Mededelingen & nieuws (28 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 28 april 2021. Beste parochianen, Vandaag vieren wij de gedachtenis van een eenvoudige priester Petrus Channel. Hij werd geboren in 1803 in Frankrijk, en was afkomstig uit een landbouwersgezin. Hij werd priester gewijd en werkte enige jaren als kapelaan en later als pastoor in een parochie. […]

4e zondag van Pasen (24-25 april)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 24-25 april 2021, 4e zondag van Pasen (B): Hand. 4,8-12 – 1 Joh 3,1-2 – Joh. 10,11-18 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 24 april is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl Aanvang: 19:00 uur. Op […]

Mededelingen & nieuws (21 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 21 april 2021. Beste parochianen, Komende zondag viert de kerk Roepingenzondag en dat hangt samen met het evangelie. Daarin noemt Jezus zichzelf de goede herder die zijn schapen kent, voorgaat en beschermt. Misschien denken we op deze Roepingenzondag spontaan aan priesters, paters, zusters, diakens, kortom, aan […]

3e zondag van pasen (17-18 april)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 17-18 april 2021, 3e zondag van Pasen (B): Hand. 3,13-15.17-19 – 1 Joh. 2,1-5 – Lc. 24,35-48 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 17 april is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl Aanvang: 19:00 uur. Op zondag […]

Mededelingen & nieuws (14 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 14 april 2021. Beste parochianen, We bevinden ons midden in de paastijd. Vijftig dagen krijgen wij de tijd om ons het grote geloofsgeheim eigen te maken: de verrijzenis van Jezus. Jezus is niet dood, Hij leeft, Hij is verrezen, Alleluia! Dat Jezus is verrezen is voor […]

2e zondag van Pasen (10-11 april)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 10-11 april 2021, 2e zondag van Pasen (B): Hand. 4,32-35 – 1 Joh. 5,1-6 – Joh. 20,19-31 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 10 april is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl Aanvang: […]

Mededelingen & nieuws (7 april)

BELOKEN PASEN Het is deze zondag Beloken Pasen. Acht dagen na Pasen zijn de grote feestelijkheden afgelopen en beginnen we weer aan het gewone leven. En de lezingen van dit weekend laten ons daar ook iets van zien. We horen over de apostelen, zo vlak na het drama van Goede Vrijdag. Want het was natuurlijk […]

Zalig Pasen!

Zalig Pasen wensen wij u en al uw dierbaren.Dat Gods liefde in onze harten oplicht.Pasen: een nieuw begin! Velen parochianen hebben zich in de Veertigdagentijd en de Goede Week ingespannen om onze gemeenschappen zichtbaar en nabij te laten zijn: in de kerkgebouwen en daarbuiten. Hartelijk dank hiervoor! Pastoraatgroepen en beheercommissies van de parochiekernen in Regio […]

Paaszaterdag (4 april)

PAASVIERINGEN IN REGIO OOST Zaterdag 3 april 2021 (Paaswake) Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)Eucharistieviering. Voorganger: pater Christ van den Eijnden S.C.J.Met zangers van het eigentijds koor.Alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang: 19:00 uur — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter BroedersMet zangers van het jongerenmiddenkoor.Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang: 19:30 uur — Gebruik hierbij de orde van […]