Weekbrief (29 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 29 mei 2024.

Komend weekend vieren we sacramentsdag. Met dit laat dertiende eeuwse Hoogfeest, vieren we de daadwerkelijke aanwezigheid van Jezus in de gedaante van brood en wijn. Zo is Hij de levende Heer in ons midden. De oorspronkelijke dag om dit te vieren is de tiende dag na Pinksteren. En dat is altijd op een donderdag. Praktisch en inhoudelijk is het handig om het op de zondag daarna te vieren. Iedere zondag is een beetje sacramentsdag en de dag om als gemeenschap samen tekomen. Maar het is ook een beetje jammer. Ik leg u graag uit waarom.

Donderdag — Er zijn drie hoogfeesten die op een donderdag worden gevierd. In volgorde van tijd zijn dat: Witte Donderdag, Hemelvaartdag en Sacramentsdag. Tussen deze drie donderdagen bestaat een nauwe samenhang. We kunnen er een beweging in zien van een tastbare aanwezigheid, via het los moeten laten, naar een daadwerkelijke aanwezigheid in het Sacrament. Of zoals een collega mij vertelde: ‘we beginnen van onderaf aan, we werken onze weg van de voeten (voetwassing), via het hart (Hemelvaart) naar het hoofd (Sacramentsdag)’. Een beweging van zien naar voelen naar weten. Een weg van buiten naar binnen.

Lezingen In de drie lezingen van het weekend horen we eerst hoe Mozes, als de hogepriester, het Verbond tussen God en zijn Volk bezegelt met bloed. De tweede lezing werkt toe naar het offer dat Jezus heeft gebracht. Het volgt op dat offer van Mozes maar nu is het niet het bloed van offerdieren maar een offermaal van liefde waarin Jezus zichzelf geeft voor het heil van ons mensen. Hoe dat is gegaan horen we in het Evangelie waar we worden meegenomen naar het laatste Avondmaal en Jezus horen zeggen: ‘Neemt, dit is mijn Lichaam en dit is mijn Bloed, het Bloed van het Verbond.

Hoofd, hart, handen — Als iedere zondag een beetje Sacramentsdag is maakt dat dan dit Hoogfeest niet overbodig? Toch niet. Het biedt ons de kans om een dag per jaar met nadruk te doordenken wat het Sacrament van de Eucharistie voor ons betekent.  Wat verwacht Jezus, als de levende Heer in ons midden, van ons? We mogen het Sacrament bewaren in het Tabernakel, we kunnen het uitstellen of meedragen in een Monstrans. Toch is dit geloofsteken van het Verbond vooral bedoeld om te koesteren in ons hart, te overwegen in ons hoofd en waar te maken met onze handen.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (4)

Afgelopen zondag ontvingen zeven communicantjes tijdens een feestelijke viering hun Eerste Heilige Communie van Pastoor Smith. Het thema van het voorbereidingstraject en van de viering zelf was ‘Geluksvogels’ en dat waren deze communicanten op de 26e mei zéker; het regende niet tijdens de groepsfoto in de tuin, de kerk was kleurrijk versierd, het koor zong prachtig en de kerk zat tot aan de achterste rij vol!  Fabian, Romy, Josephine, Bregje, Lucas, Jill en Viggo; van harte gefeliciteerd!

Eerste Communiewerkgroep – Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans

(Foto: Bert Gerritsen)


SCHRIFTLEZINGEN: SACRAMENTSDAG


2 juni 2024 – Sacramentsdag: Ex. 24,3-8 – Hebr. 9,11-15 – Mc. 14,12-16.22-26

Op zaterdag 1 juni is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 2 juni is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pater Adri Kortekaas. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 2 juni is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor Cornelis de Jong, overleden ouders.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor overleden familie van Schie–van der Poel, Kees van Schie, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ria van der Kroft-van Vliet,
Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Ad Nooijen.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Leo Schuijt (jaargetijde), Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Maandag 2 juni: ontvangst van de relieken van Thérèse van Lisieux (kerk open: 18:30 uur), met om 19:00 uur een eucharistieviering met inleiding over de ouders van Thérèse. — Woensdag 5 juni: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.  — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 26 mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website. — Zaterdag 1 juni: Voorafgaand aan de avondmis ontvangst van de relieken van Thérèse van Lisieux (kerk open: 18:30 uur).

Parochiekern H. Laurentius — Dinsdag 4 juni: Ontvangst van de relieken van Thérèse van Lisieux. Kerk open: 11:00-13:00 uur. Om 11:00 uur zal de rozenkrans gebeden worden. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


THÉRÈSE VAN LISIEUX

Ik ben Thérèse. Gewoon Thérèse. Niets bijzonders.
Je denkt misschien dat dat erg is. Niets zijn.
Maar dat is het niet. Niets zijn is net heel fijn.
Als je niets bent, kan je alles liefhebben.

Kerknet/Otheo vroeg aan twee kunstenaars om de heilige Thérèse van Lisieux (1873-1897) vrij te vertolken. Bekijk de video (5:33), met woordkunstenares Anke Van Meer en illustrator Randall Casaer.


Rondgang relieken door onze parochie: programma 1-5 juni (pdf)