafmonument en een bekend beeld hiervan is het standbeeld van Mozes. Het beeldt Mozes uit na zijn terugkeer van de berg Sinaï de twee gebodstafels.

Na een weer erg indrukwekkende dag kon ieder gaan waar hij/zij wilde en was er de mogelijkheid om met elkaar de dag af te sluiten met een moment van reflectie. Een ieder mocht vertellen wat je heeft geraakt de afgelopen dagen.

Met een hartelijke groet vanuit Rome — Stephanie Jägel


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (6)

Op Pinksterzondag, het hoogfeest waarop de komst van de heilige Geest het begin van de kerk markeert, ging pastoor Broeders voor tijdens een feestelijke viering in een volle en fraai versierde kerk. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot Jan Olsthoorn, emeritus-pastoor van de Menswordingkerk en onlangs 90 jaar geworden. Aan het einde van de dienst overhandigde hij de ‘oude’ Paaskaars aan parochiaan Karin Breedeveld, met de wens dat het licht van Christus haar en haar gezin zal bemoedigen en sterken. Tot slot zong de gemeenschap pastoor Broeders en zijn Rome-reisgenoten met veel geest het lied ‘Ga met God’ toe.


SCHRIFTLEZINGEN: FEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID 

4 juni – Feest van de H. Drie-eenheid: Ex. 34,4b-6.8-9 – 2 Kor. 13,11-13 – Joh. 3,16-18


Op zaterdag 3 juni is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 4 juni is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 4 juni is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Ad van der Helm Bie voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Gijsbertus Verstegen en Johanna Versteegen-Vink, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet van Dooijenburg, Ploon Pieterse, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan (jaargetijde), Paul Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée , Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Dirk Heemskerk.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder  — Woensdag 7 juni is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — In verband met vakantie is het secretariaat op de vrijdagen 2 en 9 juni gesloten; wel geopend op maandag- en woensdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 28 mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.