Mededelingen & nieuws (30 augustus)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 30 augustus 2023.

Nu Bovendonk, de diaken- en priesteropleiding voor late roepingen in ons land voorlopig gesloten is, studeren sommige studenten van Vronesteyn bij de TIR, Theologisch Instituut Rolduc. Afgelopen zaterdag was daar de opening van het nieuwe jaar, met een inleiding door drs. Theo Bovens getiteld ‘Bijstand of bijstaan’. Hij is oud-gouverneur van Limburg en lijstrekker van het CDA voor de Eerste Kamer. Hij ging in op de sociale leer van de kerk en refereerde sterk aan een participatiemaatschappij, zodat eenieder moet kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Geluk — Je hebt geluk als je werk hebt en een inkomen geniet. Dat heb je aan jezelf te danken, wordt vaak gedacht. Meritocratie. We zijn sterk gaan geloven in de maakbaarheid van het leven, echter we zien ook dat dit ook veel ellende met zich meebrengt. Want wat als je geen baan hebt?  Als je in jouw leven weinig kansen hebt gekregen?  Want wat als je geen rijke ouders hebt en niet de intelligentie hebt om door te studeren? Ben je dan minder of mislukt?

Paternalistisch — De overheid kan dienen als een schild voor de zwakkeren. Dat is heel goed. Daarbij kunnen we mensen ondersteunen. We kunnen ook zelf geld geven aan de mensen, die het nodig hebben. Dat alles kan ook zeer paternalistisch overkomen. Ik ben goed voor jou, ik help jou. Wees maar dankbaar, dat ik jou help! Het is waar: de mensen zijn geholpen. De inleider refereerde aan mensen die zó onbaatzuchtig willen helpen. Dat is goed, daar is weinig mis mee. Beter deze hulp dan geen hulp. We halen geld op voor een arm gezin. We collecteren. Maar is dit nu echt onze caritas?

Participatie — De sociale leer van de kerk wil zich hard maken voor een relatie van gelijkwaardigheid.  De ander zien als een gelijke naast ons. Relationeel helpen heet dat! Helpen levert dan een wederkerigheid op. Het meetellen in de samenleving is daarbij belangrijker dan meedoen. Natuurlijk het gaat om de hulp aan de ander, vaak financieel! Maar belangrijk is ook, dat wij die medemens een gevoel geven van gelijkwaardigheid. Er komt een relatie tussen de helper en de geholpene. Hiermee geven wij elkaar een gevoel van gelijkwaardigheid en verbeteren wij de kwaliteit van ons leven.

De sociale leer doet een appel op alle gelovigen, en nog breder, op alle mensen van goede wil die zich willen inzetten voor een wereld waarin er respect is voor de menselijke waardigheid en waarin gestreefd wordt naar solidariteit, gerechtigheid en het algemeen welzijn van eenieder.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 22E ZONDAG DOOR HET JAAR

3 september – 22e zondag door het jaar: Jer. 20,7-9 – Rom. 12,1-2 – Mt. 16,21-27


Op zaterdag 2 september is er een oecumenische woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin dominee Gea Smit en Margreet Onderwater voorgaan. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 3 september is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Eelko Brouwer. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Zie voor meer informatie hieronder.

Op zondag 3 september is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Frans Brocken, Arnold Schinkel. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Nel Bruines-Overmeer, Theo Rotteveel, Els Plantinga-van Heerde, Ploon Pieterse, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor een goede uitslag. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk- Angevare, Jan van Nierop (Jaargetijde), Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
 • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
 • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
 • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 6 september is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Corry Boin. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 27 augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Op 24 augustus 2023 is overleden de heer Franciscus Antonius Joannes Brocken, in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartdienst voor Frans Brocken wordt gehouden op donderdag 31 augustus in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Walter Broeders; met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Thijs Witteman. Aanvang: 13:00 uur. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: september 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


STUDIEMIDDAG OVER SINT FRANCISCUS (6 SEPTEMBER)

De opleiding Italiaanse Taal en Cultuur organiseert als opening van het academisch jaar een studiemiddag over de patroonheilige van Italië, eerste bekende schrijver van de Italiaanse literatuur en stichter van een invloedrijke bedelorde: Franciscus van Assisi (1181/82-1226) — hier door Giotto c. 1295-1300 verbeeld al sprekend en prekend tot de vogels (schilderij Louvre).

Met zijn ideeën over de broederlijke verbintenis tussen de mensen en de natuur als schepping van God is Sint Franciscus bovendien een belangrijke figuur in het ecologisch gedachtengoed en in dat opzicht een echte “klassieker”, ook buiten de religieuze wereld.

Maar wat kan hij betekenen voor de hedendaagse wereldburger, zo’n 800 jaar nadat hij zijn beroemdste werk, het zogenaamde Zonnelied, schreef? Drie experts uit literaire, theologische en filosofische hoek belichten Sint Franciscus vanuit verschillende en complementaire perspectieven. De lezingen zijn in het Nederlands en zijn bestemd voor een breed publiek. De studiemiddag is voor iedereen toegankelijk. Deelname is kosteloos.

Locatie: Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden)/0.05.
Programma

 • 13.15 uur  Welkomstwoord
 • 13.30 – 14.15 uur Paul van Heck, “God, natuur, mens. Franciscus’ Zonnelied“
 • Koffiepauze
 • 14.30 – 15.15 uur Pier Tolsma, “De invloed van Franciscus op het denken in onze tijd”
 • Koffiepauze
 • 15.30 -16.15 uur Willem Marie Speelman, “Alles wat de Schepper gezegend heeft zingt. Luister maar”
 • 16.15 – 17.00 uur Rondetafelgesprek en afsluiting
 • 17.00 uur Borrel

Inschrijving is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden bij l.migliori@hum.leidenuniv.nl (het volstaat om “aanmelding symposium Franciscus” als onderwerp te vermelden).

STARTDAG PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER (10 SEPTEMBER)

De jaarlijkse parochiedag in de Goede-Herderkerk is dit jaar weer een echte startdag na de zomervakantie! Zondag 10 september gaat pastoor Broeders voor in een eucharistieviering waarbij onze koren samen de muzikale ondersteuning verzorgen. Uiteraard is er na afloop in het atrium koffie en thee met de bekende baksels.

Dit is tevens de “terugkomviering” voor alle kinderen die recent hun Eerste Heilige Communie ontvingen. Zij krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging. Er zijn na de viering allerlei leuke en gezellige activiteiten gepland voor jong en oud. En gewoon even fijn bijpraten mag natuurlijk ook! Rond 12 uur is er voor iedereen een lekker kopje soep! We hopen natuurlijk op een bomvolle kerk.

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn! Wilt u vooraf even bij Riet Heemskerk melden als u van plan bent om een appeltaart, cake of iets anders lekkers te bakken voor bij de koffie en thee?