Mededelingen & nieuws (21 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 21 juni 2023.

In het evangelie van a.s. zondag valt mij deze zin op: ‘Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen’. Jezus roept ons op niet bang te zijn. Echter angst is wel een onderdeel van ons leven. Wie is er (wel eens) niet bang? Ik denk aan de angst in landen in oorlog, onderdrukking. Ik denk aan de angst van ouders met zieke kinderen. Ik denk aan mensen die een slechte diagnose hebben gehoord en onzeker zijn voor de dag van morgen. Angst voor onweer of spinnen. Nee, angst hoort bij het leven. Maar het is mijn overtuiging dat wij de angst kunnen verminderen en wel door drie woorden waardigheid, vergeving en verbondenheid.

Waardigheid — Vele staatsvormen zijn in de geschiedenis voorbij gekomen, maar bij vele is de mens een nummer, een object. Ik zie mensen lijden onder verschillende structuren van de samenlevingen. Geld en macht spelen de boventoon.  Hoeveel is een mensenleven waard? Helaas zie ik het ook in mijn eigen kerk: misbruik en onderdrukking. Niet conform de Heilige Schrift, niet conform Jezus’ leven. En leven  met die onzekerheid geeft angst en eenzaamheid.  De Bijbel geeft mij richting. Al uw haren op uw hoofd zijn geteld. Gemiddeld hebben we honderd- tot tweehonderdduizend haren op ons hoofd (niet bij iedereen). God is bij ons en altijd! Hij toont ons zijn liefde in Jezus Christus. Hij draagt ons en zorgt voor ons, juist ook in en door mensen.

Vergeving — Afgelopen week zag ik de film Unbroken. Een waargebeurd verhaal over een Olympische atleet Louis Zamperini tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij crasht met zijn vliegtuig in de Stille Oceaan en wordt krijgsgevangene van Japan en wordt daar gefolterd en gemarteld. Hij overleeft de gevangenschap en terug in Amerika pakt hij de draad van zijn leven op, trouwt en vormt een gezin. Echter de herinneringen vervullen hem met pijn en angst en hij raakt aan de drank. Door gebed en geloof komt hij hier overheen en gaat terug naar Japan om hen te vergeven. Wat heb je nodig om je vijanden te vergeven?  Genade, Gods kracht!!

Verbondenheid — Wij zijn geen eenlingen of mensen die solitair kunnen leven. Wij zijn geschapen om met en voor elkaar te leven. Geen muren bouwen, maar paden naar elkaar. Geen eilandjes, maar juist vasteland! Die verbondenheid met elkaar en de verbondenheid met onze hemelse Vader nodigt ons telkens uit om na te denken over onze levensweg. Na te denken over onze activiteiten die wij dagelijks mogen doen. De waardigheid en de vergeving serieus te nemen tot opbouw van zijn Koninkrijk en zo de angst bij de ander (en bij jezelf) proberen te verminderen.

Gods liefde — De weg van de waardigheid voor iedere mens, de weg van vergeving en verbinding zie ik bij Jezus en in mijn christelijke geloof. Daarom lees ik ook de Schrift en vier ik de eucharistie. God houdt van alle mensen! En Jezus verdrijft de angst met Gods liefde, met zijn genade: de zekerheid dat God bij ons is. Als wij vallen, zal Hij ons opvangen. Hij geeft ons rust. Dat moge ons vertrouwen zijn. Niemand valt of hij valt in Zijn handen, zo zingt een bekend lied van Oosterhuis. Dat vertrouwen mogen wij overnemen van Gods Zoon: Jezus Christus.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


ZATERDAG 24 JUNI: KORENDAG EN VESPERVIERING

Op zaterdag 24 juni is er een bijzonder evenement in de Goede-Herderkerk: uit bijna alle koren van de Petrus-en-Paulusparochie hebben 60 zangers en zangeressen zich aangemeld voor een korendag. Onder leiding van Ans Bulles, dirigent van het dames- en herenkoor van parochiekern De Goede Herder, studeren zij liederen in die dan tijdens de afsluitende vesperviering ten gehore worden gebracht, onder andere van Elgar, Rutter, Oosterhuis en Taizé.

Samen zingen verbindt, maar daarnaast is dit ook een muzikaal cadeau voor pastoor Walter Broeders, die zich ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum (juni 2020) een viering met een dergelijk koor had gewenst, maar dat door corona in rook zag opgaan.

Komt allen om de viering op 24 juni extra feestelijk te maken en mee te zingen bij de samenzangstukken. Na afloop is er gelegenheid om pastoor Broeders en elkaar bij een drankje te ontmoeten.


SCHRIFTLEZINGEN: 12E ZONDAG DOOR HET JAAR

18 juni – 12e zondag door het jaar: Jer. 20,10-13 – Rom. 5,12-15 – Mt. 10,26-33


Op zaterdag 24 juni is er om 16:00 uur een vesperviering in de Goede-Herderkerk, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van een projectkoor o.l.v. Ans Bulles, met zangers en zangeressen uit alle koren van de Petrus-en-Paulusparochie (zie boven). — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

’s Avonds is er geen viering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp).

Op zondag 25 juni is er een eucharistieviering (gezinsviering) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 25 juni is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Martien Berg, overleden weldoeners en armen van de parochie namens P.C.I., Jan Versteegen, Wim van Veen en overleden familie, pastoor Van der Plas.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Mary Paddenburg. — Voor Piet Hartwijk,
Corrie Zwetsloot-van der Meer, Annie en Dick van der Hulst, Lina en Frits Labordus, Siem Heemskerk, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, vader, moeder en Martien Hendriks, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Co Heemskerk- Angevare, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Dirk Heemskerk, Leo Schuijt.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 28 juni is er een viering in de Mariakapel; voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 25 juni 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Wees niet bang — Ken je het verhaal van de Gruffalo? Op zondag 25 juni om 09.30u is er weer een gezinsviering in de Goede-Herderkerk (m.m.v. het Tienerkoor en de voorganger is Pastoor Broeders). Het thema van de viering is ‘Wees niet bang!’ We lezen een verhaal over een muisje en de Gruffalo. Na de viering knutselen we nog iets leuks onder het limonade drinken! Kom je ook? Voor de allerkleinsten is er crèche tijdens de viering. We zien je graag zondag! — Mariëlla Oerlemans

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.