Mededelingen & nieuws (13 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 13 september 2023.

De evangelielezingen gaan deze weken over vergeving. Geen onbelangrijk onderwerp, denk ik.  Hoe vaak moet je vergeven vragen de apostelen aan Jezus: 70 maal 7 maal. Jezus gebruikt niet voor niets getallen in zijn spreken. Getallen hebben in de Schriften een bijzondere betekenis. In het scheppingsverhaal horen wij dat de aarde in zeven dagen geschapen is, want zeven staat voor de dagen van de week. Op die zevende dag gedenken wij dat de aarde door God geschapen is en mag de mens gedenken waartoe de aarde geschapen is, hoe wij mensen bedoeld zijn om de aarde te maken tot een plaats waar het goed wonen is, waar wij geroepen zijn om er voor God en voor elkaar er te zijn!

Herschepping — Op die zevende dag, de sabbat, geneest Jezus vaak de zieken, hij gedenkt de schepping en de zieke mag zo op die dag herschapen worden. Het getal tien staat voor God. Tien maal zegt God dat het goed is. We krijgen ook tien geboden mee. Als wij dan 70 maal 7 maal moeten vergeven, betekent dat wij door elkaar te vergeven de ander herscheppen, dat de ander die vergeven wordt herschapen wordt en het beeld van God terugkrijgt. Als in de medemens het beeld van God vervaagd is door een stomme fout of een foute beslissing, zal die mens herschapen worden door de vergeving van de medemens.

Gemeenschap — Mensen die elkaar vergeven leven vanuit het besef dat mensen fouten kunnen maken, dat hun zelfbeeld van God kan verduisteren. Een gemeenschap waarin mensen elkaar niet vergeven, valt uit elkaar. Een echtpaar, dat elkaar niet kan vergeven houdt geen stand. Vergeven is belangrijk. Ik noem het vitamine V: iedere dag opnieuw innemen en uitspreken. De vitamine van vergeven!!

Verbond — Ook de gemeenschap met God, de band met Hem zal verslappen als wij Hem niet om vergeving vragen. Dat kan in de viering van de eucharistie, dat kan in het sacrament van boete en verzoening. Door het uitspreken van je fouten zal je door Zijn genade worden herschapen. En wie wil dat nu niet!! Het enige wat we moeten doen is naar de priester gaan en uitspreken wat je tegen God wil zeggen. Hij vergeeft!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 24E ZONDAG DOOR HET JAAR

17 september – 24e zondag door het jaar: Sir. 27,30-28,7 – Rom. 14,7-9 – Mt. 18,21-35


Op zaterdag 16 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 17 september is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Miquel Carr. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 17 september is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin bisschop Van den Hende voorgaat samen met pastoor Walter Broeders en diaken Gerard Clavel, t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Laurentiuskerk. Met medewerking van alle koren.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder: Voor Dagmar, Viggo, Fedde en Lize ten Wolde, die zaterdag 16 september a.s. door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap zullen worden opgenomen. — Voor Arthur van Gerwe, die zondag 17 september a.s. door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap zal worden opgenomen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden Frans Brocken. — Voor Jetty van Tricht-Kneppers, Arnold Schinkel, Mary Paddenburg, Lina en Frits Labordus, Jan Straathof, Simon Honselaar, Joop Wisse, Theo Rotteveel, overleden familie van Rijn, Josephine van Galen, Bep Lovink-Ouwerkerk, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet v. Veen. — Voor alle levende en overledene vrijwilligers die de H. Laurentiuskerk in stand houden.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 20 september is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Kirstin van Veen Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 10 september 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: september 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (11)

Met de keuze van het thema “I will follow Him” zette Pastoor Broeders de toon voor de startdag van parochiekern De Goede Herder. Het was bijna onvermijdelijk dat het gelijknamige lied uit de film “Sister Act” als openingslied werd gezongen in de druk bezochte eucharistieviering, waarbij alle koren van onze parochiekern hun muzikale bijdrage leverden. Het navolgen van Hem, van Jezus, in gebed, in de eucharistie en in ons handelen stond centraal in de overweging van de pastoor. Dat deze viering tevens gezinsviering was waarbij de communicanten van het afgelopen jaar allemaal met hun ouders aanwezig waren, gaf dankzij de rol die zij in de viering kregen een extra feestelijk tintje aan het geheel.

Na de viering kon jong en wat ouder genieten van de vele “baksels” die in flinke hoeveelheden waren meegebracht door tal van parochianen. Voor de kinderen was er een speurtocht rond de kerk met na afloop een beloning in de vorm van een medaille en een ijsje. Bij de stijgende temperaturen in het overvolle atrium was het uitgedeelde ijsje van IJsboerderij De Jong bij ieder zeer welkom. Na het glaasje met een bitterbal werd de ochtend afgesloten met een kopje soep! Dank aan ieder die dit alles mogelijk heeft gemaakt! — Gerard van der Hulst namens pastoraatgroep en beheercommissie