Mededelingen & nieuws (week 26)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 3 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 7 juli […]

Nieuwsbrief Sint Jan (2019/7)

Ook vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de maand juli verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier! Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen: Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan 2019 – nummer 7 In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor: […]

Nieuwsbrief De Goede Herder (2019/6-7)

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 6/7– van 2019 verschenen! U kunt De Goede Herder nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier! Klik op de blauwe- of download link hieronder om de nieuwsbrief […]

Lezingen & intenties (29-30 juni)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 29-30 juni, dertiende zondag door het jaar (C): 1 Kon. 19,16b.19-21 – Gal. 5,1.13-18 – Luc. 9,51-62 Wie A zegt, moet ook B zeggen. Het evangelie van Jezus is niet vrijblijvend. Het vraagt  van de leerlingen toewijding en trouw. Natuurlijk zijn leven en vreugde de belangrijkste vruchten van het evangelie, maar ze […]

Mededelingen & nieuws (week 25)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER De Pinkstercollectie ten behoeve van de Nederlandse missionarissen heeft EUR 649,35 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdragen! Woensdag 26 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf […]

Lezingen & intenties (22-23 juni)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 22-23 juni, Feest van het H. Sacrament (C): Gen. 14,18-20. – 1 Kor. 11, 23-26. – Luc. 9,11b-17. Al tweeduizend jaar viert de kerk Eucharistie, de maaltijd van en met de Heer. Paulus schrijft ons: ‘Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen, dat Hij brood nam en na gedankt te […]

Drievuldigheidszondag 2019

Hoogfeest van het mysterie van de Ene God, die zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl) PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 19 juni is er om 09:30 een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp […]

Lezingen & intenties (15-16 juni)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 15-16 juni, Feest van de H. Drieëenheid (C): Spr. 8,22-31. – Rom. 5,1-5. – Joh, 16,12-1 Wie is God? Wij mogen in Hem geloven.  Wij mogen als mensen iets van Gods aanwezigheid in ons leven ervaren:  in het wonder van de Schepping, van het nieuwe leven, van de schoonheid en van de […]

Pinksteren 2019

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. Lees meer over Pinksteren en de Heilige Geest in de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl) Kom, Heilige Geest: vier Pinkstergebeden (via www.kerknet.be) PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 12 juni is […]

Lezingen & intenties (8-9 juni)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 8-9 juni, Hoogfeest van Pinksteren: Hand. 2,1-11. – Rom. 8,8-17. – Joh. 14,15-16.23b-26 Op het Hoogfeest van Pinksteren bidden wij om de Heilige Geest. De Heilige Geest herinnert ons aan de woorden van Jezus. In de eerste lezing zien we de kracht van die Geest. Jezus is ten hemel opgevaren en de […]