Op weg naar Pasen (27 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 27 maart 2024.

Voor je het weet, zijn we al weer aangekomen in het midden van de Goede Week. Dat blijft toch een vreemde benaming in het licht van het lijden, de kruisiging en sterven van Jezus. Met dit ‘goed’ wordt eigenlijk een voorschot genomen op de goede afloop, de Verrijzenis.

Voorbereiding — Aan de hand van de lezingen in de veertigdagentijd zijn we met Jezus mee opgetrokken naar Jeruzalem. Gaandeweg hebben we zicht gekregen op Zijn naderende lijden. Zo zijn wij op Palmpasen met Hem aangekomen in Jeruzalem wetende: hier en nu staat het te gebeuren, het lijden, de dood en de Verrijzenis van de Heer. Het voltrekt zich in drie heilige dagen, het heilig Triduum. Drie als het getal van God om nog eens extra te benadrukken: ‘wat hier gebeurt gaat aan mensen te boven’.

Witte Donderdag — Het begint met een offermaal van liefde. Bij dit laatste gezamenlijke Avondmaal breekt en deelt Jezus zichzelf, met brood en wijn als Zijn lichaam en bloed. Zo wordt de eucharistie ingesteld. En wel met de opdracht dit zo te blijven doen. Omdat te kunnen is er een gastheer nodig die de plaats inneemt van Jezus. Die doet wat Jezus deze avond deed. Zo wordt het priesterschap ingesteld. En dan is er nog die gebeurtenis voor de aanvang van de maaltijd, de opmaat. Jezus die, als een dienaar, de voeten van zijn leerlingen wast. Met het gebod van de naasteliefde, wordt ons voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt, dat wij elkaar de voeten en niet de oren moeten wassen. Dan volgt de nacht van gebed en overgave, verraad en verloochening.

Goede Vrijdag — En dan de dag van het oordeel, van de kruisiging en het Lijden. Van Godverlatenheid en overgave tot de dood erop volgt.

Stille zaterdag — En met de dood: de stilte van het graf. Hier lijkt geen hoop meer te zijn, geen toekomst.

Pasen — Tot daar het lonkende licht is van de Paasmorgen met de aanvankelijke schrik rond het lege graf. Dat nu geen teken is van een nog groter verlies, een gestolen lichaam. Maar de leegte van het graf als de ultieme getuigenis: de dood heeft niet het laatste woord. Hier niet, nu niet, nooit niet. Niet voor deze Zoon van God en Zoon van mensen en voor een ieder die zichzelf rekent tot de kinderen van God. Dat het mysterie van Pasen ons steeds weer mag optillen uit wat ten dode is; en ons in een wereld van geweld mag maken tot brengers van hoop en vrede. De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluia.

Een zalig Pasen toegewenst. — Marlene Falkepastoraal werkerLokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Jeroen Smith
Met medewerking van het parochiekoor
Aanvang: 19:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl


Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Kruisweg. Muzikale medewerking: eigentijds koor
Aanvang: 15:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Kruisweg. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst
Aanvang: 15:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Kruisweg
Aanvang: 15:00 uur

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Avondviering; plechtigheden. Voorganger: pastoor Jeroen Smith
Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson
Aanvang: 19:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Paaswake. Voorganger: pastoor Jeroen Smith
Met medewerking van het eigentijds koor
Aanvang: 19:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Paaswake. Voorganger: pastoor Jeroen Smith
Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson
Aanvang: 21:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Ad van der Helm
Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst
Aanvang: 09:30 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Ad van der Helm


INTENTIES

Om vrede in de wereld

Parochiekern Sint Jan: Voor Lia Bensdorp, Wilma Vedlthuysen-Rietveld, Leo van Gent.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — (Paaswake) Voor Theo Rump, Jetty en Paul van Tricht, Opa Herman Krowinkel, overleden Familie Boers, overleden Familie de Wolf, Nel en Jan Zandbergen, Jan Straathof, Ria en Jan Tacx, Alie en Theo Rotteveel, Siem Heemskerk, Sacha Lim, Vader, moeder en Martien Hendriks, overleden familie van Rijn, Josephine van Galen. — (Paaszondag) Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Lies en Adriaan Vreeburg, Annie en Dick van der Hulst, Marie Louise Bemelmans-Videc, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Familie Bruines-Kortekaas, Nel Bruines-Overmeer, Ria van der Kroft-van Vliet, Agnes Oosterlee – Vlasveld, Trees Vonk-Hol, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Simon Honselaar, Lina en Frits Labordus.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Piet Roeling , Annie van de Burg-van Veen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet Berbée, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dorr, Wim Loomans, Gerard Suijten.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 3 april: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 24 maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (1)

Afgelopen zondag (Palmzondag) liepen zo’n 40 kinderen met zelfgemaakte palmpaasstokken door de Goede-Herderkerk, samen met pastoor Smith. Het was een hernieuwde intocht van Jezus in Jeruzalem aan het begin van de Goede Week. Na afloop van de intocht en de viering bleef het ezeltje enigszins verweesd achter op het priesterkoor — onderdeel van het landschap dat de werkgroep kerkversierders in de weken tussen Aswoensdag en Pasen aanleggen. Daarmee wordt de veertigdagentijd verbeeld als een gang van woestijn naar paradijstuin. Na afloop schonken de kinderen hun palmpaasstokken weg. een deel gaat naar oudere en zieke parochianen.