Weekbrief (15 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 15 mei 2024.

Pinksteren is voor heel wat mensen een moeilijk feest. Uit een interview van enkele jaren geleden bleek dat velen het antwoord schuldig blijven over de betekenis van dit feest. Daarbij ging het niet alleen om buiten-kerkelijke of ongelovige mensen. We vieren de gave van de heilige Geest. De Helper en Trooster die Jezus heeft beloofd. Het is populair gezegd het feest van de Geest. Daarmee weten we wat het is, de moeite lijkt te zitten in waar het dan over gaat. Wie is die heilige Geest ?

Taalgebruik — In ons dagelijks taalgebruik gebruiken we – onbewust wellicht – nogal wat uitdrukkingen en gezegden die naar de Geest verwijzen. Zo zijn we geïnspireerd, enthousiast of begeesterd. Hebben we de geest of is juist de spirit eruit. Heeft iemand de tegenwoordigheid  van geest of helaas de geest gegeven. Werkzaamheden kunnen geestdodend zijn of met geestdrift worden gedaan. En zo meer. Geest leggen we dan vaak uit als onze psyche, zoals in de combinatie van lichaam en geest. Spannend wordt het daar waar we ‘geest’ met een hoofletter gaan schrijven en betrekken op God. Wat stellen we ons daarbij dan voor?

Bijbel — De Bijbel gebruikt verschillende beelden en woorden voor de heilige Geest. Voorbeelden daarvan zijn wind, adem, het klapwieken van vleugels, Duif, vuur, kracht, vervoering en schittering, Trooster en Helper. In de Hebreeuwse Bijbel wordt voor ‘Geest’ het woord רוח (roe’ach) gebruikt, in de Griekse vertaling (Septuaginta) staat er πνευμα (pneuma) en in de Latijnse Vulgaatvertaling spiritus. Woorden die cirkelen rond het begrip ‘adem’ en zo een zekere vluchtigheid uitdrukken.

Gaven van de Geest — De bijbel beperkt zich niet tot woorden en beelden maar vertelt ook op welke wijze de heilige Geest werkzaam is. We zingen dat prachtig in ons Veni creator Spiritus, ons Pinksterlied bij uitstek: “Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt.” Weet u ze nog alle zeven? Het gaat om wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en respect voor de Heer. Wat wij, als mensen, op eigen kracht niet kunnen, kunnen we met behulp van deze gaven. Ze stemmen ons af op God. Ze maken ons ontvankelijk voor wat God ons te zeggen heeft of waar Hij ons toe zou willen aanzetten. Zo gezegd zouden we dus in een perfecte wereld moeten leven. En dat is toch net niet zo …

Verstokt — Als mensen hebben we een vrije wil, we kunnen keuzes maken. Ons hart kan daarbij verstokt zijn, ons verstand verduisterd. We kunnen zo bezet zijn met alles wat het leven van ons vraagt dat we afgesloten raken voor wat God van ons vraagt, wat Hij met ons leven voorheeft.

Opengaan — Bij de voorbeden gebruiken we met Pinksteren nog wel eens dat prachtig lied van Sieds Prins en Tom Löwenthal: “Laat onze woorden stijgen, voor Uw gezicht als wierook. Zie in ons het verlangen, een mens te zijn van U. Kom, adem ons open.” Kijk daar gebeurt Pinksteren, daar waar we opengaan, ontvankelijk worden en God met de gaven van Zijn heilige Geest de dragende kracht wordt onder ons bestaan.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker

Glas-in-lood-raam Goede Herderkerk (boven) — Preekstoelmozaïek in de Dom te Trier (foto: Pixabay)


19 mei 2024 – Pinksteren: Hand. 2,1-11 – Gal. 5,16-25 – Joh. 15,26-27; 16,12-15

Op zaterdag 18 mei is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 19 mei is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 19 mei is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Muzikale medewerking: EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor Lia Bensdorp, Wim van Veen en overleden familie, Jan de Jong en Jo de Jong-van Velsen.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor Frans en Lex en Karin Winkelhuis, Simon Honselaar, Jan Straathof, Jetty en Paul van Tricht, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Ans en Jan Roeleven, Arnold Schinkel, Rietje de Lange-van der Poel, Mary Paddenburg.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Thomas Lelieveld (jaargetijde) Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 22 mei: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 5 mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


MARIA-AVOND IN DE GOEDE HERDERKERK (23 MEI)

Op 23 mei is er een gespreksavond over Maria. Er wordt een korte video vertoond over verschillende plekken waar Maria is verschenen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.

De avond vindt plaats in de sacristie, ingang Hoge Rijndijk 18. Aanvang: 19:30 uur (tot ongeveer 21:00 uur). Pastoor Smith is aanwezig voor eventuele vragen. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Pastoraatgroep De Goede Herder


De Kerk vereert Maria met vele titels, zoals: Heilige Moeder van God — Moeder van de Kerk — Moeder van goede raad — Spiegel van gerechtigheid — Zetel van Wijsheid — Deur van de hemel — Morgenster — Heil van de zieken — Toevlucht van de zondaren — Troosteres van de bedroefden — Hulp van de christenen (selectie uit de Litanie van Loreto)