Mededelingen & nieuws (30 december)

Beste parochianen, De laatste weken van dit jaar zijn voor veel mensen niet gemakkelijk geweest. Ook voor mij niet! De steeds terugkerende longontsteking had zijn weerslag op het ritme van mijn hart. Daarbij werd mijn moeder ernstig ziek en kwam te overlijden. Op pure wilskracht heb ik haar de ziekenzalving toegediend en heb ik de eucharistie gevierd bij haar […]

Mededelingen & nieuws (24 december)

INTENTIES Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die op 12 december is overleden. Parochiekern Sint Jan — 24 december (19:00 uur:) Voor Jan Versteegen, overleden ouders den Blanken-van den Bosch, Arie en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-den […]

Mededelingen & nieuws (23 december)

LUISTEREN NAAR WAT KOMT: ADVENT (4) In overleg met pastoor Broeders laten koorzangers van De Goede Herder vier adventsliederen klinken in de ruimte van de kerk en van ons hart. Deze week het Marialied ‘En mijn ziel zingt zacht’, uitgevoerd door zangers van het jongeren-middenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Bij afwezigheid van Walter Broeders […]

4e zondag van de Advent (19-20 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 december 2020, 4e zondag van de advent (B): 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16 – Rom. 16,25-27 – Lc. 1,26-38 INTENTIES Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die op 12 december is overleden (zie rouwannonce). Parochiekern Sint Jan (19 december): Uit dankbaarheid. — […]

Kerstvieringen vooral online (16 december)

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07:00 uur […]

3e zondag van de Advent (12-13 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 12-13 december 2020, 3e zondag van de advent (B):  Jes. 61,1-2a.10-11 – 1 Tess. 5,16-24 – Joh. 1,6-8.19-28 PASTOOR BROEDERS UIT HET ZIEKENHUIS Afgelopen woensdag is pastoor Broeders ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is nog herstellende van een longontsteking en hartproblemen, en zal in de maand december verder moeten aansterken. Marlène Falke is […]

Luisteren naar wat komt: Advent (2)

In overleg met pastoor Broeders laten koorzangers van De Goede Herder vier adventsliederen klinken in de ruimte van de kerk en van ons hart. Deze week het lied ‘In duisternis gekomen’, uitgevoerd door zangers van het jongeren-middenkoor o.l.v. Thijs en Veronique van der Hulst. Bij afwezigheid van Walter Broeders spreekt Thijs van der Hulst een […]

2e zondag van de advent (5-6 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 5-6 december 2020, 2e zondag van de advent (B): Jes. 40,1-5.9-11 – 2 Petr. 3,8-14 – Mc. 1,1-8 PASTOOR BROEDERS IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN Deze zaterdag is er geen zendbrief, omdat pastoor Broeders sinds afgelopen donderdag in het ziekenhuis verblijft wegens een longontsteking en hartklachten. De gedwongen afwezigheid van Walter Broeders was gisteren aanleiding […]

Luisteren naar wat komt: Advent (1)

Pastoor Broeders koos in overleg met koorzangers van De Goede Herder vier adventsliederen om te laten klinken in de ruimte van de kerk en van ons hart. Vooraf spreekt hij een inleidend woord. Deze week een gregoriaans gezang: Rorate caeli (Dauwt hemelen) Luister naar de inleiding van pastoor Broeders (via YouTube) Luister naar ‘Rorate caeli’ […]