Mededelingen & nieuws (28 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 28 december 2022.

Beste parochianen,

Met velen hebben wij het kerstfeest gevierd. Wij hebben het kerstkind in de kribbe gelegd, de voerbak, waar de dieren hun voeding vinden. Zo mogen wij beseffen en ervaren dat Jezus hét voedsel is voor ons leven. In Jezus toont de Vader zich een liefhebbende God, die ons tot zijn kinderen maakt en ons voedt met zijn tedere liefde.  Die voeding mogen wij niet vergeten. Hij is ons voedsel, bijzonder in de eucharistie. Hij schenkt ons de kracht, de genade om ons leven inhoud te geven, niet alleen voor onszelf, maar voor een ieder die wij kennen of op ons pad komt.

Virus — In de afgelopen twee jaren heeft Covid-19 de wereld hard geraakt, ons gewone leven op zijn kop gezet, al zijn we het al een beetje vergeten. De paus heeft in zijn nieuwjaarsbrief bij gelegenheid van de Werelddag voor de Vrede zijn lezers de vraag gesteld: Wat hebben wij geleerd van deze pandemische situatie, wat hebben wij geleerd uit deze Coronacrisis?  Welke nieuwe wegen moeten wij mensen inslaan om iedereen een goede toekomst te geven? De paus komt tot de conclusie dat de pandemie de mens heeft doen beseffen dat het leven kwetsbaar. Uit dit besef van nederigheid ontstaat een hernieuwd gevoel van solidariteit; het moedigt ons aan om uit ons eigen egoïsme te stappen en ons open te stellen voor de ander.

Nog een virus! — Er is nog een ander virus gaande in deze wereld. Het virus van de oorlog! Oorlog geeft onschuldige slachtoffers, zaait onzekerheid in de wereld en heeft voor eenieder repercussies, denk maar aan de graanproblemen of de brandstofprijzen. We hebben een vaccin gevonden voor het Coronavirus. Dat vaccin maakt de samenleving weer leefbaar, maar voor de oorlog zijn nog geen adequate oplossingen gevonden. Zeker, er is één verschil: het oorlogsvirus komt niet van buiten, maar van binnen. Gewelddadige conflicten ontstaan door de gebrokenheid van mensen, door onze fouten en tekorten.

Wel of geen vaccin — Het vaccin voor dit oorlogsvirus mogen wij vinden in de kribbe van Bethlehem, waar Jezus ligt. Hij leert ons om samen te werken – als gemeenschap, niet als eenlingen – aan een wereld van vrede en toekomst. Om dat vaccin te kunnen ontvangen, zegt paus Franciscus, moeten wij ons hart bekeren en beseffen dat wij Hem nodig hebben om ons hart te zuiveren van elke ongerechtigheid. In het klein en in het groot!

2023 — Paus Franciscus heeft drie raadgevingen voor ons, nu we weer aan een nieuw jaar beginnen:

  • Blijf samen streven naar vrede en recht. Alle problemen in de wereld staan niet op zichzelf, maar hebben met elkaar te maken. Draag verantwoordelijkheid voor elkaar en werk mee, in het klein en in het groot.
  • Draag zorg voor het gemeenschappelijk huis de aarde en werk mee om de klimaatsverandering aan te pakken. Wanneer wij de woorden van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied nazeggen: God zij geprezen (Laudato si) voor ‘onze Zuster, Moeder Aarde’, dan moeten we haar ook ondersteunen!
  • Bestrijd het virus van de ongelijkheid en garandeer voedsel en fatsoenlijk werk voor ieder mens. Zorg goed voor hen die moeten vluchten,  in het klein en in het groot.

Door hieraan mee te werken, met een altruïstisch verlangen, geïnspireerd door Gods oneindige en barmhartige liefde, gevoed door het voedsel liggend in de kribbe, zullen we in staat zijn een nieuwe wereld op te bouwen en bij te dragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God, dat het Koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede, aldus onze paus.

Mogen Maria de moeder van Jezus en de Koningin van de Vrede, voor ons pleiten en voor de hele wereld.

Voor u alvast, op weg naar de jaarwisseling: Een gezellige jaarwisseling en een Zalig en gezegend 2023!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: HOOGFEEST VAN MARIA, MOEDER VAN GOD

1 januari 2013 – Hoogfeest van Maria, Moeder van God (A): Num. 6,22-27 – Gal. 4,4-7 – Lc. 2,16-21


Op zaterdag 31 december is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (31 december): Voor Martien Berg.

Parochiekern De Goede Herder (1 januari): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Theo Rotteveel. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Siem Heemskerk, Ivo Hartevelt, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (1 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Jacques van Santen, Paul Ammerlaan, Nel Verburg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 4 januari is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor wie niet de gedrukte kerstnieuwsbrief thuisbezorgd heeft gekregen (met o.m. een geïllustreerde terugblik op het jaar 2022) is er een digitale versie (pdf). Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 1.1.2023 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


NIEUWE AFLEVERING VAN LAUDATO SI

Onlangs verscheen de decemberaflevering van de nieuwsbrief van Laudato Si (nr. 35). Ook beschikbaar in een digitale versie (pdf).

Inhoud: Stof tot nadenken – Elisabethcertificaat voor Laudato Si – Wat zegt de Paus – Nuttige links – In het nieuws – Twee Kerstgedachten – Programma Laudato Si – Eco-tips – Nieuwjaarsvoornemen?