Mededelingen & nieuws (14 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 14 februari 2024.

Als lezer van het Nederlands dagblad zou het me niet moeten verwonderen maar het doet me toch wat, dat de 40-dagentijd voorpaginanieuws is. Aan het woord is senator Eric Holterhues, en wat de 40-dagentijd voor hem betekent omschrijft hij zo: ‘Ik probeer het niet te zien als een periode waarin allerlei dingen niet mogen, maar het is een cadeautje. Anders gaat het je tegenstaan. Het is goed om een stapje terug te doen en me niet te laten leiden door de waan van de dag.’ Misschien kunnen we dat cadeautje een beetje uitpakken.

Op de proef gesteld — In het evangelie van komend weekend horen we hoe Jezus door de heilige Geest de woestijn wordt ingeleid en daar door Satan op de proef wordt gesteld. Als we willen weten waar dat uit bestaat moeten we te raden gaan bij Matteus (4:1-11). We lezen daar hoe de duivel Jezus uitdaagt met: verander stenen in brood; spring van de tempel en engelen zullen je dragen; kniel voor mij en ik geef je onbegrensde macht. De beproevingen omspelen, naar menselijke maat, onze zorgen en verlangens. We kunnen ze lezen als de zorg om dagelijks brood, ons geld en goed; de zorg om ons lijfsbehoud, onze gezondheid en tot slot ons verlangen naar Macht. Dat laatste zullen we misschien niet zo herkennen maar komt ons een stuk dichter op de huid als we macht vertalen met controle. We houden toch zeker graag alles zelf in de hand ?

Vasten — Naast gebed en goede gaven hoort het vasten onmiskenbaar bij deze tijd van voorbereiding op Pasen. Daarbij gaat het niet alleen om enige beperking in wat we eten en drinken. Het gaat veel meer om tijd en ruimte maken voor onze relatie met God. Kijkend naar de bovenstaande beproevingen zou dat bijvoorbeeld kunnen door los te laten wat ons bezet houdt. Zoals altijd is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zo gaat dat met beproevingen. Paus Franciscus komt ons daarbij tegemoet. In 2022 heeft hij een elftal tips geformuleerd. Ik wil er drie met u delen: 1. vast van zorgen en vertrouw op God, 2. Vast van drukte en bid, en 3. Vast van woorden en zwijg zodat je kunt luisteren. Ik weet niet hoe dat u vergaat en maar ik begin daar toch een cadeautje in te zien. Als u wilt weten waar de andere 8 over gaan treft u dit lijstje hieronder aan.

Bemind — Tot slot: bij het lezen van het evangelie wordt vaak voorbij gezien aan wat eraan vooraf gaat. Als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan breekt de hemel boven hem open en hoort hij hoe over Hem wordt uitgezegd dat Hij bemind is. In de wetenschap  dat Hij wordt liefgehad kan Jezus het niet alleen uithouden in de woestijn maar ook de duivel weerstaan. Wat ook onze keuze wordt voor deze 40-dagen tijd wij mogen er in dezelfde wetenschap aan beginnen: we zijn bemind … stuk voor stuk. We worden onvoorwaardelijk liefgehad. Tja als dat geen cadeautje is … En het is ook nog Valentijnsdag.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


SCHRIFTLEZINGEN: 1e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

18 februari 2024 – 1e zondag veertigdagentijd (B): Gen. 9,8-15 – 1 Petr. 3,18-22 –Mc. 1,12-15

Op zaterdag 17 februari is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 18 februari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 18 februari is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Muzikale medewerking: EMS Koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Cornelis de Jong.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Joke Beereboom-Angevaare, Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — Voor Simon Honselaar, Jan Straathof, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jetty en Paul van Tricht, Nel Bruines-Overmeer, Arnold Schinkel, Rietje de Lange-van der Poel, Mary Paddenburg, Ria en Jan Tacx, Theo en Alie Rotteveel, Ans van der Hulst, Vader en moeder Van der Hulst; Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, familie Cors-Van de Bosch, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 28 februari: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Voorganger: Corry Boin. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 11 februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.