Nagekomen bericht (12 juli)

Graag vraagt de beheercommissie van parochiekern De Goede Herder uw aandacht voor het volgende:  AANMELDEN VOOR DE ZONDAGVIERINGEN  Weliswaar stellen de bisschoppen aanmelding vooraf niet langer verplicht. Toch vragen wij u […]