Mededelingen & nieuws (6 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 6 maart 2024.

In de gesprekken die broeder Stefan en ik hebben, in het kader van zijn stage, komen we nogal eens uit op de vreugde van het geloof. Er dan vooral het vieren daarvan in de liturgie en ons leven. Beneden de grote rivieren lijkt dat onze katholieke zusters en broeders beter af te gaan. Zo in het Westen zijn wij toch altijd een vleugje calvinistisch. 

Vieren – Bij dit vieren gaat het dan bepaald niet om een houding van ‘leve de leut’, maar eerder een gevoeligheid hebben voor wat er in ons geloof besloten ligt aan redenen vrijuit en hoopvol te leven. En zo het leven te vieren.

Laetare – Het is natuurlijk een beetje vreemd om het onderwerp ‘Vreugde’ te bespreken in de veertigdagentijd. Maar het is een kijkrichting die ons aangereikt wordt in het evangelie van komend weekend. Het is dan ook het weekend van half-vasten. Van Laetare: ‘wees verheugd’. Dat is ook te zien aan de kleur van de liturgie. Het paars van de veertigdagentijd wordt gemengd met het wit van Pasen en kleurt roze.

Liefde – Maar goed, het evangelie dus. We horen de evangelist hier in de eerste plaats spreken over de liefde van God voor Zijn wereld, die zo ver reikt dat Hij ons Jezus als redder en Verlosser heeft gegeven. Het antwoord op deze liefde is het geloof in Jezus. Een geloof waar we voor kunnen kiezen en dat onze manier van leven bepaalt. Wat we doen of niet doen, waarover we spreken of zwijgen. U weet wel: ‘in woord en gedachten en in doen en laten’. Kiezen dus, zegt Johannes, voor duisternis of licht.

Keuzes – Nu hebben we het leven niet in de hand, we kunnen niet bepalen wat er aan vreugde of verdriet op ons pad komt. Waar we wel een keuze in hebben is hoe we ermee omgaan. Deze weken herdenken we het Lijden van Christus, hierin klinkt ook de weerbarstigheid van ons leven mee. Kijkend met de ogen van het geloof maakt dit het leven niet persé makkelijker maar komt het wel in een ander perspectief te staan. Letterlijk in een ander licht. Het laatste woord is niet aan alles wat duister is maar aan het Licht, aan de Liefde, aan het Leven. Is dat te weten, geen reden om ons te verheugen en om geloof te vieren? Het valt te proberen, toch? Dat de wereld ons mag herkennen aan die vreugde. Laetare

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


VASTENACTIE 2024: BETER ONDERWIJS IN BURUNDI

In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Als kinderen al naar school kunnen, moeten ze vaak de stof uit het hoofd leren, want schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Klassen tot wel honderd leerlingen zijn geen uitzondering. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

De Gemeenschap Emmanuel openden in 2021 de Ecôle Notre Dame de l’Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar. De leraren zijn in Frankrijk geschoold in het Montessori systeem. De school is klein begonnen met 30 leerlingen. De school breidt elk jaar uit met een nieuwe klas. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Kunnen de ouders dat niet betalen, dan krijgen hun kinderen een beurs. — Bekijk de video met beelden van de school (via YouTube, 1:10 min.)

Vastenactie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren. Het project is begroot op € 27.000. Hiervan wordt € 18.000 bijeengebracht door de parochies St. Maarten (Zeist), De Goede Herder (Tilburg), St. Petrus en Paulus (regio Leiden), St. Maarten (Bollenstreek Zuid), St. Jozefkerk (Amsterdam) en Gemeenschap Emmanuel in Nederland. Vastenactie legt daar € 9.000 bij.

DONEER NU: via de collectebussen achterin de kerken van de HH. Petrus en Paulusparochie of digitaal.


SCHRIFTLEZINGEN: 4e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

10 maart 2024 – 4e zondag veertigdagentijd (B): 2 Kron. 36,14-16.19-23 – Ef. 2,4-10 – Joh. 3,14-21

Op zaterdag 9 maart is er een woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 10 maart is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 10 maart is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor Cornelis de Jong, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Wim van Veen en overleden familie, Jan Versteegen en Barrie Versteegen-Kroft. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Joke Beereboom-Angevaare. — Voor Marie Louise Bemelman-Videc, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Lina en Frits Labordus, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Paul Ammerlaan, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Kees Vogelaar.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Donderdag 7 maart: oecumenische vesperviering in de Veertigdagentijd in de Goede-Herderkerk (aanvang 19:15 uur). Het thema is Op de proef gesteld? Met Job op weg naar Pasen. — Woensdag 13 maart: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 3 maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


DIAKEN CLAVEL LANGERE TIJD AFWEZIG

Begin maart wordt diaken Gerard Clavel aan zijn linkervoet geopereerd. Een noodzakelijke ingreep, die een lange periode van herstel zal vragen. Daarom zullen we onze diaken de komende weken niet in de parochie zien. Dit brengt met zich mee dat zijn taken voor deze weken bij de andere leden van het pastoraal team komen te liggen. Dus we vragen uw begrip wanneer daarbij niet alles ‘meteen’ gedaan wordt of ook niet alles zomaar mogelijk is (bijvoorbeeld bij thuiscommunie, Ziekenzalving en uitvaarten). Graag uw gebed voor diaken Clavel. Mocht u hem een kaartje willen sturen, dan kan dat via het centraal secretariaat: Diaken Clavel, p/a Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.