8e zondag door het jaar (26-27 februari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 26-27 februari 2022: 8e zondag door het jaar:  Sir. 27,4-7 – 1 Kor. 15,54-58 – Luc. 6,39-45 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 26 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl Op zondag 27 februari […]

Mededelingen & nieuws (23 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 23 februari 2022. Op 22 februari viert de kerk het feest van St. Petrus Stoel. We vieren dan de eenheid van onze rooms katholieke kerk, die gevestigd is op Sint Petrus, de steenrots, de eerste van de apostelen en zijn opvolgers. Wij horen dan in de Schrift […]

7e zondag door het jaar (19-20 februari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 februari 2022: 7e zondag door het jaar: Sir. 27,4-7 – 1. Kor. 15,54-58 – Luc. 6,39-45 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 20 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl Op zondag 20 […]

Mededelingen & nieuws (16 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 16 februari 2022. Je kunt een ander zien als bondgenoot of als een tegenstander, als vriend of vijand, als geestverwant of andersdenkende. Aanstaande zondag wordt in de liturgie afgerekend met het zogenaamde ‘vijanddenken’. Dit denken kan heel diep in ons zitten. Wij hebben onze mening en visie, […]

6e zondag door het jaar (12-13 februari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 12-13 februari 2022: 6e zondag door het jaar: Jer. 17,5-8 – 1 Kor. 15,12.16-20 – Luc. 6,17.20-26 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 12 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen […]

Mededelingen & nieuws (9 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 9 februari 2022. “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods”, aldus Jezus in de Bergrede. Waarom benoemt Jezus positief wat wij als mensen negatief ervaren? Het lijkt wel of Jezus ons op een andere manier naar de werkelijkheid wil laten kijken. Wie in […]

5e zondag door het jaar (5-6 februari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 5-6 februari 2022: 5e zondag door het jaar: Jes. 6,1-2a.3-8 – 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8.11 – Luc. 5,1-11 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 5 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. LET OP: aanvang thans weer 19:00 uur. — Deze viering is ook online […]

Mededelingen & nieuws (2 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 2 februari 2022. Afgelopen maandagavond was een collega bij ons op Vronesteyn, die een voetreis (!) had gemaakt naar Rome. Vanuit Nederland lopen naar Rome, over de Alpen, door Italië naar de eeuwige stad. Mooie foto’s en indrukwekkende verhalen. Kilometers lang, uren lang alleen lopen zonder dat je […]