Mededelingen & nieuws (6 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 6 september 2023.

Ik ben net terug van een bedevaart naar Kevelaer met bedevaartgangers uit Leiden en het Groene Hart. Weet je: rond Kerstmis 1641 liep een vrome marskramer, Hendrick Busman, van Weeze naar Geldern. Daar waar nu in Kevelaer de genadekapel staat, stond toen een kruis, beschermend tegen noodweer. Hier hoorde hij een stem: bouw mij op deze plaats een kapelletje. Zijn vrouw Mechel Schrouse zag op een nacht in een verschijning een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, troosteres van de bedroefden. Deze verschijning werd door een wachter bevestigd. Zo komen al eeuwen vele mensen naar deze kapel om te bidden en hun zorgen en problemen neer te leggen.

Leven — Het thema van de bedevaart was: ‘Wees niet bevreesd, ik ben het!’  Vrees en angst kennen we allemaal. Daarom zijn twee woorden in ons leven belangrijk: rust en veiligheid. Wie de wereld overziet, wie zijn eigen leven bekijkt, ziet en bemerkt vaak onrust en onveiligheid. Politiek, economisch, maar ook onze eigen gezondheid en niet te vergeten de situatie in onze kerkgemeenschappen. Je ziet dat onze kinderen niet meer datgene meenemen wat ons dierbaar is: geloof, gemeenschapszin en de kerk. Dat alles geeft veel onrust.

H. Schrift — In het verhaal van de storm op het meer (Mc. 4, 35) heeft Jezus en zijn leerlingen ook te maken met een storm. Jezus slaapt! En als ze Hem wakker maken, zeggen ze tegen Hem: ‘Raakt het u niet dat wij vergaan?’ Jezus antwoordt: ‘Hebben jullie dan geen vertrouwen?’ Vertrouwen dat, hoe moeilijk het ook soms is, het leven mooi is en blijft. Vertrouwen dat die storm ook weer eens zal gaan liggen. De slapende Jezus kan verstaan worden als een beeld van de afwezige God, die niet bekommerd is om de nood van mensen. Maar het kan ook het beeld zijn van het geloof van Jezus zelf, die blijkt een basisvertrouwen te hebben, dat Hij de stormen van het leven de baas is!! In de chaos staat Jezus op!

Pasen — Het verhaal van de storm op het meer is natuurlijk geen vakantietrip op het Meer van Genesareth. Het is een paasverhaal. Het gebeuren hebben de leerlingen zich na Pasen herinnerd als voorteken van het drama van Goede Vrijdag. Was dat nu het einde van Jezus’ leven? Hebben de stormen in het leven het laatste woord? Het mysterie van het ‘opstaan’ van Jezus in de boot is een voorteken van zijn verrijzenis: het mysterie van de verrezen Heer die met de kracht van de Geest van God de chaos overwint.

Wees niet bevreesd voor de chaos van de wereld, voor de onrust in jouw bestaan, maar besef dat de scheppende Geest van God met ons is en ons in het schip van de mensheid en de wereld de weg zal wijzen. Laten we gevoelig zijn voor de signalen die de Geest ons geeft en beseffen dat Hij met ons is en zegt: ‘Zie ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld.’ Dat is de hoop van iedere christen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 23E ZONDAG DOOR HET JAAR

3 september – 23e zondag door het jaar: Ez. 33,7-9 – Rom. 13,8-10 – Mt. 18,15-20


Op zaterdag 9 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 10 september is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van alle koren. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Tevens terugkomviering voor alle kinderen die onlangs hun Eerste H. Communie hebben gedaan en onderdeel van de parochiestartdag. Zie voor meer informatie hieronder.

Op zondag 10 september is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met samenzang.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder: Voor Dagmar, Viggo, Fedde en Lize ten Wolde, die zaterdag 16 september a.s. door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap zullen worden opgenomen. — Voor Arthur van Gerwe, die zondag 17 september a.s. door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap zal worden opgenomen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Frans Brocken. — Voor opa Herman Krowinkel, Peter Brouwer, Willemmaarten en Lidwien Kocken en de kleine Lindsey, Theo Rump, Siem Heemskerk, Marie Louise Bemelman-Videc, Ria Tacx, Kees van Hoof, Lies en Adriaan Vreeburg, Arie Bos, Lucie Peeters-Weijkamp, Jan Peeters, pastoor Jan Schlatmann, pater Frans van der Poel O.F.M., Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Thijs Klijn, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 13 september is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 27 augustus 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: september 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

BROEDER STEFAN ANSINGER LOOPT STAGE IN DE HHPP

Eind augustus werd bekend dat de dominicaanse diaken broeder Stefan Ansinger in onze Petrus en Paulusparochie stage komt lopen, om kennis te maken met het pastorale leven. Stefan Ansinger (1994) werd geboren in Venray in een gezin van zes kinderen. Ansinger studeerde bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en trad in 2016 toe tot de broeders van de orde der dominicanen of predikheren. Hij deed in september 2021 zijn eeuwige professie en werd in december 2022 tot diaken gewijd. Stefan Ansinger hoopt in 2023 zijn priesteropleiding af te ronden.

Een vraaggesprek van Mattheu Bemelmans met Stefan Ansinger werd gepubliceerd op de website van het bisdom Roermond. Lees meer (foto’s John Peters).