Mededelingen & nieuws (14 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 14 juni 2023.

In het evangelie van komende zondag zegt Jezus: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten”. En Hij riep de twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit. Gewone mensen en eenvoudige vissers werden gezonden om Gods liefde zichtbaar te maken in de wereld. We ontvangen geen dankbaarheid, lintjes of hoge salariëring. Voor niets hebt gij ontvangen, en voor niets moet gij geven. En toch hebben wij als christenen eigenschappen nodig om dat te kunnen uitvoeren.

Deugden — Een deugd is een positieve eigenschap waarover een bepaald persoon kan beschikken. Er zijn verschillende deugden en geduld is er één van, een schone deugd, die je nodig hebt in het leven. Geduld is een schone zaak, zeggen we dan en dat  betekent, volgens mij, dat het een goede eigenschap is. En dat is vaak ook waar. Ik ga het jullie uitleggen.

Emotie — Vaak als wij reageren op gebeurtenissen waarover wij ons opwinden, boos maken, dan reageren wij vaak direct uit emotie: Is-ie nou helemaal gek’!!! We sturen te snel een email en daarna is onze boosheid dan wat getemperd. Dat lucht op, zeggen we dan en we weten niet wat het effect is aan de andere kant. Die wordt nog bozer! Een nachtje erover slapen is vaak een goed advies! En wat dacht je van die middelvinger in het verkeer. Een kort lontje, zeggen we dan! De Bijbel zegt: Vergeldt geen kwaad met kwaad!  Al wat met ongeduld wordt begonnen, kan alleen met drift doorgezet worden en loopt noodzakelijk uit op  conflicten of mislukking. zegt Tertullianus al in de derde eeuw.

Schat — God is liefde! En liefde kan groeien in een klimaat van geduld. Liefde door de apostelen verkondigd: de schat van ons geloof! Geduld doet veel goeds in ons leven. Het herstelt verstoorde relaties met de ander en bemiddelt in de vrede. Tertullianus zegt: het beteugelt de tong, het weerhoudt de driftige hand, het verjaagt de bekoring en verdrijft elke aanvechting. Geduld als een vitamine in ons leven in de relatie met de ander en … jezelf! Geduld is daarom en schone zaak en iedereen kan deze deugd in zichzelf ontwikkelen. Bidt daarom om meer geduld.

Lidwina — Vandaag viert de kerk de feestdag van de heilige Lidwina van Schiedam. Gestorven in 1433. Zij werd geplaagd door zieken en kwalen na een ongelukkige val op het ijs. Maar gaandeweg leerde zij met geduld haar lijden te aanvaarden en deze te verenigen met het lijden van Christus. Haar biechtvader, kapelaan Bot heeft haar daarbij geholpen. Zij stierf 38 jaar na de val. Door haar moedige overgave werd zij een heilige in het beoefenen van het geduld.

Een hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (8)

Op zaterdag 4 november 2023 zal onze bisschop Mgr. Van den Hende in de Petruskerk in Leiden het Heilig Vormsel toedienen. De voorbereiding vindt plaats binnen onze regio Oost (Goede Herder, St. Jan en St. Laurentius) van de parochie HH. Petrus en Paulus met de vormselwerkgroep van onze drie parochiekernen. Een tweede verslag:

We zijn op maandag 5 juni samengekomen met vormelingen. Zij hebben verteld over de indrukken die zij hadden opgedaan tijdens hun bezoek aan de Laurentiuskathedraal in Rotterdam, waar honderden vormelingen de Vuurdoop bezochten. Vooral het aantal mede-vormelingen maakte veel indruk. Je bent niet de enige die er voor kiest om je te laten voorbereiden op dit sacrament.

Met de pastoor gingen de vormelingen in de kerk op zoek naar de Heilige Geest. Bij de doopvont, het altaar en bij het tabernakel vertelde de pastoor wat er allemaal te ontdekken valt als je goed kijkt.

