Mededelingen & nieuws (10 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 10 april 2024.

Afgelopen weekend hebben we het octaaf van Pasen afgesloten maar daarmee nog niet de Paastijd. Tot het hoogfeest van Pinksteren, het feest van de Geest, krijgen we nog de tijd om na te genieten en de Verrijzenis te laten indalen. Want wees eens eerlijk: dat is toch een wonderlijk gebeuren dat zich niet eenvoudig laat begrijpen.

Mysterie — Dat Pasen een mysterie is, ervaren ook de leerlingen in de dagen na de Verrijzenis. Ze zijn er vol van. Praten er met elkaar over hoe de twee leerlingen die naar  Emmaüs gingen, Jezus herkend hebben aan het breken van het brood. En tussen de regels door lezen we over de twijfel en de moeite om dit alles te begrijpen.

Rembrandt, De maaltijd te Emmaüs. Schilderij 1628; Parijs, Musée Jacquemart-André.

Levende Heer — En precies dan komt Jezus hun onbegrip tegemoet en wenst ze vrede toe. Zou je dat nu ook kunnen lezen als: ‘Heb er vrede mee, breek je hoofd niet over wat zich niet louter met het verstand laat begrijpen?’ Als geen ander weet Hij wat er in ze omgaat. Hij toont hun zijn wonden en eet van het brood. Vaak gaat het zien toch aan het geloven vooraf. En terwijl Jezus eet, opent Hij hun hoofd en hun hart om te doorzien en te doorvoelen wie Hij is. Niet met de bedoeling een kleine exclusieve groep te bevoorrechten maar met het oog op hun zending. Ze kunnen daar maar niet blijven zitten in de ogenschijnlijke veilige beslotenheid van hun verblijfplaats. Er is een missie te volbrengen. Goed Nieuws te verkondigen. Te beginnen in Jeruzalem, nota bene.

Ons hart openen – Zaterdag 6 april vond in Veenendaal, voor de derde keer, de conferentie Missionaire Parochie plaats met als thema ‘Volg Mij’. In een reactie op deze conferentie zegt onze bisschop:  “Je merkt dat mensen hier elkaar vinden. Het gaat over Christus en zijn evangelie en wat je als gedoopte mensen kunt betekenen. Ik vind,” vervolgt de bisschop even verder, “deze bijzondere landelijke bijeenkomst van de missionaire Kerk – over de missionaire inzet op basis van de zending van Christus –  een geweldig moment. Die ook helemaal in de paastijd past: de Heer is verrezen en nu moeten wij nog ons hart openen voor zijn blijde boodschap.”

Vrede voor jou – Zoveel is duidelijk: ook wij hebben een missie te vervullen. Goed beschouwd zijn wij niet zo heel veel anders dan de leerlingen toen. Te midden van een veranderende wereld hebben wij – als kerk in de krimp – geen geweldig zelfbeeld. Onbedoeld neigen ook wij ertoe om ons terug te trekken in de veilige beslotenheid van onze kerkgebouwen en gemeenschappen. Misschien toch eens proberen: onze mond laten spreken waar het hart vol van is?  Eenvoudig is dat niet, geef ik direct toe. Maar is het niet prachtig om te vertellen over het bijzondere van die relatie met de levende Heer? Misschien alleen al omdat Hij ook, en juist in deze wereldtijd, een ieder van ons tegemoet treedt met: ‘Vrede met jou’.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


SAM’S KLEDINGACTIE (13 APRIL) — UW KLEDING GEEFT TOEKOMST

Op zaterdag, 13 april a.s. kunt u in Zoeterwoude-Rijndijk en in Leiderdorp kleding en schoenen inleveren. Bij de Goede Herderkerk zijn de vrijwilligers van de Werkgroep MOV/Diaconie van 9:30 tot 11:30 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Bij de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp staan vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur klaar om uw goederen in ontvangst te nemen.

Alle ingezamelde kleding en schoenen wordt door de organisatie van ‘Sam’s kledingactie’ verkocht en komt vervolgens bij sorteerbedrijven terecht. Zij sorteren de kleding op soort en maat en brengen dit vervolgens op markten in (armere) landen buiten de EU. Met de opbrengsten die voortkomen uit de verkoop van deze kleding, is de organisatie van ‘Sam’s kledingactie’ in staat om de (nood)hulpprojecten van Cordaid financieel te ondersteunen. Cordaid heeft dit voorjaar een onderwijsproject in het Shabee Sombo district in Ethiopië. Hierbij staat de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs centraal. Door kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden in een veilige en goede leeromgeving, krijgen ze zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen van de armoedecirkel.Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

Wat mag u allemaal inleveren? Naast kleding en schoenen, mag u ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken compleet met kussenslopen, lakens, handdoeken, washandjes, theedoeken, vaatdoeken en zakdoeken inleveren. Deze spullen graag separaat van de kleding in plastic zakken aanbieden. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan. Wij hopen, dat deze jaarlijkse inzamelingsactie met een lange traditie, mag slagen. U kunt daaraan mee helpen, door bovengenoemde goederen te doneren.

Bij voorbaat dank! — Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’


SCHRIFTLEZINGEN: DERDE ZONDAG VAN PASEN


14 april 2024 – 3e zondag van Pasen (B): Hand. 3,13-15.17-19 – 1 Joh. 2,1-5 – Lc. 24,35-48

Op zaterdag 13 april is er een woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 14 april is er een eucharistieviering (gezinsviering) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 14 april is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Overleden ouders Westhof-van Hoorn en overleden familie, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Piet van der Salm en Joop van der Salm-van der Geest.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ger Vlasveld-De Jong. — Voor Marie Louise Bemelmans-Videc, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Trees Vonk-Hol, Joke Beereboom-Angevaare, Theo Rump, Ria en Jan Tacx, Nel Bruines-Overmeer, Theo en Alie Rotteveel, Lucie en Jan Peeters, Ada Kramer-van der Klugt.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. Voor Jan van Nierop, Kees, Aad en Willem van Dijk, Dirk Heemskerk en Co Heemskerk-Angevare (jaargetijde), Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans , Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dorr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 17 april: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 14 april 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (maart-mei 2024).

Gedrukte exemplaren liggen inmiddels achterin de kerken van onze parochie. Maar de aflevering is ook hier beschikbaar in een digitale versie (PDF).