Weekbrief (22 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 22 mei 2024.

In de volksmond wordt Thérèse van Lisieux ook wel de kleine Theresa of kleine Trees genoemd. Dit in onderscheid met Theresa van Avila (1515-1582) die het predicaat ‘groot’ mee kreeg. Lang heb ik me aan dat woordje klein geërgerd, lezend vanuit het perspectief van meer en minder. Toch blijkt het hier om een eretitel te gaan of zoals u wilt om een geuzennaam.

Thérèse van Lisieux — Thérèse Martin wordt op 2 januari 1873 in Alençon geboren. Ze is nog jong als ze een diep verlangen ervaart om Jezus te dienen. In navolging van haar zussen kiest ze voor het Karmelklooster van Lisieux. Met haar 14 jaar is ze daarvoor te jong. Aanvankelijk wijst de bisschop haar verzoek dan ook af. Tijdens de bedevaart naar Rome met haar vader vraagt zij – vastberaden als zij is – het aan de haar passerende paus.  Zijn antwoord is: “Als God het wil, zal dat zeker gebeuren”. Ze treedt in de Karmel van Lisieux in op 9 april 1888 en zal daar 30 september 1897 – 24 jaar oud – aan tuberculose overlijden. Door haar biografie, haar brieven en gedichten laat de H. Theresia ons binnenkijken in haar spiritualiteit.

Een kleine weg  Als zij zich met lege handen voor God voelt staan, na zonder veel succes geprobeert te hebben heilig te worden, dient zich een ander inzicht aan: “Hoe klein ik ook ben, God heeft me die grote verlangens ingegeven. Groter worden blijkt niet te lukken. Ik moet me dus nemen zoals ik ben, mét al mijn tekortkomingen en onvolmaaktheden, en zó heilig worden. Er moet dus een kleine weg naar de hemel te vinden zijn. Recht toe, recht aan, en helemaal nieuw.”

Maria — Deze Kleine Weg brengt Thérèse in praktijk met kleine daden van liefde. Zoals aardig zijn tegen een onmogelijke medezuster. Ze doet dit in verbondenheid met Maria die in haar beleving, als eerste die Kleine Weg is gegaan.

De lift — Als het er om gaat hoe nu de Hemel te bereiken ontmoeten we Térèse ook als een kind van haar tijd: “je hebt tegenwoordig in de huizen van rijke mensen een lift in plaats van een trap. Zo wil ik de lift naar God vinden.” Bij Jesaja vindt zij haar antwoord: ‘Zoals een moeder haar kind op de arm neemt en troost, zo zal Ik u troosten.’ Ze bidt naar Jezus toe: “De lift, die mij tot de hemel zal tillen, zijn uw armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden; integendeel, ik moet klein blijven. Ik moet steeds kleiner worden.”

Ook voor ons —  Met haar doorleefde spiritualiteit heeft Thérèse leren begrijpen dat God zelf de mens tot de heiligheid zal brengen, en niet de mens zichzelf. Ze helpt ons zo te kijken, dat we de Liefde in alles aan het werk zien. In onze vreugde en successen, in ons tekortschieten en pijn. En ze ‘daagt ons uit’ om ook die Klein Weg te gaan, te accepteren wie we zijn, wat wij kunnen en ons toe vertrouwen aan Jezus, onze Heer. Een weg die ook wij kunnen volbrengen.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


Rondgang relieken door onze parochie: programma 1-5 juni (pdf)


HEILIGE DRIE-EENHEID


26 mei 2024 – H. Drie-eenheid: Deut. 4,32-34.39-40 – Rom. 8,14-17 – Mt. 28,16-20

Op zaterdag 25 mei is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 26 mei is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) met de communicanten die hun Eerste H. Communie ontvangen. Voorganger: pastoor Jeroen Smith. Muzikale medewerking: tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Opgelet: aanvang om 11:15 uur !! — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 26 mei is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Ad van der Helm voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Tot zekere intentie — Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor overleden Toon en Mien Hockx, Vader, moeder en Martien Hendriks, Nettie en Frans Brocken, Gerrie Vlasveld-de Jong, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor de ouders Hilgersom-Van Stein, Cor Overmeer, Ine Hilgersom-Conijn, Sjaak Hilgersom, Will van Leeuwen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, familie Cors-Van de Bosch, Dirk Heemskerk (jaargetijde), Co Heemskerk-Angevare, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 22 mei: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Maandag 2 juni: ontvangst van de relieken van Thérèse van Lisieux (kerk open: 18:30 uur), met om 19:00 uur een eucharistieviering met inleiding over de ouders van Thérèse. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 26 mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Eerste Communie 26 mei 2024 — Op zondag 26 mei om 11.15 uur zullen 7 kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Het thema van het voorbereidingstraject en van de viering is Geluksvogels. Kom je ook kijken? Heel gezellig als jullie ook komen! 😊 Tot dan! — Namens EHC-werkgroep, Mariëlla Oerlemans

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website. — Zaterdag 1 juni: Voorafgaand aan de avondmis ontvangst van de relieken van Thérèse van Lisieux (kerk open: 18:30 uur).

Parochiekern H. Laurentius — Dinsdag 4 juni: Ontvangst van de relieken van Thérèse van Lisieux. Kerk open: 11:00-13:00 uur. Om 11:00 uur zal de rozenkrans gebeden worden. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


FILM OVER THERESE VAN LISIEUX (ZONDAG 2 JUNI, GOEDE-HERDERKERK)

Dat er relieken van heiligen in kerken zijn, is op zich niet bijzonder. In veel kerken worden relieken van heiligen bewaard. Soms vergeten we dat wel eens. En in de altaren in kerken worden relieken bewaard onder de altaarsteen. Relieken brengen de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus.

Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. De reliek van Thérèse van Lisieux die naar onze parochie komt, is een stukje van haar ruggengraat. Het is een eerstegraads reliek, want uit haar lichaam genomen.

Maandag 3 juni zal er om 19:00 uur een mis vooral voor gezinnen en ouders zijn waarbij pastoor Smith zal voorgaan en een inleiding zal geven over de ouders van Thérèse. Maar iedereen is natuurlijk welkom.

Om alvast in de stemming te komen en wat meer over het leven van Thérèse te zien, zal er op zondag 2 juni na de koffie in het atrium van de Goede-Herderkerk een speelfilm getoond worden, getiteld Thérèse van Lisieux. De kleine weg van de jonge heilige uit Lisieux. De film is Engels gesproken en Nederlands ondertiteld.

Als jong meisje uit een Franse, burgerlijke familie reisde Thérèse Martin naar Rome om aan de paus toelating te vragen om al op 15-jarige leeftijd in te treden in de Orde van de Karmel. Ondanks het strenge kloosterleven kwam ze tot de ontdekking dat heiligheid bereikt kan worden door kleine daden van naastenliefde en medelijden. Deze eenvoudige maar diepe geestelijke waarheid noemde ze haar ‘kleine weg’. Deze film voert op een ontroerende wijze binnen in het leven van een opmerkelijke jonge vrouw, die verliefd werd op God. Haar levensgeschiedenis, met tegenslagen en overwinningen, is die van een gewoon meisje met een buitengewone geestkracht.

U bent van harte welkom om te kijken. — Namens de pastoraatgroep, Stephanie Jägel