Mededelingen & nieuws (week 47)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Vanmiddag (zondag 24 november) is er om 15:00 uur het concert ‘Hemelse klanken’. De toegang is vrij. Lees meer Woensdag 27 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Donderdag 28 november is er om  19:15 uur de eerste van een reeks oecumenisch vespervieringen tijdens […]

Lezingen & intenties (23-24 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, Feest van Christus Koning (C): 2 Sam.5,1-3 – Kol. 1,12-20 – Luc. 23,35-43 Jezus is Koning, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En wij mensen worden uitgenodigd om Jezus Christus te volgen en om in het besef van Gods aanwezigheid in deze wereld een waarachtig leven te […]

Mededelingen & nieuws (week 46)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 20 november is er om om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zondag 24 november is er […]

Lezingen & intenties (16-17 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a – 2 Tess. 3,7-12 – Luc. 21,5-19 De bladeren vallen, het stormt, regent en het is koud. En in dit donkere jaargetijde horen we dan ook nog schriftlezingen over dood, ellende en rampen die de wereld bedreigen. Je zou er acuut depressief […]

Mededelingen & nieuws (week 45)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Op woensdag 13 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger: pater Leo van Ulden O.F.M. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zondag […]

Lezingen & intenties (9-10 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 9-10 november, tweeëndertigste zondag door het jaar (C): 2 Makk. 7,1-2.9-14 – 2 Tess. 2,16-3,5 – Luc. 20,27-38 of 20,27.34-38 In de evangelielezing van komend weekend horen wij hoe de Sadduceeën het geloof in een leven na de dood ook in het belachelijke trekken. Ze geloven daar niet in, het leidt tot […]

Allerzielen (vervolg)

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (18) Vervolg van de beeldimpressie Allerzielen 2019 in de Regio Oost. Boven: de begraafplaats bij de Sint-Janskerk zaterdagavond (foto’s Jos Versteegen). Beneden: de begraafplaats bij de Laurentiuskerk op zondagmorgen (foto’s Marianne Turk).

Mededelingen & nieuws (week 44)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Op woensdag 6 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zondag 10 november is er […]