22e zondag door het jaar (29-30 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 29-30 augustus, tweeënenwintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9 – Rom. 12,1-2 – Mt. 16,21-27 INTENTIES Parochiekern Sint Jan (29 augustus): Tot zekere intentie. — Ter ere van Maria. — Voor Cornelia Janson-Dolle. Parochiekern De Goede Herder (30 augustus): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers, Bert Pieterse. — Voor Dick van der Hulst, Lies en […]

Mededelingen & nieuws (26 augustus)

LIJDEN IS DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE LIEFDE — KORTE KATECHESE (7) Petrus wil het lijden tegenhouden van Jezus, maar Jezus wil dat niet. Het lijden hoort bij het leven en door dat lijden kan Hij ons verlossen en genezen. Op deze aarde zal altijd lijden zijn. Waar liefde is, komt lijden. In de […]

21e zondag door het jaar (22-23 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 22-23 augustus, eenenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 22,19-23 – Rom. 11,33-36 – Mt. 16,13-20 Een bekend spel is de escape-room! Met veel spanning en uitdaging speel je dit spel. In een bepaald tijdsbestek moet je een code vinden bestaande uit vier sleutels die uiteindelijk leidt tot de bevrijding. In het evangelie van deze […]

Mededelingen & nieuws (19 augustus)

JEZUS KENNEN MAAKT GELUKKIG — KORTE KATECHESE (6) Jezus wil gekend worden. Hij vraagt zijn vrienden hoe de mensen over Hem praten. Petrus geeft een verrassend goed antwoord. Dat maakt Jezus blij en Petrus gelukkig. Daarna krijgt Petrus zijn roeping van Jezus: om rots te zijn, paus van de Kerk. Dwars door Petrus’ zwakte en […]

Twintigste zondag door het jaar (15-16 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 15-16 augustus, twintigste zondag door het jaar (A): Jes. 56,1.6-7 – Rom. 11,13-15.29-32 – Mt. 15,21-28 Op 15 augustus viert de kerk het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Het dogma van de ten hemel opneming van Maria werd in 1950 door paus Pius XII afgekondigd. Dit was slechts een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog. […]

Negentiende zondag door het jaar (8-9 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 8-9 augustus, negentiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 19,9a.11-13a – Rom. 9,1-5 – Mt. 14,22-33 God laat zich zien in de verborgenheid van de stille ontmoeting. Dat is waar wij in de lezingen van dit weekend op gewezen worden. Niet met veel geraas en veel tamtam, laat God zich zien. Maar […]

Achttiende zondag door het jaar (1-2 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 1-2 augustus, Achttiende zondag door het jaar (A):  Jes. 55,1-3 – Rom. 8,35.37-39 – Mt. 14,13-21 De teksten van dit weekend gaan over delen. Ik begrijp de leerlingen van Jezus heel goed als ze voor hun gasten willen zorgen in het evangeliestukje van vandaag. En die vijfduizend, dat zijn dan volgens het evangelie […]