Mededelingen & nieuws (week 43)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 30 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Donderdag 31 […]

Nieuwsbrief De Goede Herder (2019/10)

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 10– van 2019 verschenen! U kunt De Goede Herder nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier! Klik op de blauwe- of download link hieronder om de nieuwsbrief […]

CONCERT JONGENSKOOR DZVINOCHOK (27 oktober)

Zondag 27 oktober (dus morgenmiddag en niet 20 oktober zoals vorige week abusievelijk gemeld!) geeft het Oekraïens jongenskoor Dzvinochok (Oekraïens voor ‘klokje’) in de Goede Herderkerk een concert. Mis dit optreden van de ‘nachtegalen van Kiev’ niet. De toegang is gratis; wel wordt een vrije gift t.b.v. het koor zeer op prijs gesteld. Aanvang: 15:00 uur.

Lezingen & intenties (26-27 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 26-27 oktober, dertigste zondag door het jaar (C): Sir. 35,12-14,16-18 – 2 Tim. 4,6-8.16-18 – Luc. 18,9-14 Wat is dat toch, dat veel mensen  altijd ongeveer in de kerk op dezelfde plaats gaan zitten. Ieder zoekt zo een eigen plekje en heeft een eigen voorkeur. De een zit graag vooraan en de […]

Mededelingen & nieuws (week 42)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 23 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 27 […]

Overleden

Overleden: Jaap Verhagen Op zondag 13 oktober 2019 is overleden de heer Jacobus Adrianus Verhagen, in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst voor Jaap Verhagen wordt gehouden op zaterdag 19 oktober in de H. Laurentiuskerk te Stompwijk. Voorganger in de woord- en gebedsdienst is Marianne Turk. Aanvang: 11:00 uur. De teraardebestelling vindt aansluitend plaats […]

Lezingen & intenties (19-20 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 oktober, negen-en-twintigste zondag door het jaar (C): Ex. 17,8-13 – 2 Tim. 3,14-4,2 – Luc. 18,1-8  (Wereldmissiedag) Het gebed krijgt a.s. zondag op Wereldmissiedag in de kerk de aandacht. Bidden is het ademhalen van de ziel: door ons gebed krijgt ons geloof, onze hoop en onze liefde voeding en blijft zo […]

Mededelingen & nieuws (week 41)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 16 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 20 […]

Lezingen & intenties (12-13 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 12-13 oktober, acht-en-twintigste zondag door het jaar (C): 2 Kon. 5,14-17 − 2 Tim. 2,8-13 − Luc. 17, 11-19 Melaatsheid. Komende zondag horen wij dat Naäman, een Syriër, en tien melaatsen worden genezen in de Schrift. Slechts één van de tien melaatsen laat zich door dit gebeuren tot in het diepste van […]