Weekbrief (8 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 8 mei 2024.

De komende zondag wordt ook wel wezen-zondag genoemd. Het is niet moeilijk je daar iets bij voor te stellen. Het is de eerste zondag nadat Jezus opgestegen is naar de Hemel. Pas een dag of tien later, met Pinksteren, vieren we de gave van de heilige Geest, de Trooster en Helper. Maar voor nu: geen Jezus en geen heilige Geest, zo lijkt het. Geen Troost en geen Hulp. Een mooie naam voor deze zondag maar klopt het eigenlijk wel?

Wees – Eerst maar een definitie. Een wees is iemand zonder vader of moeder. Lange tijd betekende dat in ons land dat je afhankelijk was van de goede wil en vrijgevigheid van anderen. Op veel plaatsen in de wereld is dat nog steeds zo en leven weeskinderen en evenzo weduwen een kwetsbaar bestaan, al dan niet op straat.

Belofte – Nog voor Zijn dood en Verrijzenis heeft Jezus in Zijn afscheidsrede tegen Zijn leerlingen gezegd: “Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.” Na Zijn Verrijzenis lijkt die belofte al in vervulling te gaan. Jezus verschijnt regelmatig aan Zijn leerlingen. Hij eet en drinkt met en spreekt met ze over het Rijk van God. Een laatste toerusting zo lijkt het om ze voor te bereiden op hun taak in de wereld.

Hemelvaart – Na zo’n week of zes moet die tastbare aanwezigheid van Jezus voor de leerlingen bijna weer gewoon zijn gaan voelen. Maar dan is toch het onvermijdelijke afscheid komt. Jezus, wordt aan hun ogen onttrokken en stijgt op – vaart op – naar de Hemel. De leerlingen blijven maar wat naar de Hemel staren. Afscheid nemen, het los moeten laten kunnen een gevoel bewerken van verlatenheid en verweesd zijn. Lang wordt ze de tijd niet gegund en laat de Hemel van zich spreken. Twee engelen laten ze weten dat de Heer zal terugkeren, op dezelfde wijze als Hij naar de Hemel is gegaan.

Met zonder Hem – Hoewel Jezus, zoals we dat zo kort en krachtig zeggen in onze geloofsbelijdenis: “opgestegen is ten Hemel” en “zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader” is daarmee niet gezegd dat Hij zich van de wereld heeft afgekeerd. De Hemel is geen afgesloten bastion. Voor de leerlingen van toen is het de beweging van een tastbare aanwezigheid naar een blijvende aanwezigheid. Een beweging van buiten naar binnen. Een zielsverbondenheid. En er is een opdracht te vervullen, een evangelie te verkondigen in woord en daad.

Verweesd – Tja en hoe zit dat dan nu met ons ? Onze wereld, met alles wat er gaande is, lijkt zo nu en dan wel van God los. We zouden alle reden kunnen hebben om ons, en niet alleen deze zondag, verweesd te voelen. We kunnen omhoogkijken en naar de Hemel staren in de hoop dat vandaar de verandering komt. Of we kunnen handelen naar wat wij ten diepste zijn, geen wezen maar kinderen van God. Met evengoed de opdracht om dat in woord en daad waar te maken. Zielsverbonden en straks gesterkt met zijn Geest.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


SCHRIFTLEZINGEN: HEMELVAART (9.5) — ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN (12.5)


9 mei 2014 – Hemelvaart van de Heer: Hand. 1,1-11 – Ef. 4,1-13 of 4,1-7.11-13 – Mc. 16,15-20
12 mei 2024 – 7e zondag van Pasen (B): Hand. 1,15-17.20a.20c-26 – 1 Joh. 4,11-16 – Joh. 17,11b-19

Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zaterdag 11 mei is er een woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 12 mei is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 mei is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Om voorspraak van de H. Maagd Maria. — Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor Cornelis de Jong, Ria van Es-Berk, Jacoba van der Velden, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Antoon de Wit, Piet van der Salm en Joop van der Salm-van der Geest, Lia Bensdorp.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — (9 mei:) Voor Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Ans en Jan Roeleven, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Siem Heemskerk. — Voor Marie-Louise Bemelmans-Videc, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Trees Vonk, Ria en Jan Tacx, Joke Beereboom, Theo Rump, Nel Bruines-Overmeer, Theo en Alie Rotteveel, Lucie en Jan Peeters, Ada Kramer-van der Klugt, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Lenie de Jong, Piet Roeling, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld- van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 15 mei: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 5 mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld.

Missiewerker Fera Agricola (links) is een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met de hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich inzetten voor de mensen die het het moeilijkst hebben. Malawi is een van de armste landen in Afrika. In Lilongwe hebben de Paters een centrum opgezet voor vrouwen,
waar zij vaardigheden opdoen zoals zeep maken om een eigen inkomen te verwerven. In de missiepost Mua, 160 km van Lilongwe is de armoede nog schrijnender. Fera is voedingsmiddelentechnoloog en traint daar één van de lokale leiders in het bewerken van groente en fruit, aardnoten en in ondernemerschap met aandacht voor duurzaam boeren. ‘Fera gelooft in de ander, in de kracht van de mensen en in het werk dat ze doet.

Missionair werker Maria Poulisse (rechts) maakt zich vanuit de Communiteit van de Camillianen hard voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen in Colombia. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. Bij haar huisbezoeken kwam ze veel kinderen met een handicap tegen, die alleen opgesloten waren, omdat niemand op hen kon passen en zo ontstond er een kleinschalige dagopvang. Nu 25 jaar later, stuurt
Maria met een bevlogen team Stichting CE Camillo aan, dat aan zo 2.000 mensen zorg biedt. ‘Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.’

Voor de projecten in Malawi en Colombia wordt er op zondag, 12 mei de collecte gehouden. Daarmee ondersteunen wij Maria en Fera. Zij zorgen voor verzachting in een wereld, die verhardt.

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (mei-juni 2024).

Gedrukte exemplaren liggen inmiddels achterin de kerken van onze parochie. Maar de aflevering is ook hier beschikbaar in een digitale versie (PDF).