Mededelingen & nieuws (week 8)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 26 februari is er om 10:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Tijdens de viering kan het askruisje ontvangen worden. Om 19:30 uur is er een eucharistieviering in de Sint Jan in Zoeterwoude-Dorp. Voorganger is pastoor Broeders. Tijdens de viering kan het askruisje ontvangen worden. Donderdag 27 februari […]

Overleden: Arie Wassenburg

Op zondag 16 februari 2020 is overleden de heer Arie Gerardus Wassenburg, in de leeftijd van 85 jaar. De uitvaartdienst voor Arie Wassenburg wordt gehouden op donderdag 20 februari in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken Gerard Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de […]

Mededelingen & nieuws (week 7)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 19 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zondag 23 februari is er om 09:30 […]

Lezingen & intenties (15-16 februari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 15-16 februari 2020, Zesde zondag door het jaar (A): Sir. 15,15-20 – 1 Kor. 2,6-10 – Mat. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37 Wie Jezus kent, weet dat het hem gaat om de innerlijke beleving. Jezus’ houding tegenover wetten, voorschriften, gezag en vrijheid werd sterk gekenmerkt door de nadruk op de waarde van de innerlijkheid, […]

Mededelingen & nieuws (week 6)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 12 februari is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zaterdag 15 […]

Mededelingen & nieuws (week 5)

Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan […]