Weekbrief (1 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 1 mei 2024.

Leest u wel eens de catecheses die Paus Franciscus geeft tijdens zijn algemene audiëntie op woensdagmorgen? Het zijn altijd boeiende korte gedachten over gelovige onderwerpen. De afgelopen week ging het over geloof, hoop en liefde. In deze catechese heeft de Paus het onder andere over hoe wij op onze levensweg worden bijgestaan door de heilige Geest en hoe dit kenbaar wordt in de goddelijke deugden van ‘geloof, hoop en liefde’. Deze deugden worden overigens zo genoemd niet omdat ze alleen God toebehoren of omdat ze ons goddelijk maken, maar omdat je ze “krijgt en beleeft in relatie met God”.

Liefde — In de lezingen van dit weekend is de rode draad de liefde. Een wederkerige liefde die aan ons vooraf gaat en ons instaat stelt lief te hebben. Als antwoord op die liefde, vraagt Jezus om Zijn geboden te onderhouden. Geboden niet in de zin van een wettelijk voorschrift,  een ‘dat wat moet op straffe van’ en ook niet als een vrijblijvend verzoek, zoiets als ‘mocht je het je zo uitkomen’. Wat dan wel ? Het gaat om het onderhouden van een liefdesrelatie en wat daarvoor nodig is.

Je leven geven — Bij Jezus gaat dat ver als Hij zegt dat iemand geen grotere liefde kan hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden (Joh. 15:13). Wat uit dit evangelievers niet duidelijk wordt is of Jezus het hier alleen heeft over het offer van zijn eigen leven of dat dit ook wordt verwacht van zijn leerlingen van alle tijden. Wordt dat met andere woorden ook van ons verwacht ? Want hemeltje lief, dat is best veel gevraagd!

Vrucht dragen — Even verder in het evangelie staat: “Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.” We zijn dus geroepen om te leven en dat zo te doen dat het – in het licht van de liefde – vruchten draagt die blijvend zijn. Wat daar voor nodig is? Een levenslange inzet natuurlijk of met andere woorden: “het geven van je leven’ voor God en onze naasten.

Menselijke maat — Een inzet met vallen en opstaan natuurlijk, het blijft mensenwerk. Als het daarom gaat, komt Paus Franciscus ons tegemoet met woorden van geloof, hoop en liefde als hij zegt: “Maar als we ons hart openstellen voor de Heilige Geest – de innerlijke Meester – dan wekt Die de goddelijke deugden op. Wanneer we het vertrouwen verloren hebben dan opent God ons voor het vertrouwen; als we ontmoedigd zijn, wekt God in ons de hoop; en als ons hart verhard is, dan vertedert God ons met zijn liefde.”

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


De catecheses van Paus Franciscus zijn in een Nederlandse vertaling te vinden op Kerknet, de website van de Vlaamse Kerkprovincie. Of op de website RK-documenten


SCHRIFTLEZINGEN: ZESDE ZONDAG VAN PASEN


1 mei 2024 – 6e zondag van Pasen (B): Hand. 10,25-26.34-35.44-48 – 1 Joh. 4,7-10 – Joh. 15,9-17

Op zaterdag 4 mei is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 5 mei is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 5 mei is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin kapelaan Huntjens voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Om voorspraak van de H. Maagd Maria. — Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen, Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Gerrie Vlasveld-De Jong. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ria van der Krogt–van Vliet, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Lina en Frits Labordus, Els Plantinga-van Heerde,
Ad Nooijen.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Annie van de Burg-van Veen, familie Van Boheemen-Van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk en Co Heemskerk-Angevare, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 8 mei: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 5 mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


KINDERPAGINA VAN RK KIDS: MARIAMAAND

De website rkkids.nl stelt maandelijks een kinderpagina ter beschikking.

De kinderpagina bestaat altijd uit een Bijbeltekst, een stukje uitleg, een afbeelding, een link naar verwerkingsmateriaal en meer.

Voor de maand mei heeft RK Kids een kinderpagina over Maria samengesteld, met verschillende activiteiten die kinderen thuis kunnen doen.

Download de kinderpagina (pdf)