Mededelingen & nieuws (23 augustus)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 23 augustus 2023.

Als ik goed zie wat er gebeurt in de sociale media en in de omgang met elkaar, dan leven wij in een cancelcultuur. Dit staat voor het feit dat onder druk van de publieke opinie samenwerkingen gecanceld worden of mensen op een andere manier geboycot worden. Heb je iets misdaan, wat jij gedaan hebt kan niet door de beugel, dan wordt die persoon eigenlijk gecanceld. Als het een publiek persoon is, wordt deze in de media besproken en zo dat die persoon eigenlijk buiten de groep wordt gezet.

Gemeenschap — Wie het evangelie leest, ziet dat Jezus er een andere werkwijze op na houdt. Hij ziet natuurlijk ook dat mensen fouten begaan of misstappen maken. Zie je dit gebeuren, zegt Hij, wijst hem of haar dan onder vier ogen terecht. Luistert hij of zij niet haal dan één of twee personen uit de gemeenschap erbij. Luistert hij of zij weer niet, leg het dan voor aan de kerk. Dat alles om de persoon binnen de gemeenschap te houden en niet te verstoten (Mt. 18)!

Bestaanszekerheid — Elders in het evangelie staat het verhaal van de werkers van het elfde uur. Een landeigenaar zoekt vroeg in de ochtend arbeiders, maar ook later op de dag. En bij de afrekening geeft hij ieder hetzelfde loon: een tienling per dag!  Volgens exegeten het bedrag dat staat voor een bestaanszekerheid van één dag! Bij Jezus gaat het dus niet om de sterkste arbeidskrachten, de slimste mensen, maar om een ieder!! Iedereen moet delen in de waardigheid van de mens:  wat nodig is om fatsoenlijk te leven.

Waardigheid — Zijn jullie kwaad omdat ik goed ben?, zegt Jezus. God is goed en vraagt van ons het goede te geven aan je medemens, opdat eenieder bestaanszekerheid kan verwerven.  God geeft aan aan alle mensen evenveel, ook aan de kwetsbare mens, omdat zij Hem allemaal even lief zijn. Zij hebben allen waardigheid ontvangen, aan ons de taak om hen te geven, zodat ook de kwetsbare mens een waardig leven kan leven.  God heeft een grote voorliefde voor hen die fouten maken en voor hen die klein en kwetsbaar zijn.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 21E ZONDAG DOOR HET JAAR

27 augustus – 21e zondag door het jaar: Jes. 22,19-23 – Rom. 11,33-36 – Mt. 16,13-20


Op zaterdag 26 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 27 augustus is er een eucharistieviering (gezinsviering) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Zie voor meer informatie hieronder.

Op zondag 27 augustus is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Leo van Gent.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ada Kramer-van der Klugt, Arnold Schinkel. — Voor Willemmaarten en Lidwien Kocken, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx;, Vader, moeder en Martien Hendrik, Agnes Oosterlee-Vlasveld;, Lina en Frits Labordus, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Clary Klein Schiphorst – Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor een goede uitslag. — Bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Ria en Jan Berg, — Voor overleden familie Berg-Hoogeveen, overleden familie Onderwater-Van de Ploeg, familie Cors van den Bosch, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 23 augustus is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 27 augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

‘Een sleutel tot de hemel’ — Afgelopen maandag zijn de scholen weer begonnen; op zondag 27 augustus is er om 9:30 uur weer een gezinsviering in de Goede Herderkerk, met medewerking van het tienerkoor; voorganger is pastoor Broeders. Het thema van de viering is ‘Een sleutel tot de hemel!’ We lezen een verhaal over een jongen die een schat vindt en na de viering knutselen we nog iets leuks onder het limonade drinken! Kom je ook? Neem dan je (lege) schooltas mee! Voor de allerkleinsten is er crèche tijdens de viering. We zien je graag zondag!

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (10)

Dat parochiekern De Goede Herder zich mag verheugen in een actieve en creatieve bloemengroep is inmiddels wel bekend en ook wekelijks zichtbaar op het priesterkoor. Maar laten we ook de tuinmannen niet vergeten, die door het jaar heen de borders bij de achteringang van de kerk prachtig verzorgen, getuige deze zonovergoten bloemen afgelopen zondag.


MIVA DEURCOLLECTE | MEDISCHE ZORG VOOR DE MEEST KWETSBAREN IN TANZANIA

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken. Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.

Outreach-missiesHet ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. De afstanden en gebrek aan geld weerhoudt deze mensen om naar het ziekenhuis te gaan.  Vandaar, dat het ziekenhuis aan zogeheten ‘outreach’-missie doet: artsen en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziekten, hoge bloeddruk en diabetes kunnen voorkomen. Ook wordt er voorlichting gegeven over het coronavirus. Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het grotere ziekhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.

Rotsachtig gebied — Het is niet gemakkelijk om van het ziekenhuis naar de dorpen te rijden, vertelt Geofrey. “De meeste wegen zijn erg slecht, we zitten hier in een rotsachtig gebied.” Mwanza, de grootste stad die in de buurt ligt, wordt niet voor niets ‘Rock City’ genoemd. Alleen daar hebben ze geasfalteerde wegen. Met steun van de MIVA heeft het ziekenhuis daarom een terreinwagen aangeschaft. Alleen die sterke auto kan de slechte wegen hier aan.

Leven en dood Geofrey gebruikt de auto ook als ambulance. De rit naar Mwanza is 58 km. Met de terreinwagen doen we er 45 minuten over; met een andere auto duurt de rit 1 uur en 20 minuten. De auto kan dus het verschil maken tussen leven en dood.

Bijgestaan door God — Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als voor noodgevallen. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God’

Help dokter Geofrey zijn bestemming te bereiken.

De opbrengst van de MIVA-kerkdeurcollecte is bestemd om de noodzakelijke tweede terreinwagen aan te schaffen. Lees meer (via miva.nl)

Mocht u de collecte missen, dan kunt u uw bijdrage storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA – ‘s Hertogenbosch. Hartelijk dank. — Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’