Medelingen & nieuws (15 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 15 november 2023.

Op weg naar het 70-jarig bestaan van ons bisdom in 2026 heeft de staf van het bisdom enkele lezingen georganiseerd ter verdieping van de nieuwe evangelisatie. Hieronder mijn verslag van de lezing van prof. dr. Jan Loffeld over de nieuwe evangelisatie.

In recente onderzoeken is gebleken dat de mensen in deze moderne tijd hun geluk niet vinden in religie. Geluk zit ‘m in andere zaken, zoals een fijn gezin, een goede baan en eten en drinken! Religie staat dus niet op nummer 1 en het hiernamaals, de hemel, de eeuwigheid is vervangen door veel mensen in toekomst, een goede toekomst voor jezelf en je dierbaren. Het geloof in een persoonlijke God, tot wie je kan wenden, tot wie je kan zeggen: hier ben ik!, voegt niet toe aan het leven van mensen. Het is voor veel mensen eigenlijk niet meer relevant. Zo is nu eenmaal onze tijd.

Iets — En toch ziet men het aantal doopsels en vormsels van volwassenen stijgen. Het aantal mensen dat toetreedt tot de kerk ook. Het antwoord daarbij is dat veel mensen in hun leven ’iets’ missen. Mensen hebben alle antwoorden op hun vragen, ze weten wat geluk is en toch wordt er ‘iets’ gemist. Vaak gebeurt dit ook door een ervaring, de Wereld Jongerendagen bijv., een uitvaart of de geboorte van een kind. Er komt een antwoord op een vraag die nog niet is gesteld. Blijkbaar gaat het geloof in onze samenleving dus niet verdwijnen. Maar hoe kom je dan dat ‘iets’ op het spoor?

Getuigen — Religie zal niet verdwijnen dus, maar gaat wel in transitie!! Dat zal betekenen dat de gelovigen van vandaag meer dan ooit moeten getuigen van hun geloof, in daden en met woorden. Dat zal ook betekenen dat wij, gelovigen van deze tijd, kerkgangers en vrijwilligers, ons moeten verdiepen in ons geloof: wat geloof ik! en er bewust van zijn dat wij door ons handelen en spreken een indruk achterlaten bij de ander! De Alpha-cursus en andere catechese is dan ook zeer belangrijk.

De ‘little story’ en de ‘big story’ — Mensen zijn narratieve wezens. Zij willen graag hun verhaal vertellen, the little story bij de winkel of in de kerk. Het is daarom van wezenlijk belang hoe wij nieuwe mensen verwelkomen in onze gemeenschap en hoe wij met elkaar omgaan. Kunnen wij eerst luisteren naar het verhaal van je medemens zonder gelijk een oplossing te bedenken? Pas later, in de viering, in een stil gebed of op een moment dat jij het niet verwacht kun je, nadat jij jouw verhaal hebt verteld, geraakt worden door the big story van God met mensen, dat Hij van jou houdt als een vriend van mensen. Wij zouden met minder aannames moeten (s)preken, want aannames komen niet altijd aan bij de ander als het niet wordt ervaren.  

De kerk zal dan meer die momenten zijn als de little story in aanraking komt met de big story.

De mens doet zijn best en God…. die doet de rest.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 33E ZONDAG DOOR HET JAAR

19 november – 33e zondag door het jaar (A): Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31 – 1 Tess. 5,1-6 – Mt. 25,14-30 of 14-15.19-20


Op zaterdag 18 november is er een woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 19 november is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 19 november is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen Trees Vonk, Joke Walraven, Paul van Tricht. — Voor opa Herman Krowinkel, Jan Straathof, Simon Honselaar, Overleden familie Bruines-Kortekaas, Jetty van Tricht-Kneppers, Arnold Schinkel, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duinhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Theo en Alie Rotteveel, Joop Wisse, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Cors-Van de Bosch, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 22 november: Geen woensdagochtendviering en Herdershof i.v.m. verkiezingen. Het atrium is ingericht als stembureau. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 19 november 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Meezingen op Kerstavond — Met drie vieringen op kerstavond, 24 december, zijn er in de Goede Herder dit jaar genoeg gelegenheden om Kerst te vieren. Heb je altijd al mee willen zingen met een koor op kerstavond? Zowel voor de viering van 19 uur met Kinderkoor en Tienerkoor als voor de viering van 23 uur met jongerenmiddenkoor kan je nog aansluiten: je repeteert de weken voor kerst op dinsdagavond mee en zingt dan als koorlid in de viering. Dit is geheel vrijblijvend: we verwachten niet dat je koorlid blijft na kerst (al mag dat natuurlijk wel!). Mail voor meer info of spreek ons aan in de kerk. — Veronique van der Hulst-de Vries (kinder/tienerkoor; email: veronique_de_vrie@hotmail.com) en Thijs van der Hulst (jongerenmiddenkoor; email: mtamvanderhulst@hotmail.com).

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: november 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


VORMSELVIERING IN DE PETRUSKERK (11 NOVEMBER)

Bisschop Van den Hende heeft afgelopen zaterdag in de Petruskerk het sacrament van het H. Vormsel toegediend aan 22 jongeren en 6 volwassenen. Allen van harte gefeliciteerd!


EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN DE GOEDE HERDER

Kinderen van groep 4 of 5 kunnen in parochiekern De Goede Herder hun Eerste Heilige Communie doen op zondag 26 mei 2024. Voor ouder(s) / verzorger(s) van de communicanten is er een aanmeldbrief.