Nieuwsbrief (5 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 5 juni 2024.

Dezer dagen wordt er hard gewerkt aan het formeren van een nieuw kabinet. Een extra-parlementair kabinet wel te verstaan. Dat betekent zoveel als dat de ministers niet gekozen hoeven te worden uit de regeringspartijen. Ze mogen van ‘buiten’ komen en zelfs partijloos zijn. Daarmee ontstaat er ruimte voor deskundigheid. Het vertrekpunt van een dergelijk kabinet is ook niet het regeren op basis van een regeerakkoord maar op basis van een regeringsprogramma. Een dergelijk programma met de voornaamste uitgangspunten is enkele weken geleden gepresenteerd onder de wat verwarrende naam ‘hoofdlijnenakkoord’.

Lef, trots, hoop — Dit hoofdlijnenakkoord heeft een interessante inleiding, er wordt gesproken over het herwinnen van vertrouwen en over het bieden van houvast en steun. Als kabinet willen de regeringspartijen lef en trots uitstralen maar vooral hoop geven. Dat is heel wat om waar te maken. Het voorgenomen regeringsprogramma zet sterk in op het voorzien in de basisbehoeften van mensen, maar heeft tegelijk weinig aandacht voor de onderliggende waarden van ons samenleven. De vraag is dan een beetje of je daarmee – vergelijkenderwijs – niet inzet op de bouw van het huis zonder eerst zorg te dragen voor de fundering.

Gunnende liefde — De lezingen van komend weekend gaan uit van een andere benadering. Centraal staat daarin de gunnende liefde, de genade van God en de wijze waarop wij daar naar leven en samen-leven. Zo verlegt Paulus in zijn brief aan de Korintiërs ons perspectief als hij oproept: ‘om onze ogen niet gericht te houden op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig.’ In het evangelie horen we hoe Jezus zich verzet als het goede dat Hij in mensen bewerkt duivels wordt genoemd. En hoe Hij, de mensen die de wil van God volbrengen, Zijn broeder, zuster en moeder noemt. Daar kan geen bloedband tegenop.

Dubbelgebod — Een goede handreiking in het volbrengen van de wil van God vinden we in het dubbelgebod van de liefde: ‘God liefhebben met heel je hart en je naasten als jezelf’. Het is de noblesse oblige van het zusterschap en broederschap met Jezus. Het maakt ook duidelijk dat we niet alles kunnen laten afhangen van onze volksvertegenwoordigers, van programma’s en akkoorden. We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Als gelovige mensen hebben we er weet van dat God in de grootheid van zijn Schepping geen tweede-keusmensen kent. Niemand is onbedoeld of overbodig. In het licht van onze verantwoordelijkheid is dan ook niet de vraag wie onze naasten zijn maar voor wie wij een naaste zijn geworden. Dat dat er velen mogen zijn.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (5)

Afgelopen donderdagavond, 30 mei, werd er in het atrium een heerlijke Oegandese maaltijd geserveerd. Na het welkomstwoord door Anneroos de Groot vertelde Tamar Goossens, arts van the Rob Foundation, over het ondervoedings- en voorlichtingsprogramma dat zij en haar team in Oeganda uitvoeren. Met veel enthousiasme vertelde Tamar over de mooie resultaten die zij de afgelopen tijd heeft bereikt, mede dankzij de mobiele kliniek die zij vorig jaar heeft gekregen. 

Ondertussen genoot men van een samosa (gefrituurd pasteitje met hartige vulling). Daniël, de man van Tamar, had voor ruim 60 mensen gekookt. Het eten was heerlijk en de sfeer was heel fijn.

Tamar en Daniël hebben ook genoten van deze avond en zijn blij verrast met de gulle donaties die zijn gegeven, 2040 euro! Met dit fantastische bedrag kunnen heel veel kinderen en hun verzorgers in Oeganda worden geholpen. Namens Tamar en Daniël, iedereen heel erg bedankt die deze avond tot een succes hebben gemaakt! 

Mocht u de Stichting Rob Foundation willen steunen: NL48 RABO 0155 6612 99. Meer informatie: www.therobfoundation.nl


SCHRIFTLEZINGEN: 10e ZONDAG DOOR HET JAAR


9 juni 2024 – 10e zondag door het jaar (B): Gen. 3,9-15 – 2 Kor. 4,13-5,1 – Mc. 3,20-35

Op zaterdag 8 juni is er een woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Muzikale medewerking: eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 9 juni is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 9 juni is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin kapelaan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Overleden ouders  Westhof-Van Hoorn en familie, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor Marie-Louise Bemelmans-Videc, Trees Vonk-Hol, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Ada Kramer-van der Klugt, Ria en Jan Tacx, Theo Rump, Nel Bruines-Overmeer, Joke Beereboom, Theo en Alie Rotteveel, Lina en Frits Labordus, overleden familie van Rijn, Josephine van Galen.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Piet van de Arend, Jaap Warmerdam, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 12 juni: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.  — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 26 mei 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.