Lezingen & intenties (31 aug. – 1 sept.)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 31 augustus – 1 september, twee-en-twintigste zondag door het jaar (C): Sir. 3,17-18.20.28-29 – Heb. 12,18-19.22-24a – Luc. 14,1.7-14 Er gaan grote bedragen om in de voetbal, in de tennis en in het bedrijfsleven. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Daarbij is het moeilijk bescheiden te blijven. Nu staan […]

Mededelingen & nieuws (week 34)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 28 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 1 september […]

Lezingen & intenties (24-25 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 24-25 augustus, eenentwintigste zondag door het jaar (C): Jes. 66,18-21 – Heb. 12,5-7.11-13 – Luc. 13,22-30 Iemand vraagt aan Jezus: ‘Heer, zijn er weinig die gered worden?’ Dat wordt nogal eens gezien als een vraag naar het hiernamaals, dus als een vraag of er velen in de hemel zullen komen. Maar het […]

Mededelingen & nieuws (week 33)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 21 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 25 augustus […]

Mededelingen & nieuws (week 32)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 14 augustus is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel, waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk […]

Lezingen & intenties (10-11 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 10-11 augustus, negentiende zondag door het jaar (C): Wijsh. 18,6-9 – Heb. 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12 – Luc. 12,32-48 of 35-40 Hoe zien wij het uiteindelijke doel  van ons leven? Geen onbelangrijke vraag, want het doel dat wij nastreven beïnvloedt toch de middelen die wij aanwenden, onze concrete levenshouding en de keuzes van […]

Mededelingen & nieuws (week 31)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 7 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 11 augustus […]