Lezingen & intenties (3-4 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 3-4 augustus, achttiende zondag door het jaar (C): Pr. 1,2;2,21-23 – Kol. 3,1-5.9-11 – Luc. 12,13-21 Wat is toch de zin van al mijn zwoegen en ploeteren, horen wij komende zondag de schrijver van het boek Prediker zeggen. Wij horen deze woorden te midden van de zon, de vrijheid van vakantie en […]

Medelingen & nieuws (week 30)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 31 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 4 augustus […]

Lezingen & intenties (27-28 juli)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 27-28 juli, zeventiende zondag door het jaar (C): Gen. 18,20-32 – Kol. 2,12-14 – Luc. 11,1-13. Kinderen die vragen, worden overgeslagen, zei mijn moeder altijd, als wij voor onze beurt iets vroegen. Een oud woord? Mogelijk voor velen. Er is kennelijk een ander soort vragen waarvoor dat spreekwoord niet opgaat. En daarover […]

Nieuwsbrief Sint Jan (2019/8)

Vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de maanden augustus en september verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier! Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen: Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan 2019 – nummer 8 In deze nieuwsbrief onder andere […]

Medelingen & nieuws (week 29)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Op woensdag 10 juli j.l. heeft pastoor Broeders twee mensen uit Syrië gedoopt. Mevr. Ahlam Khawan (geboren 01-03-1991) en haar zoon Johannes (Jonny) Khawan (geboren 10-07-2010). Woensdag 24 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een […]

Lezingen & intenties (20-21 juli)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 20-21 juli, zestiende zondag door het jaar (C): Gen. 18,1-10a – Kol. 1,24-28 – Luc. 10,38-42. Gastvrijheid, dat is het thema dat het  komende weekend in de Schriftlezing naar voren komt. Jezus is te gast in het huis van Martha en Maria. Zij kibbelen, Martha staat in de keuken en Maria luistert […]

Mededelingen & nieuws (week 28)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 17 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 21 juli […]

Lezingen & intenties (13-14 juli)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 13-14 juli, vijftiende zondag door het jaar (C): Deut. 30,10-14 – Kol. 1,15-20 – Luc. 10,25-37 ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ Dat is de vraag in de Schriftlezing van komende zondag. ‘Bemin God bovenal, en uw naaste gelijk uzelf.’ Maar wie is dan mijn naaste? Een […]

Mededelingen & nieuws (week 27)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 10 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk […]

Lezingen & intenties (6-7 juli)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 6-7 juli, veertiende zondag door het jaar (C): Jes. 66,10-14c – Gal. 6,14-18 – Luc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9 Jouw levensreis –– Pelgrims die op reis gaan, nemen zo min mogelijk bagage mee. Zij willen zo licht mogelijk reizen. Niet alleen om het gewicht, maar ook om gericht te kunnen zijn op allen […]