Mededelingen & nieuws (8 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 8 november 2023.

Afgelopen zaterdag was ik bij de katholieke jongerendag in Veenendaal. Zo’n 600 jongeren uit het  hele land met vele vrijwilligers waren samengekomen. Het thema van deze dag was: ‘Welkom thuis!’ Naast de vele stands, het vieren van de eucharistie waren er ook vele workshops voor de deelnemers. Thuis zijn heeft te maken met vertrouwen, dat jij er mag zijn wie je bent.

Verbondenheid — Het belangrijke van zo’n event is de ontmoeting. De jongeren ontmoeten elkaar, spreken met elkaar en zien dat zij de enige niet zijn om als jongere nog te durven geloven in deze tijd. En zo samen de verbondenheid met Jezus ervaren in de liturgie. Zo zie ik, dat er een  nieuwe katholieke generatie jongeren is opgestaan! Jongeren die echt thuis willen komen bij de Heer, bij Jezus Christus. Zij willen een relatie met Hem aangaan vanuit liefde voor Hem en liefde van Hem voor hen! Dit is hoopvol en bemoedigend voor de Kerk van Nederland. En hoe meer liefde je ervaart, hoe meer je kunt groeien als mens, als gelovige naar God en jouw medemens toe.

Verkiezingen — Die verbondenheid staat ook centraal in de brief die de bisschoppen hebben gepubliceerd bij gelegenheid van de komende verkiezingen. Vanuit ons geloof staan wij niet op onszelf, maar altijd in verbinding met de (A)ander! Vanuit onze verantwoording als gelovige moeten wij meewerken aan een politiek die ten dienste staat van het algemeen welzijn, schrijft paus Franciscus in zijn encycliek Fratelli tutti. Geen ik-mentaliteit, maar een wij-gedachte. Niet alleen, maar samen, vanuit de keuze vanuit ons geloof voor respect en gelijkwaardigheid. Verantwoordelijkheid, verbinding en solidariteit behoren ons toe als gelovige mensen en zijn tegelijk bouwstenen voor de samenleving van vandaag en morgen: zorg dragen voor elkaar.

Laten wij dat uiten in ons stemgedrag.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 32E ZONDAG DOOR HET JAAR

12 november – 32e zondag door het jaar (A): Wijsh. 6,12-16 – 1 Tess. 4,13-18 of 13-14 – Mt. 25,1-13


Op zaterdag 11 november is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 12 november is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid bij een 12,5 jarig gelukkig samenzijn. — Voor Maria Berk-van der Drift, Wim van Veen en overleden familie, overleden ouders Westhof-Van Hoorn en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Joke Walraven, Paul van Tricht, Rietje de Lange-van der Poel, Ad Noijen. — Voor overleden ouders Kees en Gré van der Meer, Marie Louise Bemelmans-Videc, Lina en Frits Labordus, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Ada Kramer-van der Klugt, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, pastor Jan Schlatmann, pater Frans van der Poel, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Lena de Jong-van der Geest en Bert de Jong, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader. — Tot H. Bernardus, beschermheilige van de schapen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 15 november een viering in de Mariakapel. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Op 2 november is overleden mevrouw Theresia Henriette Gerarda Vonk-Hol, in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartdienst voor Trees Vonk wordt gehouden op donderdag 9 november in de Goede-Herderkerk. Voorganger in eucharistieviering is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend is er een informeel samenzijn in het atrium van de kerk.

Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 29 oktober 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: november 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


Luister naar de klooster-podcast (via kro-ncrv.nl)