Nieuws & mededelingen (13 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 13 maart 2024.

Afgelopen weekend heb ik weer eens de krant gelezen en naar het nieuws geluisterd. Het is toch hartverscheurend hoe wereldwijd conflict na conflict ontstaat. Hoe mensen tegen elkaar opstaan, hoe buren en vrienden elkaar tot vijand worden. Hoe we onze kinderen het slagveld op sturen om uit te vechten wat we met woorden niet kunnen regelen. Wie bepaalt dat nu eigenlijk, wie jouw vriend of vijand is?

Verbond – Het zijn de lezingen van komend weekend die ons in dat verband aan het denken mogen zetten. Bij monde van de profeet Jeremia horen we God zeggen: ‘Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.’ Daarmee is een nieuw verbond gesloten. Mensen als volk van God met Zijn wet in hun hart. Dat is een andere wetmatigheid dan die van de wereld.

Onthechten – Dit verbond krijgt zijn hoogtepunt in Jezus. Door zijn dood en Verrijzenis krijgen wij deel aan het Eeuwig leven. In het Johannes-evangelie houdt Hij zijn leerlingen voor dat ‘de graankorrel in de aarde moet sterven om vrucht voort te brengen’. En spreekt hij over het haten van je leven in deze wereld om het eeuwig leven te verwerven. Een mooi beeld en klare taal, maar ik geef het je te doen. Dat vraagt heel wat onthechten. Ook dat is een andere wetmatigheid dan die van de wereld.

Een mensenleven – In het licht van de gebeurtenissen in de wereld, zegt Jezus niet: ‘een mensenleven is niets waard’. Hij zegt niet: ‘een burgerslachtoffer meer of minder maakt niet uit als het gaat om een hoger doel’.  Hij zegt wel: ‘Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buiten geworpen’. Dat is de wetmatigheid van God

Geen wapens maar woorden – Door zijn hele pontificaat heen spreekt paus Franciscus, over een morele plicht die wij als broederschap van mensen hebben om te streven naar vrede. Daarin is hij ondubbelzinnig: ‘We kunnen elkaar niet als broeders en zusters blijven vermoorden! Het heeft geen zin!’ Bij paus Franciscus gaat het redden van mensenlevens door te onderhandelen boven het verdedigen of terugwinnen van territorium. Niet de wapens maar woorden brengen vrede. Ook dat is de wetmatigheid van God.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker

Mocht u zaterdagavond 16 maart niets te doen hebben loop dan als ‘pelgrim van hoop en biddend voor vrede’ in de Stille Omgang in Amsterdam. Of bid thuis mee en dat kan 24/7. Meer informatie: Landelijke organisatie Stille Omgang: https://www.stille-omgang.nl/


VASTENACTIE 2024: BETER ONDERWIJS IN BURUNDI

In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Als kinderen al naar school kunnen, moeten ze vaak de stof uit het hoofd leren, want schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Klassen tot wel honderd leerlingen zijn geen uitzondering. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

De Gemeenschap Emmanuel openden in 2021 de Ecôle Notre Dame de l’Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar. De leraren zijn in Frankrijk geschoold in het Montessori systeem. De school is klein begonnen met 30 leerlingen. De school breidt elk jaar uit met een nieuwe klas. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Kunnen de ouders dat niet betalen, dan krijgen hun kinderen een beurs. — Bekijk de video met beelden van de school (via YouTube, 1:10 min.)

Vastenactie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren. Het project is begroot op € 27.000. Hiervan wordt € 18.000 bijeengebracht door de parochies St. Maarten (Zeist), De Goede Herder (Tilburg), St. Petrus en Paulus (regio Leiden), St. Maarten (Bollenstreek Zuid), St. Jozefkerk (Amsterdam) en Gemeenschap Emmanuel in Nederland. Vastenactie legt daar € 9.000 bij.

DONEER NU: via de collectebussen achterin de kerken van de HH. Petrus en Paulusparochie of digitaal.


SCHRIFTLEZINGEN: 5e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

17 maart 2024 – 5e zondag veertigdagentijd (B): Jer. 31,31-34 – Hebr. 5,7-9 – Joh. 12,20-33

Op zaterdag 16 maart is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 17 maart is er een eucharistieviering (met kindernevendienst) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor J. van der Bie voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 17 maart is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor J. van der Bie voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor Ria van Es-Berk, Antoon de Wit.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ger Vlasveld-De Jong, Joke Beereboom-Angevaare. — Voor Simon Honselaar, Jan Straathof, overleden familie Bruines-Kortekaas, Mary Paddenburg, Jetty en Paul van Tricht, Arnold Schinkel, Rietje de Lange-van der Poel, Theo Rump, Nel Bruines-Overmeer, Theo en Alie Rotteveel, Ria en Jan Tacx, Lucie en Jan Peeters, Ada Kramer-van der Klugt.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor overleden familie Onderwater-Van der Ploeg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Jan v Nierop, Paul Ammerlaan, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Kees Vogelaar, Clara Jacoba Dorr-de Zwart. — Voor een geslaagde operatie.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Donderdag 14 maart: oecumenische vesperviering in de Veertigdagentijd in de Goede-Herderkerk (aanvang 19:15 uur). Het thema is Op de proef gesteld? Met Job op weg naar Pasen. — Woensdag 20 maart: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — En om 14:00 uur worden in het atrium de palmpaasstokken voor Palmzondag versierd. Misschien een idee voor uw kind of kleinkind? — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 3 maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Op vrijdag 8 maart is overleden mevrouw Gerarda Johanna Geertrudes Maria Vlasveld-de Jong, in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst voor Ger Vlasveld-de Jong zal worden gehouden op vrijdag 15 maart in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de gebedsviering is kapelaan Daan Huntjens. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op het kerkhof achter de kerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het atrium van de kerk.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


BISSCHOP ZEGENT KRUIS EN KERKKLOKKEN VOOR KERK HOOGMADE

Op dinsdagochtend 5 maart heeft bisschop Van den Hende in Hoogmade het kruis en de nieuwe klokken gezegend voor de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Op 4 november 2019 raakte de kerk zwaar beschadigd door brand. Inmiddels is de herbouw bijna gereed. Op 7 juli is de kerkwijding voorzien. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)