Mededelingen & nieuws (3 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 3 januari 2024.

In een recent onderzoek is gebleken dat acht op de tien Nederlanders prima kan leven zonder Jezus. Het ‘verhaal van Jezus’ gaat in hoog tempo verloren in Nederland. Jezus wordt niet meer relevant gevonden, en Gods Zoon is Hij al helemaal niet meer. Lang hebben wij de slogan gehoord: ‘Kerk nee, Jezus ja,’ maar ook dit schijnt niet meer stand te houden. En toch zoeken mensen naar zingeving en laten zich dan blijkbaar niet meer inspireren door de woorden van Jezus. ’Een levensbeschouwelijke ramp.’, zei theoloog Mickers in een interview.                                                             

Tillich — De grote Duits-Amerikaanse theoloog Paul Tillich heeft eens gesproken over de drie grote vragen van de mensheid: over de zin van ons bestaan, over de betekenis van het lijden en over het mysterie van ons sterven. Ikzelf ben er van overtuigd, dat Jezus ons antwoorden geeft op deze vragen, althans hij geeft ons inzichten om zo een redelijk antwoord te kunnen formuleren, waarmee wij vooruit kunnen.

Zin — De zin van ons leven heeft Christus voorgeleefd: God lief te hebben en de naaste als onszelf, het zogenaamde dubbel gebod van de liefde: ‘Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’ (Mattheüs 22:37-39). Het aangaan van een liefdevolle en zorgzame relatie kan de zin van ons leven versterken. Want juist wie liefde en vriendschap kan geven, ontvangt ook veel liefde en vriendschap terug. Zorg dragen voor mens en samenleving, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar geeft voldoening aan het leven van mensen, noem het genade!

Lijden — De Heer Jezus heeft het lijden met ons willen delen door het lijden te aanvaarden tot de dood op het kruis! Hij is solidair met de mensen die moeten lijden. Er zijn zovele vormen van lijden in onze wereld, denk aan de oorlogsgebieden, de gebieden met aardbevingen, de zieken, de kwetsbare oudere mensen in de vele verpleegtehuizen. Christelijk leven is niet een leven zonder lijden, maar we mogen beseffen in ons leven (en dat gaat niet altijd 1 – 2 – 3 vanzelf) dat Hij dat lijden met ons meedraagt.

Eindigheid — Christus is de eersteling die uit de doden is opgestaan. Hij is de verrezen Heer. Na de Goede Vrijdag komt er een Stille Zaterdag en daarop volgt het Pasen. Zij die met Christus verbonden zijn, mogen hopen op een thuiskomst bij Hem. Dan is de eindigheid geen einde, maar voortzetting met een nieuw begin. Voor mij is dat hoopvol. Ik val niet in het zwarte gat, maar wordt opgevangen op de vleugels van Gods liefde! Hoe dat is, ik laat mij verrassen. Ik weet wel: Hij laat mij niet los, Hij houdt van mij, Hij is er!!

Zegenbede — A.s. zondag vieren wij Driekoningen. De wijzen uit het Oosten bezoeken de stal, waarin Jezus geboren is en aanbidden het Kind. Traditiegetrouw krijgen wij de zegenbede uitgereikt: Christus zegene dit huis! Christus mansionem benedicat. Dat onze huizen gezegend mogen zijn en wij aan de hand van Jezus’ woorden ons leven mogen leven inrichten.

Op de grote levensvragen heeft Jezus een antwoord! In dit nieuwe jaar mogen wij samen werken aan dat antwoord door gelovig samen te komen, te zingen, de Schriften te lezen en door Hem gevoed te worden, zo horen wij niet bij die acht, maar bij die twee die Jezus WEL nodig hebben.

Zalig Nieuwjaar! — pastoor Walter Broeders 


SCHRIFTLEZINGEN: OPENBARING VAN DE HEER

3 januari 2023 – Openbaring van de Heer: Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mt. 2,1-12


Op zaterdag 6 januari is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 7 januari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: inderkoor/tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 7 december is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor
Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor de H. Maagd Maria. — Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens PCI. — Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Janny Nuysink-Versteegen, Kees en  Lenie Versteegen, Maria Berk-van der Drift

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Annie en Dick van der Hulst, Ria van der Kroft-van Vliet, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Ad Nooijen, Els Plantinga-van Heerde, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 10 januari: eucharistieviering in de Mariakapel; voorganger: pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 31 december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.