Mededelingen & nieuws (28 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 28 juni 2023.

Het is altijd bijzonder als je op bijzondere plaatsen bent die herinneringen met zich mee brengen. Bijvoorbeeld waar je nog met je ouders of overleden partner bent geweest. Of op de basisschool waar je hebt leren lezen en rekenen. Datzelfde gevoel had ik toen wij met de Romereis de eucharistie vierden in de kapel van de Sint Pieter dichtbij het graf van Petrus. Je staat dan eigenlijk op heilige grond! Petrus heeft hier gelopen en is hier gekruisigd. Eén van de eerste geloofsgetuigen die in Jezus de Messias heeft ervaren. Hij werd door Jezus gelukkig geprezen, niet omdat hij uit eigen kracht tot dat getuigenis is gekomen, maar omdat hem, als zoon van Jona, dit van Godswege geschonken is.

Open — En onderweg naar Tarsus heeft Paulus Jezus leren kennen als zijn Heer en Meester. Eerst was hij een vervolger, heeft ingestemd met de steniging van Stephanus. Maar daarna werd hij een hartstochtelijke verkondiger van de Blijde Boodschap, van de liefde van Jezus Christus. Ook hij ging open voor Jezus!! Petrus en Paulus twee steunpilaren van onze Kerk, patroonheiligen van onze parochie. Hun feestdag vieren wij morgen 29 juni!!

Taal — De vakantiemaanden komen eraan en we krijgen wat meer vrije tijd. Om wat heerlijk te lezen, te wandelen, ons huis te verlaten om ergens anders te vertoeven. Misschien wel op historische gronden. In het binnen- of buitenland.  Mag ik jullie dan drie talen meegeven, die de paus ons steeds leert? Talen om het wonder in jou te laten geschieden. De taal van het hoofd, de taal van het hart en de taal van de handen. Moge de taal van het hoofd ons helder laten denken over wat je voelt en wat je moet doen. Moge de taal van het hart diep voelen wat je denkt en wat je moet doen en moge de taal van de handen jou laten doen wat je denkt en wat je voelt.

Perspectief — Zowel Petrus als Paulus moesten de ogen geopend worden voor wie Jezus werkelijk is: de Messias. Hij is voor ons het hoopvolle perspectief voor een wereld van vrede en  gerechtigheid. Deze twee grote heiligen dienen als voorbeeld voor allen deel uit willen maken van een geloofsgemeenschap. Het gaat daar niet om heersen, maar om liefdevol dienen in verbondenheid met Hem: die is onze Messias, Jezus Christus.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (9)

Op 24 juni vierde pastoor Broeders met de gemeenschap van de HHPP zijn zilveren priesterjubileum, of beter gezegd, zijn 28-jarig priesterjubileum, omdat het eigenlijke feest in 2020 niet door kon gaan vanwege corona. De koren van de HHPP hebben hem een bijzonder cadeau gegeven: een korendag met een afsluitende viering. 60 koorzangers uit koren van alle parochiekernen hadden zich aangemeld voor een dag zingen. Het werd een fantastische dag met veel plezier, enthousiasme en prachtige muziek. Pastoor Broeders schoof aan bij de lunch, verzorgd door het onvolprezen koffieteam van onze kerk, en bleef naderhand nog een poosje luisteren bij de repetitie. Om 4 uur was er een viering in een goedgevulde en door de bloemengroep prachtig versierde kerk, met pastoor Broeders als voorganger. Er werd van harte gezongen door het koor en alle aanwezigen en pastoor Broeders wist ons zoals altijd te raken met zijn inspirerende en persoonlijke woorden. Na afloop was het nog lang gezellig in het atrium, waar iedereen onze jubilerende pastoor kon feliciteren onder het genot van drankjes, hapjes, en natuurlijk een bitterbal. — Ans Bulles, dirigent van het projectkoor


Dat wij samen kerk zijn, kwam tot uitdrukking in de vesperviering op het einde van de korendag! Samen zingen en bidden! Elkaar ontmoeten. Ik voelde de kracht van de H. Geest! Wat een ervaring en wat een cadeau dat wij aan elkaar hebben gegeven en jullie aan mij!! Herinnering aan mijn 25 jarig priesterjubileum. Dank je wel!!

Ans, dank voor jouw energie en deskundige leiding aan het projectkoor. Dank aan de vele vrijwilligers rond de viering en de receptie daarna. Dank je wel voor jullie mooie woorden en geschenken. Hartverwarmend! — Walter Broeders. pr


SCHRIFTLEZINGEN: 13E ZONDAG DOOR HET JAAR

2 juli – 13e zondag door het jaar: 2 Kon. 4,8-11.14-16a – Rom. 6,3-4.8-11 – Mt. 10,37-42


Op zaterdag 1 juli is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 2 juli is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 2 juli is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen, Voor de Heilige Maagd Maria, overleden ouders den Blanken-van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Mary Paddenburg. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Theo Rump, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Nel Bruines-Overmeer, Jan van der Ploeg, Piet Dooyenburg, Ploon Pieterse, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 5 juli is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Corry Boin. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 25 juni 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


GA JE MEE NAAR KEVELAER?

Ga je mee op bedevaart?  Van 4 tot en met 6 september 2023 gaan wij op bedevaart naar Kevelaer, de plaats waar Maria vereerd wordt. Wij gaan samen met de parochie Clara en Franciscus in Roelofarendsveen en omstreken.

Op bedevaart gaan betekent al het vertrouwde achter je laten en het nieuwe tegemoet gaan. Het nieuwe zal betekenen onverwachte ontmoetingen met mensen, maar ook bijzondere ontmoetingen binnen de liturgie met God, in ons gebed, in de ontmoeting met Zijn Zoon Jezus, dat alles in de kracht van de heilige Geest.

Wil je meegaan?  Zelf ga ik ook mee! Geef je op bij Wim Barning (wimbarning@ziggo.nl). Achter in de kerken liggen inschrijfformulieren. — Pastoor Walter Broeders


NIEUWE AFLEVERING VAN LAUDATO SI

Aflevering 39 van de Laudato Si-krant is weer verschenen. Ook weer in digitale versie (PDF).

In dit zomernummer: Stof tot nadenken — Kerkbos feestelijk geopend — Wat zegt de Paus — Nuttige links — Fratelli Tutti — Rewilding — App van de maand — Programma Laudato Si.