Weekbrief (22 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 19 juni 2024.

Dit weekend gaat het evangelie over de ‘storm op het meer’. Het is een bekend evangelieverhaal waar veel over te zeggen valt. Twee dingen vallen er in het bijzonder aan op. Allereerst dat Jezus maat weet te houden. Na een dag van verkondiging trekt Hij zich met Zijn leerlingen verder terug op het meer. Tja, wat zal ik zeggen … goed voorbeeld doet goed volgen … Een ander, veel spannender gegeven is hoe het de leerlingen  vergaat. Wat is de betekenis en de kracht van geloven ? Als de storm toeneemt en de boot begint vol te lopen wekken ze in angst en vrees Jezus. En zie, Hij brengt de storm tot bedaren.

Storm in de wereld — De teksten van de Bijbel dragen een boodschap in zich voor alle tijden. De vraag is altijd wel: hoever mag je gaan met de actualisering, met de vergelijking in je eigen tijd? Zou je nu mogen zeggen dat de storm op het meer zich laat vergelijken met de storm van oorlog en geweld die door onze wereld trekt? Wie zitten er dan in de boot en waar mogen we onze hoop op stellen ? Wie brengt de storm tot bedaren ?

Maatschappelijk relevant — Het wordt de Kerk en het geloof wel eens verweten dat ze in deze tijd niet meer zo maatschappij betrokken zijn. Of meer nog dat ze niet meer maatschappelijk relevant zijn. Dat zegt iets over de verwachtingen ten opzichte van geloof en Kerk maar ook over onze zichtbaarheid. Het lijkt eerder om het laatste te gaan dan het eerste. Kijkend naar de recente nieuwsberichten zijn we wel degelijk present.

Uitslag Europees Parlement — De uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement mogen ons met zorg vervullen. Er tekent zich een flinke opmars af van de rechter (radicale) vleugel. Binnen deze politieke stroming is niet iedere mens van gelijke waarde en bestaat er een streven naar een meer autoritair, gezaghebbend, systeem van regeren.  Maar als we even verder kijken, dan zien we toch dat ze niet het hoogste en niet het laatste woord hebben. De meeste stemmen zijn behaald door de Christen-democraten.

G7 — Recent heeft Paus Franciscus, de wereldtop van de zeven rijkste westerse geïndustrialiseerde landen bezocht. In het vijftig jarig bestaan van dit topoverleg is dit nog niet eerder voorgekomen. De Paus sprak daar over de mogelijkheden en gevaren van Kunstmatige Intelligentie. Hij riep de wereldleiders op om te komen tot een politiek  die de mens altijd boven machines plaatst en dat de de energie die in economie en industrie wordt gestoken dienstbaar moet zijn aan het menselijk welzijn wereldwijd.

Staan in onze kracht — Of met deze voorbeelden nu gezegd is dat we maatschappelijk betrokken en relevant zijn, staat nog te bezien. De vraag is natuurlijk ook of we daarnaar moeten streven. Of zouden we wellicht, te midden van de ‘Storm’, gewoon maar moeten blijven wat wij ten diepste zijn, de Kerk van Jezus Christus ?  “Wie is Hij toch, dat zelfs water en wind Hem gehoorzamen ?”

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


SCHRIFTLEZINGEN: 12e ZONDAG DOOR HET JAAR


23 juni 2024 – 12e zondag door het jaar (B): Job, 38,1.8-11 – 2 Kor. 5,14-17 – Mc. 4,35-41

Op zaterdag 22 juni is er eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Smith voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 23 juni is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Smith voorgaat. Muzikale medewerking: gelegenheidskwartet. Dit is een viering voor het gehele gezin (zie onder). — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 23 juni is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Smith voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Ter ere van Maria. — Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Jan van Dalen, Rob Webb. — Voor Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Siem Heemskerk, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius, Bep Hooijmans- Bakker.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 26 juni: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.  — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16 juni 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

‘Vertrouw me maar!’ — Zondag 23 juni is er weer een gezinsviering in de Goede-Herderkerk! Het thema is ‘Vertrouw me maar!’. De viering is er voor het hele gezin: er zal een crèche zijn voor de allerkleinsten, en voor de kinderen die nog geen eerste communie hebben gedaan is er een kinderwoorddienst. Pastoor Smith zal de mis doen en een gelegenheidskwartet verleent muzikale medewerking. Dit allemaal op zondag 23 juni om 9:30 uur in de Goede-Herderkerk. Dus welkom allemaal! — Gezinsmiswerkgroep Goede Herder

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (6)

De reliekschrijn van Theresia van Lisieux is begin juni in alle parochiekernen van de Petrus-en-Paulusparochie geweest. Op 4 juni werd hij vervoerd naar de Laurentiuskerk, en opgesteld dichtbij het heiligenbeeld van Theresia dat al sinds vele jaren deel uitmaakt van het interieur. Na een inleiding van pastoor Smith baden de aanwezigen samen een rozenkransgebed met teksten van de heilige die het rozen wil laten regenen op aarde. Lees meer (verslag via bisdomrotterdam.nl)


UITNODIGING PAROCHIEMIDDAG PETRUS EN PAULUS (29 JUNI)

Op zaterdag 29 juni viert onze parochie het feest van zijn patroonheiligen HH Petrus en Paulus. Alle parochianen zijn hierbij van harte uitgenodigd voor een feestelijke middag in de Goede-Herderkerk. Aanvang: 14:30 uur.

Er wordt gestart met een middaggebed. Vervolgens is er koffie en thee met gebak. Hierna is zal een gastspreker een inleiding houden. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een ‘aangeklede’ borrel. Houd deze middag vrij! — Parochiebestuur HHPP