Daarna hebben we gesproken over de zeven gaven van de Heilige Geest. Deze zijn heel belangrijk in ons leven: de Wijsheid, het  Inzicht, de Raad, de  Sterkte, de Kennis, de Liefde voor God en het Verstand.

We hebben kaarsjes aangestoken bij de gave die wij op dit moment het meest konden gebruiken en een gebed uitgesproken! Het was een mooi en rustig moment.

Dit was de laatste bijeenkomst voor de vakantie. De datum van het Heilig Vormsel is zaterdag 4 november.

Vormselwerkgroep van St. Laurentius, St. Jan en Goede Herder


ZATERDAG 24 JUNI: KORENDAG EN VESPERVIERING

Op zaterdag 24 juni is er een bijzonder evenement in de Goede-Herderkerk: uit bijna alle koren van de Petrus-en-Paulusparochie hebben 60 zangers en zangeressen zich aangemeld voor een korendag. Onder leiding van Ans Bulles, dirigent van het dames- en herenkoor van parochiekern De Goede Herder, studeren zij liederen in die dan tijdens de afsluitende vesperviering ten gehore worden gebracht, onder andere van Elgar, Rutter, Oosterhuis en Taizé.

Samen zingen verbindt, maar daarnaast is dit ook een muzikaal cadeau voor pastoor Walter Broeders, die zich ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum (juni 2020) een viering met een dergelijk koor had gewenst, maar dat door corona in rook zag opgaan.

Komt allen om de viering op 24 juni extra feestelijk te maken en mee te zingen bij de samenzangstukken. Na afloop is er gelegenheid om pastoor Broeders en elkaar bij een drankje te ontmoeten.


SCHRIFTLEZINGEN: 11E ZONDAG DOOR HET JAAR

18 juni – 11e zondag door het jaar: Ex. 19,2-6a – Rom. 5,6-11 – Mt. 9,36-10,8


Op zaterdag 17 juni is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 18 juni is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 18 juni is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Tot zekere intentie. — Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Mary Paddenburg. — Voor Jan Straathof, overleden familie Bruines–Kortekaas, Theo en Alie Rotteveel, Simon Honselaar, Thom en Anneke van Rooijen, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens, Bep Lovink-Ouwerkerk, Joop Wisse, Jetty van Tricht-Kneppers, Netty Brocken-van Peppen, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Bert de Jong en Lena de Jong van der Geest, Thijs Klijn, Lenie de Jong, Janny Suijten, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Dirk Heemskerk, Leo Schuijt.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder  — Woensdag 21 juni is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Machteld Duijn. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 28 mei 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Op 9 juni 2023 is overleden Maria Anna Theresia Paddenburg, in de leeftijd van 90 jaar. De uitvaartdienst voor Mary Paddenburg zal plaatsvinden op zaterdag 17 juni in de Goede-Herderkerk, om 10:30 uur. Voorganger is pastoor Walter Broeders.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


KIJKDAG OLV-GEBOORTEKERK IN HOOGMADE (17 JUNI)

Zaterdag 17 juni kunt u van 10.00 tot 16.00 uur de herbouw van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade bezichtigen. De kerk raakte in november 2019 door brand zwaar beschadigd, maar wordt gerestaureerd en heringericht.

In het schip van de kerk op de begane grond is er informatie van de parochie en architect over de herbouw. Via een trappenhuis in steiger gaat u naar een hoger gelegen steigervloer waar u de kapconstructie goed kunt zien. Rondom de kerk kunt u de activiteiten van de bouwers bekijken en via de buitensteiger is er een rondgang op kapvoet niveau van de kerk. De onveilige delen van het bouwproject (waaronder de toren) zijn afgezet in verband met veiligheid.

Gastvrouwen serveren koffie en thee. Ook worden er mooie kamerplanten en zelfgemaakte kaarten verkocht. De opbrengst is bestemd voor een nieuwe doopvont en altaartafel.

U bent van harte welkom!

Namens de beheercommissie van de OLV-Geboortekerk — Ilma de Haas

Lees meer