Mededelingen & nieuws (20 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 20 september 2023.

Afgelopen dinsdag was ik te gast bij de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den Haag. Een interlevenbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar in het bijzijn van leden van het kabinet, leden van de Tweede Kamer alsmede genodigden van allerlei kerken en religies. Ook kinderen van de basisscholen waren aanwezig. Het thema was: Wij zijn de tijden.  Hieronder een korte samenvatting van de teksten die uitgesproken werden en zoals ik deze heb ervaren.

Islam — Zowel in de Koran als in de Haddith zien wij een voortdurend pleidooi voor het nastreven van de rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid overstijgt alle sociale en maatschappelijke grenzen.  Volgens de Koran is een goede gelovige degene die niet klaagt over de onrechtvaardigheid en slechte tijden, maar zich inzet voor een betere samenleving.

Christendom — Vraag je niet bezorgd af, wat je zult eten of drinken, maar zoek het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid (Mt. 6). Jezus spreekt over de primaire levensbehoeften van een mens: eten en drinken. Dat is belangrijk, zeker voor hen die het niet hebben. Maar eigenlijk is nog belangrijker de spiritualiteit, de religieuze levenshouding van de gelovige mens: wie kan delen, deel. Dat is gerechtigheid. Het recht van de arme, wordt daarmee ook een opdracht voor de rijke.

Verantwoording — Zo waren er vele bijdragen over rechtvaardigheid als verbindend element met jouw naaste. Voor rechtvaardigheid moet je je kunnen verantwoorden ten opzicht van God en ten opzichte van je medemens. Door met elkaar te spreken, door naar elkaar te luisteren, ontstaat er een uitwisseling. Een betekenisvol gesprek. De uitkomt van onze inleiders was: dat hebben wij als samenleving nodig.

Tijden — Wat is tijd: wij zijn de tijden. Tijden vervliegen. Maar ons gedrag laat een afdruk na in de geschiedenis. Laten wij niet blijven roepen dat de tijden slecht zijn, maar laten wij er iets aan doen. Samen. De mens is geroepen de tijden goed te maken door de verbinding aan te gaan met de medemens, in gesprek te gaan met de ander door zo te delen wat je bent, te delen wat je hebt om de tijden om te buigen in goede tijden. Verbinding blijft het toverwoord.

Tot slot Augustinus — Het zijn slechte tijden. Het zijn moeilijke tijden. Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden, aldus Augustinus.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 25E ZONDAG DOOR HET JAAR

24 september – 25e zondag door het jaar: Jes. 55,6-9 – Fil. 1,20c-24.27a – Mt. 20,1-16a


Op zaterdag 23 september is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 24 september is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongerenmidden o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 24 september is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin bisschop Van den Hende voorgaat samen met pastoor Walter Broeders en diaken Gerard Clavel, t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Laurentiuskerk. Met medewerking van alle koren.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan:  Voor Leo van Gent, Wim van Veen en overleden familie, Sjaak van der Salm, Joop Versteegen, Gerarda Verstegen-Vergeer en hun zoon Jan.

Parochiekern De Goede Herder: Voor Arthur van Gerwe, die zondag 17 september j.l. door het Heilig
Doopsel in onze gemeenschap is opgenomen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden Frans Brocken, Ad Noijen, Rietje de Lange-van der Poel. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Sacha Lim, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Toon en Mien Hockx, Nettie Brocken-van Peppen, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Ger Hilgersom uit Canada. — Voor een goed herstel.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 27 september is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 10 september 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: september 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (12)

Afgelopen zondag was er in de Laurentiuskerk bestaat honderdvijftig jaar! Op zondag 17 september was er een plechtige hoogmis waarin bisschop Van den Hende voorging en geassisteerd werd door pastoor Broeders en diaken Clavel. Een mis met drie heren dus en dat maak je niet vaak meer mee. De bisschop memoreerde in zijn preek dat een kerk meer is dan een stenen gebouw. Het gaat om wat in je hart leeft. Het parochiekoor en het EMS-koor zorgden gezamenlijk voor de muzikale opluistering en het klonk prachtig. Het was duidelijk dat hier hard voor gerepeteerd was.

Als extra onthulde de bisschop een prachtig kunstwerk, van de hand van de heer Aad BennisL een schilderij van onze mooie Laurentiuskerk.


VREDESONTMOETING  (21 SEPTEMBER, STADHUISPLEIN LEIDEN)

Op donderdag 21 september organiseert De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties een VredesOntmoeting op het Stadhuisplein in Leiden, in het kader van de Vredesweek van Pax Nederland. Dit jaar is het thema: OnVrede en nu? Vrede is zoveel meer dan de afwezigheid van geweld en strijd. Vrede gaat ook over de situatie waarin burgers zich veilig weten, over een goed functionerende overheid, een eerlijke verdeling van middelen en over de acceptatie van rechten van anderen waarbij eenieder zich ten volle kan ontplooien. Vrede en onvrede kunnen zelfs naast elkaar bestaan!

Tijdens deze VredesOntmoeting zullen vier sprekers een korte uiteenzetting geven over genoemde kernwaarden. Een gevarieerd programma qua vorm en inhoud, afgewisseld met muziek en momenten van stilte. Hoe in Leiden vrede eruitziet en tot stand komt, gaat ons allen aan. Zo kunnen wij allen meebouwen aan een vreedzame stad. U en jij bent van harte welkom bij de Leidse VredesOntmoeting op donderdag 21 september om 16:00 uur op het Stadhuisplein in Leiden

Goodness is stronger than evil
Love is stronger than hate
Light is stronger than darkness
Life is stronger than death
Victory is ours through him