Weekbrief (26 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 26 juni 2024.

In het evangelie van het komende weekend horen we twee verhalen over twee geheel verschillende mensen die in een uitzichtloze situatie hun hoop stellen op Jezus. De rode draad in dit evangelie is niet alleen de helende kracht van Jezus maar vooral het geloof van de beide hulpzoekers. Ze weten waar ze het zoeken moeten.

Klein —  De vrouw leidt haar bestaan in de schaduw, naamloos, onrein, onzichtbaar maar ze is er van overtuigd dat Jezus het verschil kan maken. Ze zoekt in de drukte niet Zijn aandacht maar een moment van aanraking, het willen aanraken van de zoom van zijn kleed. Hoeveel kleiner kan een mens zich maken? Het blijft niet onopgemerkt. Jezus ervaart de aanraking. Op zijn vraag naar wie het was knielt de vrouw voor Hem met angst en beven. Er volgt geen veroordeling maar een bevestiging. Met dat Jezus haar kwaal geneest doet Hij haar opstaan uit haar schaduwbestaan en herstelt haar waardigheid. Haar geloof heeft haar gered.

Kwetsbaar — Dan is er Jaïrus, een man van aanzien met een openbare functie. En in dit uur waarop hij zijn kind dreigt te verliezen de wanhoop nabij. Hoeveel kwetsbaarder kan een mens zijn? In geloof knielt hij voor Jezus neer. Hij vraagt Jezus met hem mee te komen, zijn dochter de handen op te leggen, haar aan te raken en haar te doen leven. Jezus roept het meisje terug in het leven en doet haar opstaan.

Je leven geven — Op 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus, patroonheiligen van onze parochie. Wij vieren dat op zaterdagmiddag 29 juni met een mooi feestelijk programma in de Goede-Herderkerk. Wat deze twee apostelen verbindt is ook dat geloof, een beproefd geloof. Beiden sterven ze een marteldood. Hoeveel meer kan een mens geven? Ze laten ons tevens een andere kant zien namelijk dat geloven ook ‘een leerschool’ is. Geloven in Jezus, de Zoon van de levende God, vraagt om tijd en geduld, om liefhebben met vallen en opstaan.  Voor Petrus en Paulus en voor ons allen.

Twee kanten van de ene medaille — Petrus en Paulus worden ook wel eens tegenover elkaar gezet. Het zijn twee verschillende apostelen, met een verschillende relatie tot Jezus en een verschillende opdracht en zending als het om het geloof gaat. Juist daarom is de ikoon waarop de beiden elkaar omhelzen zo mooi. Jezus heeft voor beiden gekozen, voor de Petrus en voor de Paulus. Beiden zijn nodig, ze vullen elkaar aan.

HHPP — Als parochie van de HH. Petrus en Paulus zijn we veelkleurig in onze wijze van geloven en in de gemeenschappen waarvan we deel uitmaken. Binnen de parochiegrenzen kennen stad en dorp gelovigen van allerlei pluimage. Het ukoon van de Heilige Petrus en Paulus kan ons daarbij tot een spiegel zijn. Dat het ook ons gegeven is elkaar in geloof te omarmen. Of beter nog elkaars geloof te omarmen. Om maar met Paulus te  spreken: “Wij allen zijn van Christus en Christus is van God.” “In Hem immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.”

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


UITNODIGING PAROCHIEMIDDAG PETRUS EN PAULUS (29 juni)

De parochiemiddag voor álle parochianen, jong en wat ouder, is dit jaar op zaterdag 29 juni in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk.

Voor de volwassenen is er een inhoudelijk programma en ruim gelegenheid voor ontmoeting. Voor de kinderen is er een springkussen en voor allen ijs in overvloed.

De middag start 14:30 uur met een gebedsviering, vervolgens koffie en thee met iets lekkers. Het inhoudelijk programma eindigt 16:15 uur en daarna is er volop tijd voor ontmoeting met een drankje en hapje tot 17:30 uur.

We hopen dat u allemaal naar deze parochiemiddag toekomt. Parochiebestuur HH. Petrus en Paulus


SCHRIFTLEZINGEN: 13e ZONDAG DOOR HET JAAR


30 juni 2024 – 13e zondag door het jaar (B): Wijsh. 1,13-15; 2,23-24 – 2 Kor. 8,7.9.13.15 – Mc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43

Op zaterdag 29 juni is er eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 30 juni is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 30 juni is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Cornelis de Jong, Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Jos van Daal, Annie Devilee-Bakker, Rob Webb. — Voor Toon en Mien Hockx, Gerry Vlasveld-de Jong, Sacha Lim, Lina en Frits Labordus, Vader, moeder en Martien Hendriks.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius, Bep Hooijmans- Bakker, Joske Janson, Theo Boogmans.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 3 juli: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.  — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16 juni 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli/augustus (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.